معنای اصطلاحات حقوقی

معنای اصطلاحات حقوقی

اگر تا به حال با متن های حقوقی مواجه شده باشد، متوجه کلمه های دشوار فهم آن شده اید. در حقیقت این کلمات اصطلاحاتی مخصوص مفاهیم حقوقی هستند که هرچند دیگر در زبان روزمره استفاده نمی شوند اما در متن های حقوقی کارکرد خود را دارند. قوانین مربوط به شهرداری به دلیل قدمت آن، سرشار از این کلمات و اصطلاحات دشوار است. در ادامه به معنای چند اصطلاح حقوقی شهرداری خواهم پرداخت :

معنی اعیان

منظور از اعیان، ساختمانی است که دارای کاربری های مسکونی، اداری، تجاری و ... باشد.

معنی اجرت المثل

گاهی در قبال استفاده از اموال باید مبلغی پول به عنوان ارزش واقعی تخمینی آنها پرداخت کرد که به این مبلغ در اصطلاح اجرت المثل اموال میگویند.

معنی محکوم به

آنچه در مورد آن حکم داده شده است.

معنی محکوم له

کسی که حکم به سود او صادر شده است.

معنی لازم الایفا

لازم الایفا به این معنی است که باید به آن عهد عمل شود.

معنی مستحدثات

به معنای بنا های نو است.

معنی دادورز

مأمور اجرا یا دادورز زیر نظر مدیر اجرا، رأی دادگاه را اجرا میکند، بنابراین عملی کردن مفاد و مندرجات اجراییه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور بر عهده مأمور اجرا است.

معنی تصرف عدوانی

اگر شخصی با زور و بدون رضایت مالک یا مستاجر ، زمین یا ملک آن را تصرف کند این عمل وی تصرف عدوانی نامیده می شود. به عبارتی تصرف عدوانی عبارت است کسی به جبر و تعدی ، مال مورد تصرف کسی را از دست او در آورد

معنی خلع ید

خلع ید علاوه بر معنای لغتی دارای معنا و مفهوم قانونی نیز می باشد. از لحاظ قانونی خلع ید به دعوایی گفته می شود که در آن مالک یک مال غیر منقول همچون خانه، مغازه و یا زمین به طرفیت متصرف غیر قانونی مال خود آن دعوا را اقامه کرده، و از دادگاه می خواهد که روند تصرف غیر مجاز فرد متصرف را پایان ببخشد و ملکش را به او برگرداند.

معنی دادگاه بدوی

دادگاه هایی که در اولین مرحله پرونده به آنها ارجاع شده و منجر به صدور حکم می شود، دادگاه بدوی نام دارند.

معنی محکوم علیه

شخصی که حکم دادگاه بر علیه او صادر شده باشد.

معنی دادرسی دو مرحله ای

چنانچه رسیدگی پرونده در دادگاه براساس مقررات در دو مرحله ی بدوی و تجدیدنظر مقدور باشد، دادرسی دو مرحله ای خواهد داشت.

معنی حکم و قرار

اگر رای راجع به ماهیت دعوی باشد و باعث رفع و قطع اختلاف شود، حکم نامیده می شود و اگر تصمیم دادگاه به قطع خصومت منجر نشود و قاطع دعوی نباشد، به آن قرار میگویند.

معنی واخواهی

اعتراض به رای غیابی صادره از دادگاه را واخواهی می نامند

معنی اعاده دادرسی

شیوه ای خاص و ویژه از شکایت نسبت به رای دادگاه است که منجر به بازگشت مجدد پرونده به دادگاه و رسیدگی دوباره به آن می گردد.

معنی فرجام خواهی

اعتراض به آراء صادر شده از دادگاه های بدوی یا تجدیدنظر؛ که در موارد خاص در دیوان عالی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

معنی تجدید نظرخواهی

مرحله ی دوم رسیدگی به پرونده های مطروحه در دستگاه قضایی است که در نتیجه ی اعتراض به آراء صادره از مرحله ی بدوی صورت می پذیرد.

معنی اعتراض ثالث

چنانچه در طی فرآیند دادرسی حکمی صادر شود که به حقوق شخص ثالثی که در جریان دعوی دخالتی نداشته، لطمه ای وارد شود شخص ثالث حق اعتراض به رای صادره را خواهد داشت.

معنی رای قطعی

حکمی است که امکان تغییر در مفاد آن وجود نداشته باشد، به عبارتی شکایت از رای به صورت واخواهی یا تجدیدنظر خواهی مقدور نباشد

معنی عندالمطالبه

هر زمان که مطالبه شود، باید پرداخت گردد

معنی عندالاستطاعه

در صورت داشتن تمکن مالی باید پرداخت شود

معنی مستثنیات دین

مواردی از اموال فرد بدهکار که قابل توقیف تویط طلبکاران نیست و برای گذران معمول زندگی فرد لازم است.

معنی سند رسمی

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند

معنی اموال منقول

اموالی که امکان نقل و انتقال آنان وجود دارد بدون اینکه به مال یا مکان قرار گرفتن آن خسارتی وارد شود

معنی اموال غیرمنقول

اموالی که جابجایی آنها بدون ورود خسارت به آن مال یا مکان قرار گیری آنها ممکن نباشد مانند خانه یا آجرهای بکار رفته در ساختن یک دیوار

معنی ذی نفع

شخصی است که تعهد مندرج در سند باید به نفع او اجرا شود

معنی اسناد لازم الاجرا

براساس قانون مفاد آن سند می بایست انجام شود و در صورت امتناع از اجرای آن پیگرد قانونی خواهد داشت

معنی سند رسمی

براساس ماده 1284 قانون مدنی سند هر نوشته ای است که در زمان طرح دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.

معنی اموال منقول

اموالی که امکان نقل و انتقال آنان وجود دارد بدون اینکه به مال یا مکان قرار گرفتن آن خسارتی وارد شود

معنی حق السعی

کلیه دریافتی های قانونی کارگر طبق قانون کار اعم از حقوق، هزینه ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، پاداش و سایر مزایا طبق قرارداد کار را حق السعی می گویند.

معنی عسر و حرج

به وجود آمدن وضعیتی که ادامهی زندگی را برای فرد با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.

تاریخ نوشته: ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
ثبت دیدگاه
{{error['comment'].errorMessage}}
{{error['fullName'].errorMessage}}
{{error['email'].errorMessage}}
در صورت نیاز به خدمات حقوقی روی لینک زیر کلیک نمایید
ثبت درخواست حقوقی
نیاز به خدمت حقوقی دارید؟
سامانه حقوقی دادسان
راهی هوشمند برای پیدا کردن وکیل متخصص
ثبت درخواست