نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی

هر کشوری برای توسعه و پیشرفت خود نیازمند منبع درآمدی است تا بتواند از طریق آن خواسته های اساسی شهروندان خود را تامین کنند. که در این راستا گرفتن مالیات از تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی تنها اقدامی است که آنان انجام می دهند. شیوه ی محاسبه مالیات به دو روش خوداظهاری و علی الراس می باشد.

که در آن کشوری پیشرفت بیشتر و دچار مشکلات مالیاتی کمتری می شود که شهروندان آن به صورت خودجوش یا همان خوداظهاری اقدام به پرداخت مالیات نمایند. منظور از خود اظهاری این است که شخص حقیقی یا حقوقی در سال مالیاتی خود اعلام می کند که چه میزان سود داشته و چه میزان باید مالیات پرداخت کند.

تعریف اظهارنامه مالیاتی چست؟

همانطور که می دانید اظهارنامه مالیاتی یک کارنامه سالیانه است که اشخاص حقوقی یا حقیقی باید بعد از یک سال کاری اقدام به تنظیم و تسلیم آن به سازمان امور مالیاتی نمایند. که در آن به اظهار درآمدها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع مورد قانون مالیات های مستقیم، برحسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور پرداخته است..

چند نکته در مورد زمان ارسال اظهارنامه مالیاتی

وراث متوفی یا ولی یا امین و یا نماینده قانونی وی موظف اند ظرف مدت یکسال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه را تنظیم و ارسال نمایند.

براساس ماده 39 قانون مالیات های مستقیم، وقف متولی و حبس یا نذر یا حبس و نذر کننده در مورد وصیت، وصی را موظف می کند، حداکثر تا سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی اقدام به تسلیم اظهارنامه نماید.

اشخاص حقیقی که درآمد ندارند از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات به نسبت میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق، معاف از پرداخت مالیات می باشند. البته برای استفاده از این معافیت باید در اظهارنامه الکترونیکی قسمت مربوطه را انتخاب نموده و اظهارنامه را تا آخر تیرماه سال بعد تسلیم اداره امور مالیاتی نماید.

صاحبان املاک اجاری تا آخر تیر ماه سال بعد و صاحبان سرقفلی تا سی (30) روز پس از انجام معامله مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود می باشند.

دریافت کنندگان حقوق از اشخاص مقیم خارج که در ایران نمایندگی و شعبه ندارند موظف اند تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود تسلیم نمایند.

اشخاص حقوقی حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی اظهارنامه، باید مالیات خود را تسلیم اداره مالیاتی محل فعالیت خود نمایند. البته محل تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در این کشور اقامتگاه و نمایندگی ندارند تهران می باشد. همچنین، اشخاص حقوقی که قصد انحلال شرکت یا موسسه خود گرفته اند باید اظهارنامه ای، حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی بدهند.

بر اساس ماده 126 قانون مالیات های مستقیم، صاحبان درآمدهای اتفاقی موظف اند در هر سال، اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 قانون (در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت و یا بلاعوض به شخص دیگری واگذار شود. شخص انتقال گیرنده موظف می شود که مالیات منافع هر سال را در سال بعدی پرداخت کند.) تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. و در صورت معامله در دفاتر اسناد رسمی، تکلیف تسلیم اظهارنامه از بین می رود.

پذیرش اظهارنامه مالیاتی بر چه اساسی است؟

پذیریش اظهارنامه مودیان مبنی بر شفاف سازی اطلاعات و رعایت کردن تمام قوانین و مقررات مربوطه بوده است. بدین منظور که داده های مودیان باید با بانک های اطلاعاتی مالیاتی که شرایط آن در ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم آمده، همخوانی و مطابقت کامل داشته باشند. بنابراین، اظهارنامه هایی که به صورت شفاف و با رعایت مقررات گفته شده در قانون مالیات، تنظیم و در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم شوند و اطلاعات آن با بانک های اطلاعاتی سازمان دارایی مطابقت کامل داشته باشند، بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی آن ها برای مودیان صادر خواهد شد.

قبل از تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودیان باید چه اقدامی انجام دهند؟

برخلاف گذشته که مودیان می بایست اظهارنامه های کاغذی را از مراجع مربوطه خریداری و نسبت به تکمیل آن اقدام می نمودند و تمامی دردسرهایی مثل هزینه بر بودن فرایندهای کاغذی، عدم امکان ارائه اظهارنامه در وقت غیراداری و ازدحام مراجعه کنندگان در ادارات امور مالیاتی باعث شد تا امروزه اکثر اقدامات مربوط به مالیات به صورت الکترونیکی انجام بگیرد. بنابراین، تمامی مودیان باید قبل از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود در سامانه عملیاتی الکترونیکی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت نام و تکمیل و یا رفع نقص اطلاعاتی خود اقدام کنند.

نتیجه عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی برای مودیان

چنانچه مودیان در زمان مقرر و تنظیم شده از قبل، نسبت به تسلیم و تنظیم اظهارنامه مالیاتی خود هیچگونه اقدامی ننمایند. طبق ماده 192 قانون مالیات های مستقیم مشمول جریمه غیر قابل بخشش که معادل سی درصد (30%) برای اشخاص حقوقی و ده درصد (10%) برای اشخاص حقیقی است؛ می شوند. خوب است بدانیم که این حکم در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا بیان کردن هزینه های غیر واقعی از طرف مودیان، نیز اجرایی خواهد شد.

اما اگر اشخاص حقوقی و حقیقی در طی سه سال متوالی، تمامی اطلاعات مربوطه به حرفه کاری خود مثل ترازنامه، حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آن ها و غیره مورد تایید سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد و مالیات هر سال، را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیئت های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند. امور مالیاتی به منظور تشویق و جایزه خوش حسابی پنج درصد (5%) اصل مالیات سه سال گفته شده را در کنار سایر مزایای بیان شده در ماده 190 قانون مالیات مستقیم، بعنوان جایزه از محل وصول حساب جاری به مودی پرداخت می کند و یا در حساب سنوات سال های بعد آنان منظور می گردد.

زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) چگونه است؟

از آنجایی که این گروه از مودیان، بنا به نظریات سازمان امور مالیاتی، جزء بزرگ ترین گروه مودیان مالیاتی در بخش مالیات های مستقیم می باشند. لازم دانستیم تا بیشتر در مورد زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی این گروه و وظایف آن ها بدانیم.

بیشتر مردم و فعالان اقتصادی می دانند که موعد تسلیم یا ارائه اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل، صاحبان پیشه ها و کسب و کارهایی که از نظر قوانین مالیاتی به عنوان اشخاص حقیقی شناخته می شوند خردادماه هرسال می باشد در حالی که این تاریخ برای اشخاص حقوقی (شرکت ها صاحبان املاک اجاری) تیرماه است.

صاحبان مشاغل موضوع این فصل (ماده 95 قانون مالیات های مستقیم) موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و قوانین مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن ها تنظیم کنند. و همچنین صاحبان مشاغل موکلف اند ظرف چهارماه از تاریخ شروغ فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود اعلام نمایند.

منظور از اظهارنامه مالیاتی برآوردی چیست؟

براساس ماده 97 قانون مالیات های مستقیم، چنانچه مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و قانونی، خودداری کند سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی مطابق با فعالیت و اطلاعات کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی (طرح جامع مالیاتی از جمله طرح های ملی و مهم کشور است که بر سه فرآیند شناسایی و ردگیری جریان اطلاعات فعالان اقتصادی، پردازش اطلاعات بدست آمده و تشخیص مالیات از آن و در نهایت وصول مالیات حقه است.) و مطالبه مالیات متعلق، به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند.

البته همان گونه که قبلا هم گفته شده، مودیان در صورتی که اعتراضی داشته باشند می توانند اعتراض خود را ظرف سی (30) روز از تاریخ ابلاغ برگه تشخیص مالیات، به واحدهای مربوطه ارجاع دهد.

آیا صاحبان کسب و کارهای مجازی مشمول تنظیم اظهارنامه مالیاتی می شوند؟

صاحبان کسب و کارهای مجازی اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی همانند سایر فعالان اقتصادی مشمول قوانین مالیاتی مربوطه هستند. یعنی آنان باید همانند صاحبان مشاغل ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت خود اظهارنامه مالیاتی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تقدیم کنند همچنین اشخاص حقوقی پس از تاسیس، مکلف اند دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی را از اداره کل امور مالیاتی دریافت کرده و نسبت به تکمیل و تشکیل پرونده (دریافت شماره واحد مالیاتی، شماره کلاسه پرونده) اقدام نماید.

آیا در هر صورت، تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی ضروری است؟

شرکت ها، موسسات و سازمان ها و ... اگر می خواهند که مشمول پرداخت جریمه مالیاتی نشوند باید برای تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کرده و آن را برای اداره امور مالیاتی استان محل اشتغال خود بفرستند. حتی اگر شرکت یا موسسه در یک بازه زمانی هیچگونه تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی یا خرید و فروش کالایی هم نداشته باشد.

چه زمانی برای نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی سراغ مشاوران مالیاتی می رویم؟

یک مشاوره امور مالیاتی باید با تنظیم گزارشات مختلف مالی با قوانین و مقرارت مالی و با تغییرات امور مالیاتی و از همه مهم تر با نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی آشنا باشد تا بتواند از ضرر و زیان کسب وکارها در خصوص پرداخت مالیات جلوگیری کنند. پس زمانی اشخاص حقوقی یا حقیقی سراغ این مشاوران می روند که مطمئن شوند وی تمام خصوصیات گفته شده و خواسته شده را دارد.

از یک مشاور تنظیم اظهارنامه مالیاتی چه انتظاری می توان داشت؟

 • یک مشاور، باید نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی را به خوبی بلد باشد.
 • به روش تنظیم اظهارنامه مالیاتی بر ارزش افزوده و سایر انواع مالیات مسلط باشد.
 • نسبت به ثبت اظهارنامه مالیاتی خودرو، مسکن و املاک و همچنین هزینه ثبت و ارسال اظهارنامه را آگاهی کاملی داشته باشد.

موسسه ای که برای انجام امور مالی خود بر می گزینید باید دارای ویژگی های خاصی باشد. اول اینکه دارای سابقه و تجربه کافی در این حوزه باشد، چراکه این افراد علاوه بر تسلط بر قوانین مالی و مالیاتی می بایست اشراف کامل بر بخشنامه های صادره داشته باشند تا بتوانند بهترین راهکار را در جهت حفظ منافع و جلوگیری از ورود خسارت به شما انتخاب کنند. دوم اینکه باید به روز باشند و با استراتژی های جدید مالی آشنا باشند تا متناسب با نقشه راه شرکت شما نسبت به تنظیم صورتهای مالی اقدام کنند تا بهترین نتیجه برای شما حاصل گردد. از این رو سعی بر آن داریم شما را با یکی از این موسسات آشنا سازیم. موسسه ای که عملکرد آن ثابت نموده است به نکات پنهان و آشکار این حوزه تسلط کافی دارد.

موسسه خدمات و مشاوره مالی و مالیاتی حسابا

ارائه دهنده کلیه خدمات مالی، حسابداری، حسابرسی، بیمه ای، مالیاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی، استارتاپ ها و شرکتهای نوپا با بیش از 10 سال سابقه و فعالیت و با بهره گیری از مدیران ارشد در حوزه صنعت، بازرگانی و پیمانکاری در انواع شرکت ها

خدمات مالی قابل ارائه

 • طراحی و پیاده سازی کدینگ حسابداری نرم افزارها
 • طراحی، راه اندازی، اصلاح و نظارت بر سیستم ها و فرآیندهای مالی
 • طراحی و راه اندازی حسابداری مدیریت
 • نظارت و اصلاح بر سیستم های انبار، بازرگانی و حسابداری فروش
 • مطالعه استراتژی های مالی شرکت ها و ارائه راهکارهای مفید
 • تهیه صورتهای مالی جهت ارائه به افراد برون سازمانی
 • مشاوره در خصوص تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
 • انجام کلیه امور حسابداری شرکت ها

برای استفاده از خدمات مالی و حسابداری شرکت حسابا می توانید به بخش مربوطه در سایت این موسسه به آدرس https://www.hesaba.com/pricelist/ مراجعه کنید.

تاریخ نوشته: 1399/06/06

ثبت اولین دیدگاه

متن دیدگاه
0 / 1000
ایمیل شما خصوصی است و به دیگران نمایش داده نخواهد شد

برخی خدمات دادسان

خدمت مورد نظر خود را انتخاب کنید

در صورت نیاز به خدمات حقوقی روی لینک زیر کلیک نمایید

ثبت درخواست حقوقی
logo
انتخاب هوشمندانه وکیل

«دادسان» یک موسسه حقوقی نیست بلکه یک سامانه اینترنتی است که به کمک فناوری های نوین و با رعایت کلیه ضوابط و شئونات وکالت، ارتباط بین متقاضیان خدمات حقوقی با وکلای متخصص در آن حوزه را برقرار می کند تا متقاضیان به راحتی با مقایسه رزومه و پیشنهادات ارسالی وکلا، وکیل مناسب خود را انتخاب کنند. علاوه بر آن «دادسان» با ارایه سرویس هایی چون پرداخت امن، هماهنگی جلسه، پیام رسان حقوقی و… به وکلا و متقاضیان در داشتن ارتباطی آسان‌تر و سریع‌تر یاری می رساند.

logo-samandehi
مستقر در مرکز رشد دانشگاه امیرکبیر
ایمیل دادسان info@dadsun.app
دادسان در شبکه‌های اجتماعی
تمامی حقوق این سایت به شرکت آینده سازان هوشمند دادسان تعلق دارد - 1399