نیاز به بهترین وکیل مهریه در مشهد دارید؟

بهترین وکیل مهریه در مشهد

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص

مراحل کاری دادسان

1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

دعاوی مربوط به مهریه بیشترین دعاوی مطرح شده در دعاوی خانواده است. مهمترین و با ارزش ترین حقوق زن در عقد نکاح مهریه است. در حقیقت ازدواج یک قراردادی است که ضمن مسئولیت برای طرفین، حق و حقوقی را هم در پی دارد، مهریه یکی از حقوق بسیار مهم است و برای زن تکیه گاهی در ازدواج به حساب می آید. قانون مدنی و قانون حمایت خانواده ارزش و اهتمام به خصوصی برای مهریه زن پیش بینی کرده است و مهریه را جز دیون ممتاز قرارداده است، به شکلی که در صورتی که مرد چندین طلبکار داشته باشد. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مهریه در مشهد درخواست کنید و با این روش در هزینه و زمان انتخاب وکیل مهریه در مشهد صرفه جویی کنید.

ابتدای امر می بایست مهریه زن پرداخت شود، مهریه زن بر باقی دیون دارای اولویت و تقدم است. نکته شایان توجه لزوم وجود مهریه در ازدواج است، به هیچ وجه ممکن نیست که ازدواج فاقد مهریه باشد، در نتیجه شرط مبنی بر این که هیچ مهریه ای به زوجه تعلق نگیرد باطل بوده ولی باطل کننده ازدواج نیست. مهریه را نظر به این که عندالمطالبه باشد یا عندالاستطاعه می توان توسط متخصص این کار یعنی وکیل مهریه مطالبه کرد. همه طرفین دعوای خانوادگی در پی آن هستند تا با بهره مند شدن وکیل متخصص خانواده ، مشکل و دعوای خانوادگی خود را در سریع ترین زمان ممکن برطرف کنند و پرونده خانواده خود را به سرانجام برسانند. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مهریه در مشهد درخواست کنید و با این روش در هزینه و زمان انتخاب وکیل مهریه در مشهد صرفه جویی کنید. به این صورت که لیستی از وکلای متخصص مهریه در مشهد به شما داده می شود و شما می توانید از این میان مناسبترین وکیل مهریه در مشهد را انتخاب کنید.

وکیل متخصص مطالبه مهریه کیست؟

به شخصی که به طور تخصصی سال ها در خصوص دعاوی خانوادگی به خصوص مطالبه مهریه وکالت می کند، وکیل متخصص مطالبه مهریه گفته می شود. وکیل مطالبه مهریه با عنایت به دانش و آگاهی خود و تجربه سال ها فعالیت در دعاوی خانوادگی به خصوص مطالبه مهریه به تمام مراحل و روش های مطالبه مهریه چه از شیوه اداره اجرای ثبت و چه از شیوه محاکم قضایی مسلط بوده و بر سرعت بخشیدن روند رسیدگی بسیار مؤثر است. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مهریه در مشهد درخواست کنید و با این روش در هزینه و زمان انتخاب وکیل مهریه در مشهد صرفه جویی کنید.

راه های مطالبه مهریه چیست؟

مهریه جز مهمترین حقوق زوجه است که بلافاصله بعد از رخ دادن عقد زوجه مالک آن می گردد و می تواند آن را از ۲ شیوه از شوهر خود مطالبه کند:

 • از طریق اداره اجرای ثبت
 • از طریق مراجعه به محاکم قضایی

شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مهریه در مشهد درخواست کنید و با این روش در هزینه و زمان انتخاب وکیل مهریه در مشهد صرفه جویی کنید.

چگونه می توان مهریه را از طریق اداره اجرای ثبت مطالبه کرد؟

سریع ترین و مطمئن ترین روشی که وکیل مطالبه مهریه برای مطالبه مهریه به کار می گیرد، وصول مهریه از شیوه اداره اجرای ثبت است. در این طریق موکل یا زن به وکیل متخصص مطالبه مهریه وکالت می دهد تا به دفتر ازدواج و طلاقی که ازدواج در آن جا ثبت شده مراجعه نماید، اجرائیه را می گیرد و پس از آن به اداره ثبت و اسناد، دایره اجرا مراجعه کند. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مهریه در مشهد درخواست کنید و با این روش در هزینه و زمان انتخاب وکیل مهریه در مشهد صرفه جویی کنید.

بعد از پرداخت نیم عشر دولتی که درحقیقت هزینه رسیدگی به کارهای شما است، ابلاغیه ای مبنی بر صدور اجرائیه به شوهر فرستاده می شود تا زوج از صدور اجرائیه و توقیف اموال خود آگاه گردد. شوهر می بایست ضمن ۱۰ روز بعد از صدور اجرائیه مهریه زوجه را پرداخت نماید یا به هر شکلی تکلیف مهریه زن را معین کند، در صورتی که در طی مدت ۱۰ روز از صدور ابلاغیه اقدامی برای پرداخت مهریه انجام نگیرد، دارایی و اموال منقول و غیر منقول مرد به شرطی که جزوه مستسنیات دین نباشد به فروش گذاشته خواهد شد. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مهریه در مشهد درخواست کنید و با این روش در هزینه و زمان انتخاب وکیل مهریه در مشهد صرفه جویی کنید.

چگونه مهریه از طریق محاکم قضایی مطالبه می شود؟

یکی دیگر از طرق وصول مهریه، مطالبه مهریه از شیوه رجوع به محاکم قضایی و دادگاه است. در این طریق، وکیل خانواده دادخواستی را تنظیم و ثبت می کند و در ضمن دادخواست نظر به این که مطالبه مهریه مستند به سند رسمی است، درخواست تامین خواسته و توقیف اموال منقول و غیرمنقول مرد به میزان مهریه زن خواهد داشت. در صورتی که مرد هیچ دارایی نداشته باشد یک چهارم حقوق او توقیف خواهد شد. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مهریه در مشهد درخواست کنید و با این روش در هزینه و زمان انتخاب وکیل مهریه در مشهد صرفه جویی کنید.

منظور از تقسیط مهریه چیست؟

در حال حاضر کمتر مردی پیدا می شود که بتواند تمام مهریه زن را یک جا بپردازد، به همین دلیل قانون امکان تعدیل و تقسیط مهریه زن را مقرر کرده است. در صورت تایید عدم استطاعت مالی مرد برای پرداخت مهریه به صورت یک جا قاضی دادگاه، مهریه زن را تقسیط نموده تا مرد در هر تاریخ معین اندازه ای از مهریه را به زن بپردازد. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مهریه در مشهد درخواست کنید و با این روش در هزینه و زمان انتخاب وکیل مهریه در مشهد صرفه جویی کنید.

مهریه چه شرایط و خصوصیاتی می بایست داشته باشد؟

مهریه تعیین شده نیز می بایست شرایط و خصوصیاتی که در قانون ذکر شده است، دارا باشد. این شرایط که در قانون و مقررات ذکر شده اند، عبارت اند از:

 • مهریه باید مالیت داشته باشد.
 • زن بتواند آن را به مالکیت خویش در آورد به این معنا که مهریه باید قابل تملک باشد.
 • مهریه باید معلوم باشد، منظور از معلوم بودن مهریه این است که مهریه می بایست به گونه ای تعیین شود که جهالت طرفین منتفی باشد.
 • مهریه می بایست دارای منفعت عقلایی مشروع باشد.
 • مهریه می بایست قابل تسلیم از طرف مرد باشد.

شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مهریه در مشهد درخواست کنید و با این روش در هزینه و زمان انتخاب وکیل مهریه در مشهد صرفه جویی کنید.

برای رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه مرجع صالح چیست؟

درصورتی که زن مهریه خود را از طریق محاکم دادگستری توسط وکیل متخصص مطالبه مهریه مطالبه کند، دادگاه محل اقامت خوانده دادگاه برای رسیدگی به پرونده صالح خواهد بود اما در دعاوی خانوادگی نظر به قانون حمایت خانواده، زن می تواند در صورتی که مهریه وی مال منقوال اعم از سکه، پول نقد، ماشین و مواردی از این قبیل باشد در محل اقامت خود اقامه دعوا نماید اما در صورتی که مهریه زن مال غیر منقول باشد الزاما می بایست در محل وقوع مال غیر منقول دعوای مطالبه مهریه اقامه شود. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مهریه در مشهد درخواست کنید و با این روش در هزینه و زمان انتخاب وکیل مهریه در مشهد صرفه جویی کنید.

در قانون چه محدودیتی برای مهریه تعیین شده است؟

همان طور که در ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی آمده است، مهریه در اصطلاح قانونی هر چیزی که مالیت داشته باشد، می تواند به عنوان مهریه توافق گردد چه بخواهد این مال، منقول باشد و چه بخواهد این مال، غیرمنقول باشد. مال غیرمنقول می تواند از قبیل وجه نقد، سکه بهار آزادی و حتی انجام عملی ویژه که برای آن عرفا اجرتی است، باشد. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مهریه در مشهد درخواست کنید و با این روش در هزینه و زمان انتخاب وکیل مهریه در مشهد صرفه جویی کنید.

همان طور که پیشتر نیز گفته شد، مطالبه مهریه از دو طریق اجرای ثبت و از طریق دادگاه صورت می پذیرد، برای گرفتن وکیل الزام قانونی وجود ندارد، اما از آن جا که اقامه دعوی و شرکت در جلسات دادرسی محلی برای آزمون و خطا نیست بهتر است به وکیل متخصص مطالبه مهریه مراجعه گردد. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مهریه در مشهد درخواست کنید و با این روش در هزینه و زمان انتخاب وکیل مهریه در مشهد صرفه جویی کنید.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل مهریه در مشهد بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص مهریه در مشهد دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ بهترین وکیل مهریه در مشهد چگونه است؟

هزینه ی اخذ بهترین وکیل مهریه در مشهد معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص مهریه در مشهد در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان

ویژگی‌های دادسان

سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی

نظرات مشتریان

سوالات متداول

4.33

میانگین امتیاز از 3 نظر

بهترین وکیل مهریه در مشهد

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص