تصرف ورثه در ماترک

تاریخ آخرین بروز رسانی:
۱۴۰۰/۰۵/۱۲

زمانی که شخصی از دنیا می روند، ورثه او مالک اموال او می شوند، برخی از اوقات پیش می آید که عده ای از ورثه اموال موروثی را به صورت عدوانی تصرف می نمایند، ماترک را تقسیم نمی نمایند و بر سر گرفتن گواهی انحصار وراثت با یک دیگر توافق نمی کنند. در این گونه موارد امکان این وجود دارد که سوالات و ابهامات بسیاری برای وراث به وجود بیاید که در این مقاله تلاش شده است به این سوالات را پاسخ داده و به نکات کلیدی در خصوص تصرف عدوانی ورثه اشاره شود. شما از همین صفحه می توانید مشاوره و وکیل مجرب و متخصص تصرف ورثه در ماترک از دادسان درخواست کنید و به این ترتیب در هزینه و زمان برای یافتن وکیل تصرف ورثه در ماترک صرفه جویی کنید. به این دلیل که ما لیستی از وکلای متخصص را در اختیار شما قرار می دهیم. و شما می توانید از میان وکلای متخصص و مجرب وکیل مناسب پرونده خود را در حوزه تصرف ورثه در ماترک انتخاب کنید.

مطابق با قانون ورثه چه زمانی مالک مایملک فرد فوت شده می شوند؟

همان طور که در مواد ۸۶۷ و ۸۶۸ قانون مدنی آمده است، ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق می یابد و مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی گردد مگر بعد از ادا حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است. دارایی متوفی به صورت مشترک به از آن وراث می شود که این دارایی در برگیرنده اموال، بدهی های متوفی و همچنین طلب هایی است که می تواند متوفی داشته و در زمان حیاتش سررسید آن نرسیده یا به هر دلایل دیگری نتوانسته است، آن را وصول کند. حقوقی که متوفی در زمان حیات داشته است، مانع از این نیست که مایملک او به ورثه نرسد اما بدهی های وی می بایست در بدو امر پرداخت گردد تا وراث بتوانند اموال وی را صاحب شده و مالک قطعی آن شوند. شما از همین صفحه می توانید مشاوره و وکیل مجرب و متخصص تصرف ورثه در ماترک از دادسان درخواست کنید و به این ترتیب در هزینه و زمان برای یافتن وکیل تصرف ورثه در ماترک صرفه جویی کنید.

مطابق با قانون حقوق و دیونی که به میت مطلق است، چه مواردی است؟

قانون مدنی در ماده ۸۶۹ این چنین بیان می کند: حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق می گیرد و می بایست از تقسیم ترکه ادا گردد، عبارت است از:

 • هزینه کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه همچون عینی که متعلق رهن است
 • دیون و واجبات مالی فرد فوت شده
 • وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اذن ورثه و افزون بر آن با اجازه آن ها

در نتیجه بعد از این که این حقوق و دیون میت پرداخت شد، ورثه توانایی این را دارند که به تقسیم ماترک بین خود اقدام کنند. به طور کلی وراث را می توان به صورت ناقص جانشین متوفی دانست، به این معنا که به فرض مثال در صورتی که شما از شخصی طلبی داشته اید و وی از دنیا رفته باشد می توانید در صورت استنکاف و امتناع ورثه از پرداخت بدهی مورثشان، به طرفیت همگی وراث اقامه ی دعوا نمایید. شما از همین صفحه می توانید مشاوره و وکیل مجرب و متخصص تصرف ورثه در ماترک از دادسان درخواست کنید و به این ترتیب در هزینه و زمان برای یافتن وکیل تصرف ورثه در ماترک صرفه جویی کنید.

اولین گام تعیین تکلیف اموال فرد فوت شده چیست؟

اولین گام در راه معین کردن تکلیف اموال متوفی، گرفتن گواهی انحصار وراثت است، بدین معنا که مرجع قضایی گواهی نماید که ورثه منحصر به آن هایی است که نام آن ها در این گواهی قید شده است تا مراجع، ادارات و سازمان ها و افراد تنها ایشان را به عنوان ورثه و قائم مقام متوفی به رسمیت بشناسند. برای گرفتن گواهی انحصار وراثت باید نام و مشخصات همه وراث را در دادخواست تقدیمی به شورای حل اختلافی که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه آن قرار دارد ذکر گردد. در نتیجه در این دادخواست باید اسم کسانی را که شک دارید پیش یا پس از وارث فوت شده اند قید نمایید چه هر کدام از وراث سهم خود را به ورثه ی دیگری انتقال داده یا نداده باشد. شورای حل اختلاف با اخذ استعلام از اداره ثبت احوال و مراجع زیربط تکلیف این موضوع را روشن می نماید. شما از همین صفحه می توانید مشاوره و وکیل مجرب و متخصص تصرف ورثه در ماترک از دادسان درخواست کنید و به این ترتیب در هزینه و زمان برای یافتن وکیل تصرف ورثه در ماترک صرفه جویی کنید.

بعضی از اشخاص با این گمان که یکی از وراث سهم خود را انتقال داده و دیگر جز وراث نیست اسم و مشخصات وی را در دادخواست یادشده نمی آورند در حالی که قانون تصدیق انحصار وراثت چنین افرادی را کلاهبردار قلمداد نموده است. همان طور که در ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت آمده است: هر گاه معلوم شود مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وراثی غیر از خود، تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار به حساب آمده و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که مطابق قانون برای این جرم معین شده است محکوم خواهد شد. شما از همین صفحه می توانید مشاوره و وکیل مجرب و متخصص تصرف ورثه در ماترک از دادسان درخواست کنید و به این ترتیب در هزینه و زمان برای یافتن وکیل تصرف ورثه در ماترک صرفه جویی کنید.

مدارک لازم جهت درخواست انحصار وراثت

 • اصل و فتوکپی مطابق با اصل شده فوت متوفی
 • رسید گواهی مالیاتی مالیات بر ارث
 • فتوکپی صفحه اول شناسنامه ورثه یا وراث متوفی
 • استشهادیه چاپی محضری
 • فتوکپی‌ عقدنامه‌ همسر دائمی‌ متوفی
 • اصل شناسنامه ها و عقدنامه جهت ارائه به دادگاه به همراه دیگر مدارک
 • تنظیم دادخواست در یک برگ
 • وصیت نامه اگر موجود باشد.

 

دادگاه صالح در تقسیم ترکه چیست؟

دادگاهی که به دادخواست مطالبه سهم الارث و تقسیم ترکه رسیدگی می نماید و آن را بررسی می کند، دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه آن دادگاه واقع شده است. برخی از اوقات این اتفاق به وقوع می پیوندد که بعضی از اشخاص اعم از ورثه یا غیر ورثه ماترک را تصرف می نمایند که در این صورت هر کدام از وراث می توانند نسبت به سهم خود برای مطالبه اجرت المثل زمان تصرف شخص متصرف و همچنین خلع ید او اقامه دعوا کنند. شما از همین صفحه می توانید مشاوره و وکیل مجرب و متخصص تصرف ورثه در ماترک از دادسان درخواست کنید و به این ترتیب در هزینه و زمان برای یافتن وکیل تصرف ورثه در ماترک صرفه جویی کنید.

در صورتی که هر کدام از وراث نسبت به استفاده و تصرف مال موروثی توسط شخص متصرف، ناراضی و معترض باشند توانایی آن را دارد که با طرح دعوای خلع ید علیه متصرف، رفع تصرف او را بخواهند. دعوای خلع ید در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول و دعوی مطالبه ی اجرت المثل در صورتی که سهم اقامه کننده کمتر از بیست میلیون تومان باشد در شورای حل اختلاف مطرح می گردد و در صورتی که میزان سهم وی بیش از بیست میلیون تومان باشد در دادگاه عمومی مطرح می شود. شما از همین صفحه می توانید مشاوره و وکیل مجرب و متخصص تصرف ورثه در ماترک از دادسان درخواست کنید و به این ترتیب در هزینه و زمان برای یافتن وکیل تصرف ورثه در ماترک صرفه جویی کنید.

در صورتی که یکی از ورثه خانه موروثی را تصرف نموده باشد وراث دیگر توانایی چه اقدامی را دارند؟

هر کدام از ورثه توانایی این را دارند که با در دست داشتن گواهی انحصار وراثت، دعوی خلع ید علیه ورثه متصرف مطرح نماید و برای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف وی همچنین با توجه به مبلغ سهم الارث خود در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوا نماید. شما از همین صفحه می توانید مشاوره و وکیل مجرب و متخصص تصرف ورثه در ماترک از دادسان درخواست کنید و به این ترتیب در هزینه و زمان برای یافتن وکیل تصرف ورثه در ماترک صرفه جویی کنید.

آیا برخی از ورثه حق دارند بیش از سهم ارث خود، در ترکه تصرف نمایند؟

پاسخ این پرسش منفی است، هیچ کدام از ورثه این نمی توانند بیش از سهم خود از اموال متوفی بردارند، مگر اینکه به رضایت باقی ورثه باشد. در واقع بهره برداری از ملک مشترک بدون رضایت تمام افراد جایز نیست. شما از همین صفحه می توانید مشاوره و وکیل مجرب و متخصص تصرف ورثه در ماترک از دادسان درخواست کنید و به این ترتیب در هزینه و زمان برای یافتن وکیل تصرف ورثه در ماترک صرفه جویی کنید. ه این دلیل که ما لیستی از وکلای متخصص را در اختیار شما قرار می دهیم. و شما می توانید از میان وکلای متخصص و مجرب وکیل مناسب پرونده خود را در حوزه تصرف ورثه در ماترک انتخاب کنید.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل تصرف ورثه در ماترک بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص تصرف ورثه در ماترک دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل تصرف ورثه در ماترک چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل تصرف ورثه در ماترک معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص تصرف ورثه در ماترک در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان 

💼 وکلای برتر دادسان
در هر زمینه‌ای بخواهید در دادسان وکیل داریم
⭐️ دادسان از نگاه کاربران
در هنگام انتخاب وکیل می‌توانید نظر سایر افراد را در مورد امتیاز و عملکردشان بخوانید
icon
{{comment.text}}
{{comment.user}}
{{comment.date}} {{comment.type}}
این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
(از 4 نظر)
امتیاز با موفقیت ثبت شد
از چه شهری به شما وکیل معرفی شود؟
انتخاب کنید
{{selectedProvince.name}}
انتخاب کنید
 1. {{province.name}}
انتخاب کنید
  موردی یافت نشد