نیاز به وکیل متخصص توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود دارید؟

توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص

مراحل کاری دادسان

1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

شرکت با مسئولیت محدود به شرکتی گفته می شود که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر کدام از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خویش در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

در طبقه بندی شرکت های تجاری، شرکت با مسئولیت محدود از شرکت های اشخاص شمرده شده است؛ معنای این جمله این است که در این شرکت ها، شخصیت شرکاء و روابط نزدیک آنان با یک دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. البته از آن جهت که مسئولیت شرکاء به این شرکت ها به اندازه سرمایه آن ها در شرکت است؛ شرکت های سرمایه ای هم می گویند.

اصول شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

 • نوع شرکت باید در نام شرکت تصریح گردد.
 • مسئولیت شرکا محدود است.
 • انتقال سهم الشرکه ازاد نیست.
 • شرکت در صورت فوت یا ورشکستگی شرکا منحل نمی شود.
 • در صورتی که تعداد شرکا از ۱۲ نفر تجاوز کند، باید تشریفات بیشتری رعایت شود.

شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی از منظر موضوع تجارتی است؛ این نکته قابل توجه است که این شرکت ها فقط نمی تواند برای امور غیر تجارتی تشکیل شود.

ویژگی این شرکت با مسئولیت محدود این است که تشکیل این نوع شرکت برخلاف شرکت سهامی، نیاز به تشریفات پیچیده ای ندارد، بلکه کافی است دو شریک وجود داشته باشند و سرمایه های نقدی و غیرنقدی خود را روی هم جمع کرده و تسلیم کنند تا شرکت تشکیل شود.

شرکت اسم مخصوصی دارد که باید متضمن عبارت، با مسئولیت محدود باشد؛ در غیر این صورت، در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی به حساب می آید و تابع قوانین و مقررات این نوع شرکت خواهد بود.

در مورد مدت شرکت، در قانون تجارت ایران ذکری به عمل نیامده و معمولاً شرکا در هنگام تشکیل شرکت، مدت آن را نامحدود قید می نمایند.

خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

مطابق با ماده ۹۴ قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی تجاری است و به بیانی دیگر، موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری باشد. از این نظر شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است و مطابق با ماده ۲ لایحه قانونی سال ۱۳۴۷ به دلیل اینکه شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیر تجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلا تجاری است.

مسئولیت مدنی شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

مسئولیت مدنی در برقراری نظم اجتماعی چنان اهمیتی دارد که همان انگیزه هایی که قانون گذاران را به فرض شخصیت حقوقی برای شرکت تجاری برانگیخته، برای فرض مسئولیت مدنی شرکت تجاری نیز جاری است.

درست است که اشخاص حقیقی مرتکب جرم می شوند اما در جایی که میان فعل شخص حقیقی و شرکت کم و بیش ارتباط وجود دارد، می توان فرض نمود که فعل زیانبار را شخص حقوقی مرتکب شده است. در این صورت مدیران شرکت تجاری نسبت به اعمال خود و ماموران شرکت نظارت و مراقبت بیشتری می نمایند و به علاوه برای زیان دیده فرصت بیشتری برای مطالبه خسارت فراهم می شود.

مسئولیت مدنی شرکت با مسئولیت محدود نیز مخصوص سهامداران، مدیر یا مدیرانی است که مرتکب قصور یا تخلفی می گردند. به عنوان مثال چنانچه در اثر عدم پرداخت سرمایه نقدی یا عدم ایفای تعهدات ناشی از فهرست سرمایه غیرنقدی شرکت دچار بطلان شود مسئولیت ناشی از آن برعهده شریک یا مدیری خواهد بود که بطلان مستند به عمل او است و علاوه بر آن ها هیات نظارت نیز در چنین حالتی قاصر قلمداد می شود و در قبال سایر شرکاء و اشخاص ثالث دارای مسئولیت است.

مسئولیت کیفری شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

مجازات شرکت تجاری، سرعت اعمال مجازات را بیشتر می کند زیرا دادگاه پس از احراز وقوع جرم، ناچار نیست که در میان تعداد زیادی از اشخاص به جستجوی عامل یا عاملین ارتکاب آن بپردازد. اینک باید منتظر بود که سازمان درونی شرکت تجاری اثر مجازات را به عامل یا عاملین حقیقی ارتکاب جرم منتقل کند زیرا در این صورت مقصود مجازات برآورده شده است. به طور متقابل چنانچه انتقال اثر مجازات به مجرمین، ناممکن یا بسیار دشوار باشد، به معنی مصونیت مجرمین و تحمل آثار مجازات از سوی کسانی است که هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشته اند. بنابراین درباره آثار مجازات شرکت تجاری نمی توان حکم واحدی صادر کرد و قانون گذار باید در هر مورد با توجه به نوع جرم، میزان و نوع مجازات و سایر عوامل تاثیرگذار در قضیه، تصمیم بگیرد که تحمیل مجازات به شخصیت حقوقی هدف مجازات را تامین می کند یا خیر.

در شرکت با مسئولیت محدود، این امکان وجود دارد که شخص در حین تشکیل شرکت، به منظور گرفتن امتیاز و یا گواهی و یا ثبت سندی در رابطه با تشکیل شرکت مرتکب جعل یا پرداخت رشوه شود که در این صورت قوانین کیفری بر عمل وی حکومت خواهند نمود.

مسئولیت کیفری شرکت که ناظر به تقلب، کلاهبرداری ، خیانت و یا عمل مزورانه موسسین، مدیران و هیات نظارت باشد مطابق با ماده 115 قانون تجارت شامل موارد ذیل است :

 • موسسین و مدیرانی که علی رغم پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت ها بدهند اظهار کرده باشند.
 • کسانی که مرتکب تقلب شده اند و سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن ثبت کرده باشند.
 • مدیرانی که با فقدان صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.
 • کسانی که کلاهبردار شمرده شوند؛ مطابق با ماده ( 238) قانون مجازات عمومی به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

شرکت با مسئولیت محدود چگونه منحل می شود؟

در این موارد شرکت با مسئولیت محدود به طور خاص منحل خواهد شد:

 • اگر عده ای از شرکای شرکت که سهم الشرکه آنان از 50 درصد سرمایه شرکت بیشتر باشد، تصمیم به انحلال شرکت بگیرند. این اکثریت شامل اکثریت عددی شرکا نیست و حتی در صورتی که فقط یک نفر از شرکا دارای بیش از ۵۰ درصد از سرمایه شرکت باشد، چنین تصمیمی بگیرد، شرکت منحل خواهد شد، حتی در صورتی که تعداد شرکای شرکت بسیار زیاد باشد و آن ها موافق انحلال شرکت نباشند.
 • اگر به علت زیان هایی که به شرکت وارد شده است، نیمی از سرمایه شرکت از نابود شده باشد و یکی از شرکا از دادگاه بخواهد که شرکت منحل شود، در صورتی که دادگاه دلایل متقاضی را قابل پذیرش بداند و بقیه شرکا هم حاضر نباشند سهم شریک را که در صورت انحلال به او می رسد، بپردازند و او را از شرکت خارج کنند، دادگاه حکم به انحلال شرکت خواهد داد.
 • اگر یکی از شرکا فوت کند؛ اگر در اساسنامه پیش بینی شده باشد که فوت یکی از شرکا باعث انحلال شرکت شود.

چگونه شرکت با مسئولیت محدود تصفیه می شود؟

هر شرکتی از جمله شرکت با مسئولیت محدود باید پس از انجام مراحل انحلال از طریق اداره ثبت شرکت ها، امر تصفیه شرکت را انجام دهد.

نکات زیر درباره تصفیه شرکت مسئولیت محدود قابل توجه است:

امر تصفیه در شرکت های با مسئولیت محدود به عهده مدیران شرکت است؛ مگر در صورتی که در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. همچنین مدیران شرکت می توانند در صورت جلسه انحلال، یکی از اعضای شرکت را به عنوان مدیر تصفیه معرفی کنند. در مورد اموری همچون صلح و تعیین داور، مدیر تصفیه زمانی به انجام این امور موظف است که در اساسنامه یا توسط اعضای مجمع عمومی، به او این اجازه داده شده باشد. برای تقسیم دارایی شرکت بعد از انحلال، لازم است که انحلال شرکت پیشتر در روزنامه رسمی اعلام شده و سه بار در یکی از جراید آگهی شده باشد و ضمنا یک سال نیز از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه گذشته باشد.

اگر خلاف این قاعده عمل شود، مدیر تصفیه مسئول ضرر و زیان طلبکارانی که موفق به وصول طلب خود نشده اند، خواهد بود.

آیا ممکن است که اموال شرکت با مسئولیت محدود را در برابر بدهی شخص یکی از شرکا توقیف کرد؟

چنان که این امر از امور متمایز کننده شرکت مدنی و شرکت تجاری بوده و از آثار شخصیت حقوقی است و مواد بسیاری از قانون تجارت و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها از جمله ماده 215 و بطور کلی قوانین و مقررات تصفیه امور شرکت ها ، مواد 202 به بعد و قانون تجارت و مواد 208 ، 213 و 217 و 223 و 224 و 225 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت تایید کننده این امر است و شرکت با مسئولیت محدود نیز جز گروه شرکت سهامی است که شخصیت شرکا در آن نقشی ندارد بنابراین توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود در قبال بدهی مدیرعامل و شرکا شرکت مجوز قانونی ندارد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود نظر دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان

ویژگی‌های دادسان

سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی

نظرات مشتریان

سوالات متداول

5

میانگین امتیاز از 1 نظر

توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص