نیاز به وکیل متخصص برای حکم تخلیه منزل خریداری شده دارید؟

حکم تخلیه منزل خریداری شده

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص

مراحل کاری دادسان

1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

افرادی که توان خرید آپارتمان ندارند با پرداخت مبلغی به عنوان تضمین و پیش پرداخت در خانه اشخاص دیگری به صورت موقتی، که طبق قراردادهای دو طرفه و به طور معمول یک ساله بسته می شود، ساکن می گردند. در ادبیات قانونی به فردی که خانه اش را اجاره داده است، موجر و به شخص یا اشخاصی که در خانه ساکن می گردند، مستاجر گفته می شود.

بعضی از اوقات اجاره به این صورت است که مستاجر مبلغی را به عنوان ضمانت به صاحب خانه می دهد و پس از این که مدت مقرر تمام شد، پولش را پس می گیرد و خانه را تحویل می دهد. در مواقعی هم مبلغی به عنوان پیش پرداخت تعیین می گردد و علاوه بر آن مستاجر وظیفه دارد، ماهانه وجهی معین را به صاحب خانه بدهد، و پس از اتمام قرارداد پیش پول خود را پس می گیرد. با این حال گاهی اتفاق می افتد که مستاجرها در وقت معین، به دلیل پیدا نکردن خانه، گران شدن مبالغ کرایه و دیگر علت ها خانه را تخلیه نمی کنند. در این صورت صاحب خانه این حق را دارد که شکایت کند و با گرفتن حکم تخلیه منزل خود را پس بگیرد.

حکم تخلیه به چه معناست؟

تخلیه در از نظر لغوی به معنای خالی کردن جایی از اشخاص و اشیاء است. در اصطلاح قانونی یعنی تخلیه ملک مورد نظر از تصرف شخص موجر. البته این حکم پس از پایان وقت اجاره صادر می گردد. یعنی در زمانی که مکان مورد نظر مستحق تصرف نباشد. این دستور تخلیه پس از اتمام دوره قرارداد قانونی است. صاحب خانه با ارائه نمونه حکم تخلیه یا حکم اصلی نسبت به پس گرفتن ملک خود به صورت قانونی اقدام می کند.

اجاره نامه چه انواعی دارد؟

اجاره نامه در واقع قراردادی بین مستأجر و صاحب است و هر دو طرف را به اجرای مفاد آن قرارداد ملزم می کند. البته لازم به یادآوری است که اگر مدت اجاره در قرار داد به طور دقیق معین نشود، آن قرارداد ارزش قانونی ندارد. این قرارداد ممکن است، رسمی یا غیر رسمی باشد. موجر یا صاحب خانه این حق را دارد در صورت عدم تخلیه ملک توسط مستأجر به اداره ثبت اسناد مراجعه کرده و حکم تخلیه را بگیرد. اما این امر تنها در صورتی ممکن خواهد بود که قرارداد رسمی باشد و در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد. در غیر این صورت ارزش حقوقی نخواهد داشت و کاربرد چندانی ندارد.

به طور کلی پس از پایان دوره هریک از این نمونه ها صاحب خانه در صورت نتیجه نگرفتن صحبت و توافق با مستأجر، این حق را دارد که شکایت کرده و با ارائه قرارداد، برای گرفتن حکم تخلیه اقدام کند.

در چه زمانی می توان حکم تخلیه گرفت؟

 • زمانی که مدت اجاره در قرارداد به پایان یافته باشد، ولی مستأجر همچنان در ملک باقی مانده و آن را تخلیه نمی کند.
 • با گذشت سه ماه از زمان پرداخت مبلغ اجاره، مستأجر هیچ مبلغی را به موجر پرداخت نکرده باشد.
 • مستأجر از ملکی که اجاره کرده است، در موارد غیر مشروع استفاده کند.
 • مستأجر ملکی را که اجاره کرده است، به فرد دیگری منتقل کرده باشد.

در چهار مورد مذکور، موجر می تواند برای تخلیه منزل، نسبت به گرفتن حکم تخلیه از مراکز قانونی اقدام کند. البته قراردادی که بین موجر و مستأجر بسته می شود، می تواند به دو شکل رسمی و غیر رسمی باشد.

حال اگر این قرارداد، به صورت رسمی بسته شده باشد، موجر باید با مراجعه به اداره ثبت اسناد، حکم تخلیه را گرفته و سپس به دفتر اسناد رسمی که قرارداد اجاره در آن بسته شده مراجعه کند و درخواست صدور اجراییه انجام پذیرد.

چه مدارکی در جهت گرفتن حکم تخلیه لازم است؟

زمانی که موجر و مستأجر برای تخلیه ملک مورد اجاره، توافق نکند. موجر با مراجعه به دادگاه یا نهاد مربوطه علاوه بر ارائه سند مالکیت، سند اجاره نامه و مدارکی مبنی بر اقامه دعوی مبنی بر تقاضای تخلیه ملک از مستأجر شکایت کند.

در این مرحله طبق شواهد و پس از بررسی موارد لازم، طبق ماده های ۱ و ۱۵ قانون ۱۳۶۲ یا ماده های ۱ و ۳ قانون ۱۳۷۶ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی، دستور تخلیه صادر می گردد.

در چه زمانی حکم تخلیه صادر می شود؟

زمانی که موجر برای گرفتن حکم تخلیه به دادگاه یا ارگان های مربوط به آن می رود، اگر اثبات کند و مدارک کافی ارائه دهد، حکم پس از ۲۴ ساعت صادر می گردد و مستأجر ۷۲ ساعت فرصت دارد تا ملک را تخلیه کند. البته در صورتی که مستأجر ودیعه ای نزد موجر داشته باشد، در صورت برنگشتن آن مبلغ به مستأجر حکم تخلیه صادر نمی شود.

حکم تخلیه منازل خریداری شده چیست؟

بعضا اتفاق می افتد که افرادی خانه ای را می خرند اما مستأجری که قبلا در آن خانه بوده است یا صاحب خانه پیشینی که حالا خانه را فروخته است، از تخلیه ملک امتناع می کند. در این شرایط شخص خریدار این حق را دارد که با ارائه مدارک اقدام به گرفتن حکم تخلیه کند.

اگر موجر و مستأجر مطابق با زمان تعیین شده به توافق نرسند و مستأجر علاوه بر گرفتن ودیعه از تخلیه ملک امتناع کند، تنها راه قانونی بیرون کردن او از خانه یا محل مورد نظر و گرفتن حکم تخلیه است که موجر با نشان دادن نمونه حکم تخلیه یا حکم اصلی اقدام به بازپس گیری ملک خود می نماید.

اجرای حکم تخلیه و ابلاغ آن به چه صورت است؟

زمانی که موجر توانست با ارائه مدارک لازم، اثبات کند که مستأجر یکی از مشکلات بندهای فوق را ایجاد کرده است، اگر حکم تخلیه از سوی شورا یا دادگاه صادر گردد، طی مدت زمان ۲۴ ساعت پس از صدور حکم، مستأجر از آن مطلع می گردد و حکم تخلیه به وی ابلاغ خواهد شد.

در این صورت، مستأجر ۷۲ ساعت زمان دارد تا ملک اجاره شده را تخلیه کند. در این شرایط مستأجر نمی تواند در برابر حکم تخلیه، اعتراضی داشته باشد و باید طبق حکم، اقدام به تخلیه منزل کند.

 • دستور حکم تخلیۀ منزل زمانی قابلیت اجرا را دارد که اگر مبلغی به عنوان ودیعه یا پول پیش از مستأجر نزد موجر باشد، وی آن را به مستأجر پرداخت کرده باشد.
 • تا نپرداختن مبلغ ودیعه و عدم ارائه رسید آن به مراکز قضایی، اجرای حکم تخلیه ممکن نیست.

در چه زمانی می توان حکم تخلیه را متوقف کرد؟

با توجه به توضیحات ارائه شده، موجر می تواند مطابق با شرایطی دستور حکم تخلیه را دریافت و از مراکز مربوطه آن را پیگیری و اجرا کند.

هرچند نباید از این نکته غفلت کرد که چنانچه وجود شرایطی، می توان مانع از اجرای حکم تخلیه شد. به عنوان مثال مستأجر ادعا می کند که قرارداد اجاره نامه را تمدید کرده است. همچنین مستأجر عنوان کند که سندی که موجر برای دریافت حکم تخلیه ارائه کرده است، جعلی است و صحت ندارد.

 • در صورت درخواست دادرسی فوری از سوی مستأجر موجب می گردد بدون نیاز به ارائه دادخواست، ادعاهایش را بررسی و به آن رسیدگی نمایند.
 • فرصت ۷۲ ساعته که به مستأجر برای تخلیه منزل داده شده است، مانع از این می‌شود که وی فرصت کافی داشته باشد تا بتواند اقدامی برای توقف حکم تخلیه انجام دهد.

تقاضای تخلیه به منظور نوسازی و یا تعمیرات اساسی چگونه است؟

خواهان در این دعوی توضیح می دهد به موجب مالک است که ملک مزبور یا قسمتی ازآنرا شامل به خوانده اجاره داده است با لحاظ آنکه قصد تخریب و نوسازی عین مستاجره را دارد و پروانه ساختمانی ار دریافت کرده است و احیانا به این اشاره می کند که مدت اجاره نیز منقضی شده است و به طور مستند به شق ۱ ازماده ۱۵ قانون ۱۳۵۶ صدور حکم تخلیه پس از جلب نظر کارشناس مورد تقاضای وی را دارد. موجر در این دعوا باید برای تجدید بنا از شهرداری پروانه دریافت کند و یا گواهی دریافت کند که موید اقدامات موجر در تجدید بنا باشد.

تقاضای صدور حکم بر تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ احتیاج شخصی چگونه است؟

خواهان توضیح می دهد که به استناد اجاره نامه به اجاره داده است که با لحاظ انقضای مدت و نیاز شخصی صدور حکم مستند به شق ۳ از ماده ۱۵ قانون ۱۳۵۶ را درخواست می کند و توضیح می دهد برای سکونت نیاز مبرم دارد.

و یا اگر مورد اجاره تجاری است اشاره می کند که از نظر بازنشستگی و با لحاظ اینکه حقوق دوران بازنشستگی کفایت امرار معاشش را نمی کند تخلیه مورد اجاره رابرای اشتغال خودش به شغل می خواهد و یا توانایی اداره مالی خود را ندارد از لحاظ پرداخت حقوق سرقفلی پس از جلب نظر کارشناسی که مورد تقاضای وی است موافق با نظر دادگاه اقدام می کند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل حکم تخلیه منزل خریداری شده بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص حکم تخلیه منزل خریداری شده دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای حکم تخلیه منزل خریداری شده چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل حکم تخلیه منزل خریداری شده معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص حکم تخلیه منزل خریداری شده در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان

ویژگی‌های دادسان

سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی

نظرات مشتریان

سوالات متداول

4.5

میانگین امتیاز از 2 نظر

حکم تخلیه منزل خریداری شده

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص