دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری

دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری

تاریخ آخرین بروز رسانی:
۱۴۰۱/۰۴/۰۹

ماده صد قانون شهرداری بیان دارد که مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه یا جواز کسب نمایند. در غیر این صورت عمل آنان جرم محسوب شده و بنا به قوانین کمیسیون ماده صد شهرداری موضوع مورد بحث کمیسیون تخریب یا جریمه می شود.

چیستی شهرداری

شهرداری، یک نهاد اجرایی عمومی غیر دولتی است که زیر نظر شهردار اداره می شود و به وظایفی از جمله جمع آوری و حمل زباله های شهری، صدور مجوز یا پروانه ساخت و ساز، پیشگیری از جرم و جنایت، دریافت عوارض شهری از شهروندان و... می پردازد.

وظایف شهردار و شهرداری

 • شهرداری باید به وظایف عمرانی به مانند احداث خیابان ها، معابر و پیاده روها و الزام به پذیرش نقشه ساختمانی دقت نماید.
 • وظایف خدماتی شهرداری در خصوص تعیین محل های مخصوص برای تخلیه زباله، نخاله و فضولات حیوانی و ایجاد تاسیسات عمومی باید به خوبی صورت بگیرد.
 • وظایف نظارتی و حفاظتی، نظارت بر کلیه ساختمان ها و سازه های که در شهر احداث می شوند، حفظ اموال و دارایی شهر از دیگر وظایف شهرداری می باشد.
 • امکانات رفاهی که شهرداری باید در نظر بگیرد عبارت است از، جلوگیری از سد معابر عمومی، احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز شهر، ایجاد پارک و بوستان های سبز برای شهروندان شهر.
 • مدیریت منابع شهری از جمله بودجه شهرداری و عوارض شهرداری باید توسط شهرداری مدیریت شود.
 • ممانعت از تکدی گری و توسعه آموزش عمومی از دیگر خدمات یک شهرداری است.

کمیسیون ماده صد شهرداری چیست؟

کمیسیون ماده صد شهرداری مرجعی است برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ شهر سازی و ایمنی است در این مرجع اگر از سوی شهروندان یک شهر در باب ساخت و ساز ساختمان ها و منازل تخلفی صورت گیرد رسیدگی به آن حتما صورت می گیرد.

چه تخلفاتی سبب تشکیل کمیسیون ماده صد شهرداری می شود؟

 • احداث بنا بدون پروانه یا مجوز یا احداث بنا خارج از پروانه ساخت یا مازاد بر آن
 • عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ
 • اگر ساخت و ساز به معابر عمومی تجاوز کند کمیسیون ماده صد تشکیل می شود.
 • در ساخت و ساز بنا باید تمام ضوابط فنی، بهداشتی و استحکامی در آن رعایت شود.
 • تغییر کاربری غیر مجاز تخلف محسوب می شود.
 • تخلف مهندس ناظر ساختمان یا ساخت و ساز

اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری عبارت اند از:

 • نماینده دادگستری
 • نمایده شورای شهر
 • نماینده فرمانداری
 • نماینده شهرداری که حق رای ندارد

نکاتی در مورد ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری

بناهای احداثی در ملکی که قبل از تصویب نقشه جامع شهر تصویب گردیده به استناد تبصره 9 (ساختمان هایی که پروانه ساختمان آن ها قبل از تصویب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصره یک ماده صد شهرداری معاف می باشند.) خارج از شمول ماده صد بوده و نمی توان در کمیسیون ماده صد مطرح نمود.

یکی از طرف های شکایت شاکی، شهرداری است با توجه بند یک ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، هر شهر باید یک شهردار داشته باشد و بیشتر از این مورد امکان پذیر نمی باشد بنابراین مطابق این قوانین در شهرهای مختلف هر کشور باید یک شهرداری برای رسیدگی به امورات شهر و شهر سازی و تخلفاتی که ممکن است در خصوص ساخت و ساز به وجود بیاید وجود داشته باشد.

نکته سومی که در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری باید دانست این هست که یکی دیگر از طرف های شکایت شاکی کمیسیون ماده صد شهرداری می باشد و اعضای تشکیل دهنده ی آن با شهرداری متفاوت بوده است بنابراین عنوان کمیسیون ماده صد به نحو مطلق صحیح نیست و باید مشخص شود که طرف شکایت شاکی که کمیسیون می باشد متشکله از کدام شهر می باشد. بدین منظور که اگر کمسیون طرف شکایت در تهران می باشد باید عنوان کمیسیون ماده صد شهر تهران در دادخواست شکایت وجود داشته باشد.

مورد چهارمی که در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری وجود دارد در خصوص این هست که اگر شعبه دیوان عدالت اداری پیرو اعتراض شاکی به رای کمسیون ماده صد شهرداری، تشخیص دهد که رای معترض عنه به دلیل مخالفت با قوانین موجب تضییع حق او شده است حکم ابطال آن راصادر و رای را نقض می نماید.

 

دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری

کمیسیون ماده 100 وظیفه دارد که در رای یا تصمیم خود به صراحت اعلام کند که رای یا تصمیم آن ها  ظرف مدت اعلام شده، در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مدت زمان موجود برای تقدیم دادخواست راجع به آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی کمیسیون مذکور مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

  در مواردی که ابلاغ واقعی نباشد و ذی نفع اعلام کند از رای صادره اطلاعی نداشته، شعبه دیوان عدالت اداری ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می کند و در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاص قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته اند، مهلت مذکور ملاک محاسبه است. دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری باید از طریق تقدیم کردن دادخواست باشد و پس از تنظیم دادخواست، برگ دادخواست و ضمایم باید به دبیر خانه دیوان عدالت اداری با دفاتر نمایندگی دیوان مستقر در دادگستری مراکز استان ها تحویل داده شود.

 

در دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری چه مشخصاتی باید وارد شود؟

 • در این دادخواست باید مشخصات شاکی (نام و نام خانوادگی، شغل و..) نوشته شود.
 • طرف شکایت در این دادخواست کمیسیون ماده صد هر منطقه می باشد. ( به عنوان مثال کمیسیون ماده صد شهردای کاشان)
 • در صورت داشتن وکیل برای اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری باید مشخصات او در دادخواست ثبت شود.
 • و در آخر در این دادخواست باید شرح کوتاهی از دلایل و مستندات شکایت و اعتراض از کمیسیون ماده صد ذکر شود.

جهات ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری

 • زمانی که رای صادر شده در مرجع کمیسیون ماده صد شهرداری سبب، سلب حق یا حقوق دفاعی شود.
 • در مواقعی که رای صادر شده به اشتباه برای قلع و قمع یا تخریب بنا صادر شده باشد.
 • ایرادات شکلی که در خصوص ترکیب کمیسیون یا رای صادره توسط آنان
 • تعیین جریمه بر خلاف مقررات یا تعیین جریمه علی رغم اقدام ارادی شاکی در قلع مستحدثات.

مرجع رسیدگی به دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری

براساس قانون 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعترضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی تشکیل شده و برای احقاق حقوق مردم تمام تلاش خود را به کار می برد. بنابراین شاکیان می توانند اعتراض و دادخواست های خود را در خصوص ابطال یا نقض رای کمیسیون ماده صد شهرداری را نزد دیوان عدالت اداری ببرند. و همچنین در صورت اعتراض داشتن از اعضای کمیسیون ماده صد، شاکی می تواند اعتراض خود را نزد سازمان تخلفات اداری مطرح کند.

اجرای مجازات کمیسیون ماده صد شهرداری چگونه است؟

اجرای مجازات کمیسیون ماده صد اعم از جریمه و اعم از تخریب یا قلع و قمع بنا بعد از قطعی شدن رای کمیسیون بر عهده مالک و شهرداری منطقه می باشد.

روند اجرایی کمیسیون ماده صد شهرداری

پس از اعلام موارد تخلف و اخذ لایحه دفاعیه از شخص، پرونده برای رسیدگی در کمیسیون ماده صد شهرداری بدون حضور ذینفع اجرایی می شود و در صورتی که نیاز به شنود اظهارات ذینفع باشد حضور وی در مرجع بلامانع می باشد.

زمان اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری

شهرداری و مالک یا قائم مقام قانونی وی می تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ رای نسبت به آن اعتراض نمایند.

عوامل موثر در صدور رای کمیسیون ماده صد شهرداری

زمانی که کمیسیون ماده صد شهرداری برای رسیدگی به تخلفات تشکیل می شود عواملی وجود دارد که در حکم تخریب یا جریمه ساختمان یا بنا تاثیر می گذارند مانند:

 • ملک از لحاظ مکانی (خیایان های اصلی و فرعی، کوچه بن بست یا بن باز) چه موقعیتی دارد.
 • ساختمان از لحاظ مصالح چه نوع ساختمانی است.
 • مکان ایجاد شده چه نوع استفاده های می تواند داشته باشد.
 • نوع حوزه استفاده، که می تواند تجاری، صنعتی و یا اداری باشد. (کمیسیون در این رابطه می تواند دستور به اخذ جریمه بدهد.)

آیا می توان اعتراضات مربوط به عوارضی شهری را به کمیسیون ماده صد شهرداری داد؟

در پاسخ باید بیان شود که کمیسیون ماده صد شهرداری صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد و اختلافات ناشی از عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 است.

وکیل برای دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری

موکل با سپردن دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری به وکیل متخصص در این حوزه قطعا درصد پیروزی در پرونده و همچنین درصد کاهش هزینه ها، را برای خود افزایش داده است. چرا که بارها تجربه شده است که وکلا با تخصص و تجربه ای که در خصوص قوانین کمیسیون ماده صد شهرداری داشته اند توانسته اند آرای تخریب را تبدیل به جریمه و جریمه های زیاد را به جریمه ی کمتر مبدل نمایند. به همین علت است که بسیار توصیه می شود که دعاوی مربوط به خود را به وکلای متخصص در هر حوزه بسپارند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که در تنظیم دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری تخصص دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای تنظیم دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه گرفتن مشاوره از وکیل متخصص تنظیم دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان 

💼 وکلای برتر دادسان
در هر زمینه‌ای بخواهید در دادسان وکیل داریم
⭐️ دادسان از نگاه کاربران
در هنگام انتخاب وکیل می‌توانید نظر سایر افراد را در مورد امتیاز و عملکردشان بخوانید
icon
{{comment.text}}
{{comment.user}}
{{comment.date}} {{comment.type}}
از چه شهری به شما وکیل معرفی شود؟
انتخاب کنید
{{selectedProvince.name}}
انتخاب کنید
 1. {{province.name}}
انتخاب کنید
  موردی یافت نشد