نیاز به وکیل متخصص طلاق زن ناشزه دارید؟

مراحل کاری دادسان

1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

بر اساس قانون و عرف و شرع، زن در برابر همسر خود وظایفی دارد. یکی از مهمترین این وظایف، تمکین شوهرش می باشد. در صورتی که زن شوهرش را تمکین نکند، دچار نشوز خواهد شد و ناشزه بودن زن، آثار و پیامد هایی خواهد داشت. یکی از آثار و پیامدهای عدم تمکین زن، امکان طلاق از زن ناشزه برای مرد خواهد بود. در ادامه این مقاله به بررسی مفهوم تمکین، آثار و پیامد های عدم تمکین و نقش وکیل طلاق زن ناشزه می پردازیم.

زن ناشزه کیست؟

با توجه به عرف و شرع و قانون، زن در برابر شوهر خود وظایفی دارد. زنی که ناسازگاری کند و شوهر خود را تمکین نکند، زن ناشزه محسوب می شود. زن ناشزه، حق دریافت نفقه را ندارد. برای بررسی دقیق تر ناشزه بودن زن، باید با مفهوم تمکین آشنا شویم، فلذا در ادامه به بررسی تمکین خواهیم پرداخت.

تمکین چیست؟

تمکین در لغت به معنی تسلیم بودن، اطاعت و سازگاری می باشد. تمکین در معنای خاص و عرفی عبارت است از اطاعت کردن زن از خواسته های شوهرش. تمکین در اصطلاح حقوقی شامل دو معنا می باشد. دو نوع تمکین در اصطلاحات حقوقی، تمکین عام و تمکین خاص می باشد. در ادامه به بررسی دو نوع تمکین می پردازیم:

تمکین در معنای عام

تمکین در معنای عام عبارت است از خوش رفتاری زن با شوهر خویش و اطاعت کردن زن از خواسته های معقول شوهرش. لازم به ذکر است که تمکین امری دو طرفه می باشد و شوهر نیز بایستی خواسته های معقول همسرش را اجابت کند. به بیان دیگر، تمکین در معنای عام عبارت است از انجام وظایف توسط زن و اطاعت از شوهر در حدود قانون و شرع و عرف. اگر مرد از همسر خویش توقعات و خواسته های نامعقول یا نامشروع داشته باشد، زن مکلف به اطاعت از شوهر خویش نیست. به طور مثال اگر شوهر از همسرش بخواهد که رفت و آمدهای خویش را بر خلاف عرف، قطع نماید، این رفتار مرد سو معاشرت تلقی می شود.

تمکین در معنای خاص

تمکین در معنای خاص، عبارت است از ادای رابطه زوجیت و زناشویی. معنای عرفی تمکین بیشتر به تمکین در معنای خاص نزدیک است.

نشوز چیست؟

نشوز یا عدم تمکین در برابر تمکین قرار دارد. نشوز عبارت است از عدم انجام وظایف شرعی و عرفی شوهر و همسر نسبت به یکدیگر. مرد ناشز، مردی است که حقوق واجب و وظایف شرعی و عرفی خود را نسبت به همسرش ادا نمی کند، همچنین زن ناشزه، زنی است که از عمل به وظایف شرعی و عرفی خویش در برابر شوهرش سر باز می زند. در صورتی که که نشوز از جانب زن اتفاق بیفتد، مرد می تواند از دادگاه الزام همسر ناشزه اش به انجام وظایف و تکالیف قانونی بخواهد. بر اساس قانون، در صورت عدم تمکین زن، مرد می تواند از دادگاه درخواست طلاق همسرش را داشته باشد.

آثار تمکین زن

در صورتی که زن، شوهر خود را تمکین کند، از حقوقی مانند نفقه برخوردار خواهد شد. بنابرین در صورت تمکین زن، آثار تمکین، الزام شوهر به پرداخت نفقه می باشد. در صورتی که زن، شوهرش را تمکین کند ولی مرد از دادن نفقه همسرش امتناع ورزد، زن می تواند درخواست نفقه خود را به دادگاه تقدم کند و حقوقش را از شوهرش پس بگیرد، در این حین، وکیل دریافت نفقه می تواند کمک شایانی به زن برای احقاق حقوق خویش کند.

آثار عدم تمکین زن

عدم تمکین زن، آثار و پیامد هایی دارد. در ادامه به بررسی برخی از آثار عدم تمکین زن می پردازیم:

سقوط حق نفقه زن ناشزه

در حقوق ایران، نفقه، ضمانت اجرای تمکین زن در برابر همسر خود می باشد. بر اساس ماده 1108 قانون مدنی، هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. بنابراین عدم تمکین از جانب زن، باعث می شود وی ناشزه شود و به به زن ناشزه، نفقه تعلق نخواهد گرفت.

کسب اجازه مجدد ازدواج برای شوهر زن ناشزه

مرد می تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات عدم تمکین زن، مجوز ازدواج مجدد خود را از دادگاه بگیرد .

حق طلاق برای شوهر زن ناشزه

مرد می تواند به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات عدم تمکین زن، با استفاده از حکم پرونده زن ناشزه می تواند از همسرش طلاق بگیرد.

موارد ناشزه بودن زن

در ادامه به بررسی مواردی که باعث می شود زن، ناشزه شود می پردازیم:

عدم اقامت در منزل شوهر

یکی از موارد تمکین زن، اقامت در منزل شوهرش می باشد. زن برای دریافت نفقه بایستی در منزل شوهرش سکونت داشته باشد مگر در شرایطی که در عقد ازدواج، شرطی غیر از اقامت در منزل شوهر ذکر شده باشد. بنابریان در صورتی که در عقد ازدواج شرط عدم اقامت در منزل همسر ذکر نشده باشد و زن از اقامت در منزل شوهرش سر باز زند، ناشزه خواهد بود.

ترک منزل شوهر

در صورتی که زن، دلیل موجهی برای ترک منزل شوهر نداشته باشد و این امر، بدون موافقت وی صورت گرفته باشد؛ زن، ناشزه خواهد شد و مرد می تواند از دادن نفقه به وی خودداری کند. حتی اگر زن بدون موافقت و رضایت شوهرش، در منزل پدری نیز اقامت کند، ناشزه خواهد شد.

سو رفتار زن

یکی دیگر از موارد نشوز، سو رفتار زن می باشد. سو رفتار زن می تواند مواردی از قبیل انتخاب شغلی مغایر شئون اخلاقی یا داشتن معاشران فاقد صلاحیت اخلاقی باشد. تمکین به معنی اطاعت از خواسته های مشروع شوهر می باشد و در صورتی که زن، با سورفتار خویش از خواسته های مشروع و معقول شوهرش سر باز زند، ناشزه محسوب خواهد شد و دیگر نفقه به وی تعلق نمی گیرد. در صورت تکرار سورفتار، مرد می تواند درخواست طلاق خود به دلیل ناشزه بودن همسرش را به دادگاه تقدیم کند.

طلاق زن ناشزه

در ابتدا، مرد دادخواست تمکین را به دادگاه می دهد، پس از ارائه دادخواست عدم تمکین زن، دادگاه دادخواست تمکین را بررسی می نماید. اگر دادگاه زن را به تمکین محکوم کند و حکم تمکین قطعی گردد، مرد می تواند از این حکم برای طرح دعاوی دیگر مانند طلاق یا کسب اجازه ازدواج مجدد استفاده کند. اگر مرد بخواهد همسر ناشزه اش را طلاق دهد، باید مهریه او را پرداخت کند، اما از زمان به جریان انداختن دادخواست الزام به تمکین، و اثبات حکم عدم تمکین زن، به وی نفقه تعلق نمی گیرد. در صورتی که زن به حکم عدم تمکین اعتراض داشته باشد، می تواند به دادخواست تمکین از جانب شوهرش شکایت نموده و درخواست تجدید نظر بدهد. مرد برای طلاق زن ناشزه، می تواند از کمک وکیل طلاق زن ناشزه بهره گیرد؛ وکیل طلاق زن ناشزه روند طلاق را تسریع می بخشد و کمک شایانی به مرد می کند.

اظهارنامه چیست؟

بر اساس ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، هر فردی می تواند پیش از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری درخواست نماید؛ مشروط به اینکه موعد مطالبه فرا رسیده باشد. بنابراین، اظهارنامه یک ابزار قانونی است که پیش از مراجعه به دادگاه، می تواند برای مطالبه حقوق خود از آن استفاده کرد.

اظهارنامه عدم تمکین زن چیست؟

مرد می تواند پیش از مراجعه به دادگاه و طرح دعوای عدم تمکین، به وسیله اظهارنامه عدم تمکین، تمکین را از همسر خود مطالبه کند. با توجه به اظهار نامه عدم تمکین، به زن مهلتی داده می شود تا در آن مدت به تمکین شوهرش اقدام نماید. در صورتی که زن در مهلت مقرر اقدام به تمکین نکند، شوهرش می تواند از این اظهارنامه به عنوان سندی برای عدم تمکین همسرش در دادگاه استفاده نماید.

آیا به زن ناشزه مهریه تعلق می گیرد؟

در صورتی که زن شوهرش را تمکین نکند، مهریه همچنان به زن تعلق می گیرد. در صورتی که مرد بخواهد از همسر ناشزه اش طلاق بگیرد، باید مهریه زن را پرداخت کند و عدم تمکین زن، دلیل برای سقوط مهریه نخواهد بود. عدم تمکین زن و مهریه، ربطی به هم ندارد؛ به طوری که عدم تمکین زن حتی در مبلغ مهریه نیز تغییری ایجاد نمی کند.

زن ناشزه می تواند درخواست طلاق کند؟

بر اساس قوانین ایران، حق طلاق با مرد می باشد، اما زن ناشزه اگر در شرایط ضمن عقد، حق طلاق را ذکر کرده باشد، می تواند درخواست طلاق از شوهرش را داشته باشد.

شکایت عدم تمکین زن ناشزه چگونه است؟

در صورتی که مردی ادعای عدم تمکین همسرش را داشته باشد، بار اثبات این ادعا بر دوش وی خواهد بود. پیش از تشکیل جلسات دادگاه، مرد باید ضمن دادخواست عدم تمکین همسرش، آدرس محل سکونت وی را نیز به دادگاه ارائه کند تا دادگاه برای زن، اخطاریه جهت حضور در دادگاه ارسال کند. ابلاغ حضور در در دادگاه عدم تمکین، بایستی به دست خود خوانده یا یکی از بستگان نزدیک او داده شود. همچنین مرد بایستی در جلسات دادگاه، ادله و مستندات دال بر عدم تمکین همسرش را ارائه کند و در صورت اثبات عدم تمکین زن، دادگاه رای به عدم تمکین زن صادر خواهد کرد.

نقش وکیل طلاق زن ناشزه چیست؟

حضور یک وکیل با تجربه در زمینه طلاق زن ناشزه علاوه از بین بردن امکان اشتباه، سرعت روند طلاق زن ناشزه را نیز افزایش می‌دهد و کمک بسیاری به شخص مطالبه کننده می‌کند. وکلای متخصص طلاق زن ناشزه در دادسان آماده مشاوره و ارائه خدمات هستند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل طلاق زن ناشزه بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در طلاق زن ناشزه دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • هزینه مشاوره اولیه
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است. کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل طلاق زن ناشزه چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل طلاق زن ناشزه توسط وکلا تعیین می شود و شما در دادسان با مقایسه رزومه و تجربه آنها می توانید مناسب ترین وکیل را با خیالی آسوده انتخاب نمائید.

هزینه ی مشاوره از وکیل طلاق زن ناشزه چگونه است؟

هزینه ی مشاوره از وکیل طلاق زن ناشزه در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان ------------------- 200 هزار تومان

ویژگی‌های دادسان

سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی

نظرات مشتریان

سوالات متداول

5

میانگین امتیاز از 1 نظر

طلاق زن ناشزه

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص