نیاز به وکیل متخصص عدول از دستور تخلیه دارید؟

مراحل کاری دادسان

1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

شرایط عدول از دستور تخلیه بعد از صدور دستور تخلیه توسط مراجع قضایی جزء مواردی است که در مواقع خاص می تواند اتفاق بیفتد. چرا که بعد از صدور این دستور، مستاجر باید در طی یک مهلت سه روزِ نسبت به تخلیه مال مورد اجاره اقدام نماید.

چیستی عدول از دستور تخلیه

عدول به معنای بازگشت، انصراف یا برگشت از انجام کار یا دستوری است. عدول از دستور تخلیه بدین معنی است که فردی از گرفتن یا درخواست دستور تخلیه انصراف بدهد و نظر خویش را در مورد تخلیه ملک و املاک تغییر دهد.

برای گرفتن دستور تخلیه چه شرایطی را باید مدنظر داشت؟

هنگامی مالک می تواند حکم دستور تخلیه مستاجر را بگیرد که مستاجر شرایط تخلیه ملک زیر را داشته باشد:

  • پایان یافتن مدت اجاره و عدم تمدید مورد اجاره
  • عدم پرداخت اجاره بها به مدت بیش از سه ماه
  • تخلف کردن از شروط انتقال به غیر مال مورد اجاره
  • استفاده غیر مشروع مستاجر از مال مورد اجاره

اجرای دستور تخلیه برای مستاجر چگونه خواهد بود؟

مالک مال مورد اجاره برای گرفتن دستور تخلیه می تواند به شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی محل وقوع ملک و یا دفاتر اسناد رسمی در صورت رسمی بودن قرارداد اجاره مراجعه کرده و خواهان تخلیه مستاجر متخلف شود، پس از صدور دستور تخلیه، این دستور ظرف یک شبانه روز به مستاجر برای اجرا ابلاغ می شود و مستاجر از زمان ابلاغ به مدت سه روز فرصت دارد تا در خصوص تخلیه ملک اقدام نماید.

عدول از دستور تخلیه یا توقف تخلیه

همانطور که گفته شد مستاجر ظرف مدت سه روز از زمان ابلاغیه تخلیه، باید نسبت به تخلیه اقدام نماید مگر اینکه مستاجر شرایطی برای عدول از دستور تخلیه یا توقف عملیات اجرایی تخلیه داشته باشد. شرایطی مانند این که، مستاجر ادعا نماید که قرارداد اجاره تمدید شده است و یا ادعا کند که سند ارائه شده برای گرفتن دستور تخلیه توسط خواهان، از اصالت قانونی خاصی برخوردار نبوده است.

گرفتن دستور تخلیه ملک به علت تغییر شغل

این مورد از تخلیه را می توان برای املاک تجاری یا مغازه ای به کار برد. به این صورت که وقتی مالک، ملک تجاری خود را برای موردی خاص به مستاجر اجاره می دهد و مستاجر پیرو قراردادی که برای نوع حرفه و شغل تعریف شده است اقدام به کار و تجارت و کسب درآمد می نماید. حال اگر مستاجر بدون تمدید اجاره و عدم اطلاع به صاحب ملک اقدام به تغییر حرفه شغلی خود نماید، مالک ِملک می تواند با تسلیم درخواست دستور تخلیه به دادگاه خواهان حکم تخلیه مستاجر شود.

دعوی تصرف عدوانی با تخلیه چه تفاوتی دارد؟

این دو دعوی را باید متفاوت دانست از آن جهت که در تصرف عدوانی فرد مدعی متصرف، برای اقامه دعوی خود فقط نیازمند اثبات سابقه تصرف خود بوده و مدارکی جهت تصرف غیر قانونی شخص متصرف تقدیم مراجع قضایی نماید در حالی در دعوی تخلیه مالکیت مالک کاملاً قانونی بوده و اینکه مستاجر طی یک قرارداد عادی یا رسمی اجازه استفاده ملک را با رضایت مالک از آن خود کرده است. اما مالک ملک، به علت بی توجهی مستاجر به شرایط قرارداد از جمله اتمام مدت اجاره گله مند بوده و گلایه خود در قالب شکواییه تسلیم دادگاه نموده و از دادگاه خواهان صدور دستور تخلیه برای مستاجر است.

برای تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی چه نکاتی باید رعایت شود؟

تنظیم قرارداد متناسب با مال مورد اجاره می تواند متفاوت باشد برای مثال شخصی که اقدام به اجاره یک مکان مسکونی برای سکونت خود می نماید باید در هنگام تنظیم قرارداد یکسری نکات را رعایت نماید از جمله:

مستاجر باید بداند که در هنگام تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی، مدت اجاره گرفتن منزل مسکونی را باید قید نماید والا اجاره باطل خواهد شد.

در هنگام اجاره دادن مال مورد اجاره به مستاجر، مالک مورد اجاره، یا باید مالک آن باشد و یا اینکه شخصی که مورد اجاره را اجاره می دهد به عنوان مالک منافع مورد اجاره شناخته شده باشد وگرنه هر گونه قراردادی با غیر مالک باطل خواهد شد.

اگر بعد از تنظیم قرارداد معلوم شود که مال مورد اجاره معیوب بوده است و مالک آن را به مستاجر اجاره داده است، مستاجر می تواند از حق فسخ قرارداد خویش استفاده نماید.

هزینه ی اسباب و لوازمی که مورد نیاز مال مورد اجاره می باشد بر عهده مالک مال بوده و مستاجر وظیفه ای در قبال این هزینه و لوازم نخواهد داشت مگر اینکه در قرارداد شروط دیگری تنظیم شده باشد.

فوت موجر یا مستاجر باعث باطل و لغو شدن قرارداد اجاره نخواهد شد مگر اینکه در زمان تنظیم قرارداد موجر به عنوان مالک منافع مال بوده باشد نه مالک اصلی مال، در این صورت است که با فوت مالک منافع مال، قرارداد اجاره لغو و باطل خواهد شد.

اگر مستاجر بدون اجازه مالک مال مورد اجاره و خلاف قرارداد اجاره، اقدام به تغییراتی در مال مورد اجاره نماید به عنوان مثال درختی در زمین یا ملک اجاره ای بکارد و این تغییرات سبب تضییع شدن مورد اجاره شود موجر حق قلع و قمع مستحدثات را داشته و می تواند بابت این تغییرات از مستاجر مطالبه خسارت نماید.

اگر موجر در هنگام تنظیم قرارداد مورد اجاره، مبلغی را به عنوان ودیعه یا قرض الحسنه و... از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و یا تحویل مورد اجاره موکل به زمانی می شود که مستاجر مبلغ ودیعه داده شده را از مستاجر استرداد کرده باشد.

آیا موجر می تواند از ودیعه مستاجر در مدت زمان اجاره استفاده نماید؟

اگر موجر این ادعا را داشته باشد که خسارت یا عدم پرداخت اجاره بها و یا عدم پرداخت شارژ ماهیانه از سوی مستاجر به صورت متعدد صورت می گیرد این ادعا نمی تواند دلیلی برای استفاده از ودیعه ای باشد که در پیش وی امانت است بلکه موجر باید با تسلیم دادخواست مطالبات خسارت به وجود آمده به دادگاه نسبت به جبران اتفاقات پیش آمده اقدام نماید و این تخلفات به وجود آمده را از طریق قانون و قضات پیگری کند.

قرارداد اجاره اماکن چگونه باید تنظیم شود؟

تنظیم قرارداد اجاره هم می تواند به صورت رسمی باشد و هم می تواند به صورت عادی در بنگاههای معاملاتی صورت بگیرد. اما در خصوص تنظیم قرارداد عادی، مستاجر باید نسبت به امضا قرارداد عادی دقت نماید مبنی بر اینکه هنگام تنظیم بیش از دو نفر را به عنوان شاهد برای امضاء ذیل سند عادی معرفی کند.

اعتراض به دستور تخلیه

دستور تخلیه بر خلاف حکم تخلیه قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نمی باشد و زمانی مستاجر می تواند نسبت به توقف عملیات اجرایی تخلیه یا عدول از دستور تخلیه تقاضایی داشته باشد که قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه به موجب ماده 18 آیین نامه اجرایی صادر شده باشد طبق این ماده از قانون در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شده باشد و مستاجر نسبت به دستور تخلیه شکایتی داشته باشد می تواند شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تسلیم نماید.

چه زمانی موجر می تواند برای تخلیه فوری مورد اجاره اقدام کند؟

بعد از تنظیم قرارداد مورد اجاره در بین موجر و مستاجر، این دو در قبال تعهدات داده شده در قرارداد نسبت به هم مسئول خواهند بود حال اگر مستاجر در خصوص انجام تعهدات خویش کوتاهی نماید و نسبت به جبران بی مسئولیت های خویش عملی انجام ندهد موجر می تواند دستور تخلیه فوری ملک خود را از شورای حل اختلاف بگیرد از جمله این تخلفات می توان به عدم پرداخت مبلغ اجاره به مدت سه ماه توسط مستاجر اشاره نمود.

آیا قاضی حق عدول از دستور تخلیه را دارد؟

زمانی که دستور تخلیه مورد اجاره در زمان حاکمیت و با رعایت قوانین تعریف شده در روابط بین مستاجر و موجر در سال 1376 صادر بشود قاضی صادر کننده دستور تخلیه حق عدول از آن را نخواهد داشت.

حضور وکیل در دعوی عدول از دستور تخلیه

وکیل عدول از دستور تخلیه فردی است معتمد و آگاه و عالم به دانش حقوقی است که بعد از تنظیم قرارداد وکالت با موکل خود، متعهد می شود که نسبت به دفاع از وی تمام دانش و تلاش خویش را به کار برده و در این راه از خود کوتاهی نشان ندهد. بنابراین کسانی که برای دعوی عدول از دستور تخلیه از وکیل های متخصص و عالم استفاده می کنند می توانند خیال خویش را بابت حق و حقوق خود آسوده کرده و کار و اقدامات قضایی خود را به وکیل متخصص عدول از دستور تخلیه محول نمایند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل عدول از دستور تخلیه بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که در عدول از دستور تخلیه تخصص دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • هزینه مشاوره اولیه
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای عدول از دستور تخلیه چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای عدول از دستور تخلیه معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه گرفتن مشاوره از وکیل متخصص عدول از دستور تخلیه در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان

ویژگی‌های دادسان

سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی

نظرات مشتریان

سوالات متداول

4

میانگین امتیاز از 4 نظر

عدول از دستور تخلیه

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص