نیاز به وکیل متخصص فرار از دین مهریه حساب بانکی دارید؟

فرار از دین مهریه حساب بانکی

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص

مراحل کاری دادسان

1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

مطابق ماده 21 قانون اجرای محکومیت های مالی، «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دین مکفی نباشند سبب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به این موضوع اموال را از آن خود کرده باشد شریک جرم محسوب می شود. علی ایحال در صورت وقوع این اتفاق عین آن مال و در صورت تلف شدن مال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ می گردد.»

حساب بانکی و انواع آن

حساب بانکی، که برای وصول مهریه می توان به آن استناد کرد نشان دهنده رابطه مالی فرد مشتری (صاحب حساب) با موسسه مالی (بانک) است. اما انواع حساب بانکی به صورت خلاصه عبارت اند از:

 • حساب جاری، که برای عملیات روزمره مشتری، توسط بانک ایجاد می شود.
 • حساب پس انداز، در این نوع حساب بانکی، صاحب حساب مبلغی پول برای زمان معینی نزد بانک می گذارد.
 • حساب قرض الحسنه، این نوع حساب بانکی را جزء بهترین ها دانسته اند چرا که مشتری پول و سرمایه خود را برای مدتی نامعلوم و تا زمانی که خود بخواهند نزد بانک می گذارند.

ویژگی های فرار از دین مهریه

 • مال موضوع جرم فرار از دین مهریه، می تواند منقول (مانند حساب بانکی) یا غیر منقول باشد.
 • انتقال مال و اموال برای فرار از دین، جرمی است عمدی، و در صورت وجود ضرر و زیان، محکوم علیه باید آن را به محکوم له پرداخت نماید.
 • کسی که مال را از صاحب مال عالم به بدهکار بودن مدیون، از بدهکار بگیرد. به عنوان شریک محسوب شده و مجرم شناخته می شود.
 • وجود سوء نیت و انگیزه مدیون، یکی از دلایل اثباتی عمل فرار از دین مدیون می باشد.
 • جرم انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین، جرمی غیر قابل گذشت است و تعقیب و پیگیری آن نیازی به شکایت بزه دیده نیست و اینکه گذشت شاکی مانع از مجازات مدیون نمی شود.
 • اگر منتقل الیه نسبت به مدیون بودن صاحب مال جاهل بوده باشد خرید و مالکیت مال او جرم محسوب نمی شود. فقط با شکایت شاکی باید معامله را فسخ نماید.

چه زمانی انتقال اموال موجب جرم فرار از دین مهریه نمی شود؟

وقتی زوج اموال منقول و غیر منقول خود را قبل از محکومیت های مالی، انتقال یا بفروش برساند این عمل وی مصداق جرم نبوده و نمی توان او را به جرم، فرار از دین مهریه مجازات کرد.

چه زمانی فرار از دین مهریه حساب بانکی از جانب مدیون وقوع پیدا می کند؟

زمانی که مدیون بداند که زوجه قصد مطالبه مهریه خود را در دادگاه خانواده دارد و وی برای اینکه حساب بانکیش به خاطر مهریه توقیف نشود اقدام به انتقال آن به نام خویشاوندان و نزدیکان خود نماید. این عمل او در صورت تصدیق دادگاه، فرار از دین مهریه محسوب شده و برابر با قانون با او برخورد می شود.

مرجع شکایت از فرار از دین مهریه حساب بانکی

زمانی که زوج، در جواب خواسته ی زوجه در خصوص فرار از دین مهریه حساب بانکی زوج در دادگاه شکایت کرده است بخواهد شکایتی داشته باشد می تواند شکایت خود را مبنی بر انتقال یا فروش اموال قبل از محکومیت مالی تنظیم کرده و تقدیم دادسرا نماید. چرا که دادگاه رسیدگی کننده به پرونده مهریه صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد.

چگونگی توقیف حساب بانکی مدیون

از آنجایی که شناسایی و معرفی اموال مدیون از جمله وظایف دائن می باشد بنا بر ماده 19 قانون محکومیت های مالی، مرجع اجرا کننده رای باید به درخواسته دائن یا محکوم له، به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های بانکی مدیون و تمام نقل و انتقالات صورت گرفته را برای توقیف به مرجع مذکور اعلام نماید.

شرایط اثبات معامله به قصد فرار از دین

 • انتقال مال به قصد فرار از دین مهریه، برای تحقق این جرم باید بدهکار مهریه، معامله خود را به قصد فرار از دین مهریه به دیگری انتقال دهد و انتقال به صورت عمل حقوقی صورت گرفته باشد.
 • وجود دین یا محکومیت مالی و مسلم بودن آن برای طرفین معامله یکی دیگر از شرایط اثبات معامله به قصد فرار از دین می باشد.
 • نیت و قصد مدیون و انگیزه ای که از انجام معامله دارد یکی از موارد ضروری اثبات معامله به قصد فرار از دین می باشد.
 • زمانی طلبکار می تواند تقاضای ابطال معامله مدیون را از دادگاه خواهان باشد که معامله انجام شده سبب رساندن ضرر و زیان به طلبکار شود.
 • زمانی طلبکار می تواند تقاضای انجام معامله به قصد فرار از دین مهریه، از طرف مدیون داشته باشد که مدیون بعد از نقل و انتقالات مال و اموال خود، هیچ مالی دیگر جهت پرداخت بدهی بستانکار نداشته باشد.

آیا فروش یا انتقال مستثنیات دین جرم محسوب می شود؟

مستثنیات دین اموالی هستند که با وجود بدهکار بودن مدیون نمی توان حکم توقیف آنان را از دادگاه گرفت. بنابراین هر گونه دخل و تصرف مدیون در اموال شخصی خود جرم محسوب نشده و فاقد مجازات ماده 21 قانون محکومیت های مالی می باشد. بدیهی است چنانچه پس از وقوع معامله بر محکمه قضایی اثبات شود که مال در واقع در تاریخ انتقال جزء مستثنیات دین نبوده است و مدیون به قصد فرار از دین انتقال مال نموده باشد این عمل او جرم محسوب شده و برابر با قانون با مجرم برخورد می شود.

آیا می توان حساب بانکی پدر زوج را برای مهریه توقیف کرد؟

مهریه از جمله دیونی است که خود زوج موظف به پرداخت آن می باشد و پدر وی یا اقوام نزدیک او تعهدی در خصوص پرداخت این دین نخواهند داشت. مگر اینکه زوجه پدر شوهر خود را در زمان وقوع عقد ضامن پرداخت مهریه کرده باشد.

برای رهایی از جرم فرار از دین مهریه حساب بانکی چکار باید کرد؟

تنها راهی که مدیون می تواند برای خلاصی و رهایی از مجازات فرار از دین داشته باشد پرداخت مهریه و عمل به تعهد داده شده خود می باشد. چرا که مدیون پرداخت مهریه می تواند با گرفتن حکم اعسار و تسقیط شدن مهریه، ماهانه مبلغی را به عنوان مهریه زن پرداخت کرده و خیال خویش را از مجازات فرار از دین مهریه، آسوده نماید.

نظریه مشورتی قانون در مورد ثبت مهریه بعد از وقوع عقد

مطابق نظریه مشورتی 7/92/765 افزایش مهریه زوجه بعد از عقد نکاح طی سند اقرار نامه یا هر سند رسمی دیگر عنوان مهریه را نداشته و این افزایش مهریه می تواند دینی بر ذمه ی مرد باشد که باید آن را پرداخت نماید و در صورتی که مرد این دین را پرداخت نکند زوجه می تواند دعوی درخواست مهریه خویش را در دادگاه خانواده یا عمومی اقامه نماید. بدیهی است که اگر زوج ذیل سند یا اقرار نامه را امضا نکند. سند یا دست نوشته فاقد اعتبار قانونی می باشد.

چرا مردها از پرداخت مهریه استنکاف می ورزند؟

دلیل اینکه چرا زوج پرداخت مهریه را ضروری ندانسته است می تواند متفاوت باشد. برای مثال عدم توانایی مرد می تواند از دلایل عدم پرداخت مهریه باشد و یا وجود دین مهریه از نظر مردان از جمله دیونی است که نیاز به پرداخت آن را لازم نمی دانند. و یا اینکه مرد برای اذیت کردن زن، حاضر به پرداخت مهریه نباشد و دیگر مواردی از این تمثیل، سبب شده که روند دادرسی مهریه در دادگاه های خانواده طولانی تر شود. بنابراین دعاوی خانوادگی از جمله دعاوی است که حضور یک وکیل متخصص و آگاه را همواره لازم و ضروری کرده است.

نقش وکیل در فرار از دین مهریه حساب بانکی

در خصوص پرداخت مهریه همیشه این احتمال وجود دارد که زوجه به دنبال توقیف حساب بانکی مرد باشد و از طرف دیگر مرد برای فرار از پرداخت دین مهریه، به دنبال انتقال حساب بانکی خود به غیر باشد. بنابراین یک وکیل متخصص و با تجربه برای دعوی مهریه، باید با درایت و شم حقوقی که دارد تمام راهکارهایی که برای توقیف حساب بانکی زوج وجود داشته را به کار برده و با حضور خود در دادگاه خیال زوجه را از تشویش و نگرانی آسوده نماید. برای همین دادسان برای کاهش این نگرانی ها همواره آماده خدمات دهی حقوقی به کاربران خود می باشد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل فرار از دین مهریه حساب بانکی بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که در فرار از دین مهریه حساب بانکی تخصص دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای فرار از دین مهریه حساب بانکی چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای فرار از دین مهریه حساب بانکی معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه گرفتن مشاوره از وکیل متخصص فرار از دین مهریه حساب بانکی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان

ویژگی‌های دادسان

سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی

نظرات مشتریان

سوالات متداول

4.25

میانگین امتیاز از 4 نظر

فرار از دین مهریه حساب بانکی

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص