مراحل کاری دادسان
1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می‌کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

قرارداد موسسین

هنگامی که یک استارتاپ و کسب و کار شکل می گیرد، هر یک از اعضای تیم وظایف و مسئولیت های خاصی را به عهده می گیرند. اگر این تعهدها و وظایف انجام نشوند، معمولا خسارات جبران ناپذیری به کار وارد می شود و ممکن است بستر شکست استارتاپ را فراهم کند. تفاهم نامه و یا قرارداد موسسین، بین بنیان گذاران یک قرارداد نوپا تنظیم می شود که میزان مشارکت و همکاری اعضا و همینطور میزان تخصیص سهام به هر شخص را معین می کند.

هدف از قرارداد موسسین

قرارداد موسسین به طور دقیق برای هر موسس و بنیان گذار مشخص میکند که چه نقشی دارد و چه انتظاراتی از او به شمار می آید. نقش ها باید با توجه به قابلیت های افراد بین ان ها تقسیم شود.

نقش ها و مسئولیت ها در قرارداد موسسین

مدیر اجرایی

مدیراجرایی برای ایجاد و راه اندازی طرح های مناسب برای بازاریابی، با بخش های مختلف کسب و کار همکاری و مشورت می کند. مدیر اجرایی همینطور با همکاری بخش اطلاعات و فناوری تلاش می کند اطلاعات موجود در ابزارهای مدیریت برنامه ارتباط با مشتری را به خاطر بسپارد و مطمئن شود داده ها به درستی منتقل می شود.

مدیر عملیاتی

از بالاترین درجات اداری در ساختار سازمانی یک استارتاپ، مدیر عملیات یا مدیر ارشد عملیات است و کلیه عملیات روزانه شرکت و ارائه گزارش بر عهده اوست. در برخی از سازمان ها، ریاست شرکت نیز بر عهده مدیر عملیات است . به این صورت که بعد از شخص مدیر عامل، بالاترین مقام در تصمیم گیری را داراست.

مدیر مالی

مدیریت امور مالی از راه تعیین بودجه و استراتژی هزینه، وظیفه ی مدیر مالی است و همچنین تشخیص اینکه چه هزینه ای صورت گیرد و چه هزینه ای صورت نگیرد. ضمانت سالم بودن سیستم مالی شرکت هم بر عهده مدیر مالی است. در همین راستا، اهداف مدیر مالی به سه بخش تقسیم می شوند.

تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی مالی(مربوط به سودآوری)

در برگیرنده ی متناسب ساختن دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام، بهبود عملکرد شرکت و برنامه ریزی برای آینده است.

تصمیمات در راستای سرمایه گذاری

اختصاص دادن وجه های تامین شده بین دارایی های فیزیکی و مالی به بهترین نحو و برای بیشترین بازه و با تاکید بر مصارف سرمایه و در نهایت مشخص کننده ترکیب دارایی های شرکت است.

تصمیمات مالی مربوط به ساختمان مالی و سرمایه

انتخاب بهترین روش تامین مالی و ترکیب کردن آن و تاکید بر منابع سرمایه و مدیریت آن ها به وسیله محاسبه سود و زیان.

مدیر کل

می توان مدیر کل و مدیر اجرایی را شبیه در نظر گرفت، چرا که مسئولیت اصلی او، مدیریت به صورت مستقیم بر منابع درآمد و هزینه های شرکت است. عنصرهای مرتبط به این دو عامل، در قالب سود و زیان ثبت می شوند. مدیر کل به طور معمول موظف است بر همه ی مجموعه های دو بخش بازاریابی و فروش نظارت کامل داشته باشد. همچنین باید مدیر عملیاتی کسب و کار شرکت هم باشد و در صورت الزام، دستورهایی را به کارکنان بخش کسب و کار، منتقل کند. در اغلب شرکت ها، مسئولیت برنامه ریزی راهبردی برای شرکت هم بر عهده مدیر کل است. تفویض اختیارها، هماهنگی و سازماندهی نیروهای انسانی، و تصمیم گرفتن برای دستیابی با نتایج مورد نظر، برای رسیدن به سود برای سازمان نیز از وظایف مدیر کل است.

مدیر بازاریابی

تلاش در راستای به دست آوردن نتیجه های مثبت در مبادله با بازارهای هدف، مدیریت بازاریابی نام دارد. وظیفه ی آن دسته از کارمندان سازمان که با فروش محصولات و خدمات نهایی درگیر هستند، بازاریابی است. مثل مدیر تبلیغات، فروشندگان و مدیر فروش.

مدیر تکنولوژی

شناسایی روند تکنولوژی و تبدیل آن به استراتژی سازمان و به روز نگه داشتن شرکت از سمت تکنولوژی از وظایف و مسئولیت های مدیر تکنولوژی است.

چه نکاتی باید در قرارداد موسسین ذکر شود؟

نقش ها و مسئولیت ها

در ابتدای مسیر تاسیس یک شرکت و استارتاپ، با توجه به محدودیت های مالی اعضای موسسین انجام بیشتر کارها بر عهده خودشان است و با همکاری یکدیگر، کسب و کار را تا جایی که میتوانند به سمت اهداف در نظر گرفته شده خود هدایت می کنند. اما این داستان مشکلی برای مشخص نبودن نقش ها و تعهدات در همان ابتدای راه ایجاد نمی کند. با تعریف مسئولیت برای همه، امکان پاسخگویی به سایر افراد فراهم می شود و هر شخص باید برای به سرانجام رساندن اهدافش تلاش کند.

مورد دیگری که باید در نظر داشت این است که نباید همه ی تصمیمات به صورت جمعی اتخاذ شوند و همه ی موسسین بر روی تمامی تصمیمات کنترل داشته باشند. بلکه باید محیطی ایجاد شود که مسائل مهم و اساسی مورد بحث قرار گیرند و در بقیه ی موارد، بر عهده شخص مدیر عامل باشد.

مالکیت سهام

احتمال دارد یک کسب و کار برای مدت زمان مشخصی فعالیت داشته باشد و پس از آن به یک شخصیت حقوقی مثل شرکت سهامی خاص تبدیل شود اما در قرارداد موسسین باید واضحا ذکر شود که هر یک از افراد تیم چه درصدی از سهام شرکت را دارا هستند. این موضوع داخلی و بین موسسین است اما حساسیت بالایی دارد و برای جلوگیری از سوتفاهم ها باید به طور دقیق مکتوب و بر روی آن توافق شود. البته نیازی نیست که سهم همه به یک میزان باشد.

شرایط واگذاری سهام

برای مثال، اگر یکی از موسسین ایده ای داشته باشد و با شراکت فرد دیگری بخواهد ایده خودش را راه اندازی کند، سهم هر یک از اعضای موسس در این سازمان 50 درصد کل سهام است و در قرارداد موسسین هیچ موردی برای واگذاری سهام در نظر گرفته نشده است.

حال اگر شریک جدید قصد داشته باشد پس از یک مدت زمان سهام خودش را واگذار کند و از شرکت جدا شود، هر تلاش و زحمتی که برای پروراندن ایده داشته، به صورت یکسان بین دو موسس تقسیم شده و به نوعی شریک دوم بدون اینکه در توسعه ایده و شرکت نقش مهمی را ایفا کرده باشد، نیمی از ارزش ایده و محصول را صاحب می شود. شرایط واگذاری سهام یعنی بنیانگذاران باید مالکیت سهام خودشان را به وسیله همکاری و مشارکت روی اهداف شرکت بدست آورند.

در این صورت اگر یکی از بنیان گذاران  قصد ترک شرکت را داشته باشد فقط مالک نیمی از سهام مختص به خودش می باشد و نیم دیگر را باید به شرکت یا سایر شریکانش واگذار کند.

دستمزد

هدف از راه اندازی هر کسب و کاری کسب درآمد است . ولی ممکن است موسسین یک شرکت در ابتدا به دلیل محدود بودن منابع مالی و اولویت های شرکت از دریافت دستمزد برای مدت محدودی صرف نظر کرده یا دستمزد ناچیزی برای خود در نظر بگیرند.

در قرارداد موسسین باید درج شود وضعیت دستمزد موسسین به چه شکل می باشد و در مقابل وقتی موسسین دستمزد دریافت نکرده اند، عملکرد شرکت به چه صورت خواهد بود. برای مثال آیا در مقابل عدم پرداخت دستمزد، سازمان برای سهام آنها شرایط ویژه ای در نظر گرفته یا نه. نکته مهم دیگر در این قسمت میزان دستمزد هر یک از افراد موسس است و اینکه اگر در زمانی که شرکت به سوددهی رسید هر یک از موسسین چه مبلغی را به عنوان دستمزد برداشت می کنند.

وضعیت دارایی های فکری

زمانی که موسسین در حال ایجاد و پرورش ایده هستند، یک طرح کسب و کار آماده می کنند و یا به خلق محصول و پلتفرم می پردازند، در واقع در حال تولید دارایی های فکری هستند که ممکن است دارای ارزش اقتصادی چشمگیری باشند.

مالکیت دارایی های فکری زمانی اهمیت بیشتری می یابد که یک یا چند نفر از موسسین که در تولید آن دخالت داشته اند، قصد ترک شرکت و یا راه اندازی شرکتی شبیه به شرکت فعلی را داشته باشند و با این ادعا که در تولید یا خلق آن ایده یا محصول نقش اساسی را داشته اند، بخواهند ایده های خود را همراه خود از شرکت خارج نمایند.

نقش وکیل تنظیم قرارداد موسسین چیست؟

با توجه به گستردگی موضوعات و نکاتی که باید در قرارداد موسسین ذکر شود، در نتیجه هر چه قدر قرارداد موسسین واضح تر و جامع تر باشد، احتمال بروز اختلافات و مشکلات در آینده کمتر است پس بهتر آن است که برای تنظیم قرارداد موسسین به وکیل متخصص در این حوزه مراجعه کرد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل تنظیم موسسین بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در قرارداد موسسین دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل متخصص
  • اعلام هزینه مشاوره اولیه
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است. کافی است درخواست خود را ثبت فرمائید تا موارد فوق را به صورت رایگان از چند وکیل متخصص دریافت نمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای قرارداد موسسین چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای قرارداد عدم رقابت توسط وکلا تعیین می شود و شما در دادسان با مقایسه رزومه و تجربه آنها می توانید مناسب ترین وکیل را با خیالی آسوده انتخاب نمائید.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص قرارداد موسسین در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

50 هزار تومان ------------------- 500 هزار تومان

ویژگی‌های دادسان
سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی
نظرات مشتریان
سوالات متداول
5
میانگین امتیاز از 1 نظر
در صورت نیاز به خدمات حقوقی روی لینک زیر کلیک نمایید
دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص