نیاز به وکیل متخصص مطالبه نفقه دارید؟

مراحل کاری دادسان

1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

عقد نکاح یا ازدواج برای زوجه و زوج حقوق و تکالیفی ایجاد می نماید. یکی از تکالیفی که مرد بر عهده دارد، تامین مخارج زندگی و پرداخت نفقه زن است. در حقوق ایران عهده دار تامین نفقه زوج است. منظور از نفقه زوجه این است که هزینه های تأمین زندگی که شامل خوراک، پوشاک، مسکن و هزینه های درمانی و بهداشتی و مواردی از این قبیل است که واجب است زوج نفقه زوجه را برای برطرف ساختن نیازمندی های زن به او بدهد. میزان نفقه زوجه با عنایت به شان زن و عرف و عادت منطقه و وضع مالی مرد تعیین می شود. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مطالبه دادسان درخواست کنید و بدین وسیله در زمان و هزینه انتخاب وکیل مطالبه نفقه صرفه جویی کنید.

چه ویژگی هایی در ماده 1107 قانون مدنی برای نفقه زوجه ذکر شده است؟

همان طور که در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی آمده است: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. اموری که در ماده ۱۱۰۷ در قانون مدنی آورده شده است دارای جنبه انحصاری نیست و تمام وسایلی که زوجه، با عنایت به درجه تمدن و محیط زندگی وضع جسمی خود نیازمند به آن است. تشخیص این که کدام وسیله را می بایست از ارکان نفقه زوجه محسوب کرد با عرف است و ملاک و شاخص ثابتی ندارد. در صورتی که زن از شوهر خود تمکین نکند، حق دریافت نفقه را از خود سلب می کند. نکته شایان توجه آن است که آن چه در ماده 1107 قانون مدنی آورده شده است مصادیق بارز موارد نفقه است و نه همه آن. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مطالبه دادسان درخواست کنید و بدین وسیله در زمان و هزینه انتخاب وکیل مطالبه نفقه صرفه جویی کنید.

در چه شرایطی زن استحقاق مطالبه نفقه در زمان حیات مرد و پیش از طلاق را دارد؟

 • عقد دائم: در عقد موقت زن نمی تواند و در واقع مستحق نیست که نفقه کند. مگر این که در عقد شرط شده باشد و یا از اوضاع و احوال زندگی زوجه و زوج چنین برآید که مرد موظف باشد که نفقه را پرداخت کند. به عنون مثال در صیقه نامه های عقد موقت ۹۹ ساله و امثالهم به نظر می آید که مرد مکلف باشد که نفقه زن را پرداخت کند. اما در عقد دائم بدون لزوم شرطی پرداخت نفقه بر عهده زوج است. همین طور در ماده ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی آمده است که در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
 • تمکین زن: استحقاق زن به نفقه به تمکین مشروط شده است. به محض این که عقد ازدواج صورت پذیرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز کردند، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. البته زن در صورتی مستحق نفقه است که از همسر خود تمکین کند. تمکین به معنای اطاعت زوجه از زوج در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل زوج است. به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت نکند، ناشزه گفته می شود. در ماده ۱۱۰۸آمده است که هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت خودداری نماید، مستحق نفقه نخواهد بود.

شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مطالبه دادسان درخواست کنید و بدین وسیله در زمان و هزینه انتخاب وکیل مطالبه نفقه صرفه جویی کنید.

نفقه زوجه پس از جدایی چه حکمی پیدا می کند؟

در صورتی که طلاق زوجین رجعی باشد به این معنا که طلاق به درخواست مرد باشد نکته اول آن که زوجین در ۳ ماه عده از هم ارث می برند و نکته دوم آن که زوجه مستحقق دریافت نفقه است. غالبا در رای دادگاه طلاق به درخواست مرد، نفقه ایام عده زن مشخص می گردد.

اما نفقه زن در طلاق بائن، زوجه می بایست عده را نگه دارد اما شوهر مکلف نیست که نفقه ایام عده را پرداخت کند. نکته شایان توجه در این خصوص این است که در صورتی که زوجه در هنگام طلاق حامله باشد، فارغ از نوع طلاق نفقه تا انتهای وضع حمل بر عهده مرد است. و در صورت فوت شوهر، زن باید عده وفات نگه دارد که ۴ ماه و ده روز است. همان طور که در ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی آمده است در ایام عده وفات، مخارج زندگی زن در صورت مطالبه او از اموال نزدیکان مرد که ملزم به پرداخت نفقه اند پرداخت شود. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مطالبه دادسان درخواست کنید و بدین وسیله در زمان و هزینه انتخاب وکیل مطالبه نفقه صرفه جویی کنید.

چگونه زن می تواند با وجود زندگی مشترک نفقه خود را مطالبه کند؟

در صورتی که مردی نفقه زوجه را با وجود تمکین نپردازد، زن این حق را دارد که با دادن دادخواست به شورای حل اختلاف یا دادگاه خانواده و از طریق ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مطالبه نفقه معوقه مطالبه نماید. اما نکته اصلی بر سر اثبات و بار اثبات دعوی است. به عبارت ساده تر در صورتی که زن و شوهر با هم زندگی مشترک داشته باشند و به تعبیری زیر یک سقف باشند به منزله این است که زن نفقه دریافت میکرده است. زیرا زندگی مشترک اماره پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه است. مگر اینکه زن ثابت نماید که به عنوان مثال زوج ترک منزل کرده است.

در صورتی که در مقام دفاع، مرد مدعی عدم تمکین همسر باشد در گام نخست قبول کرده است که نفقه پرداخت ننموده و در گام دوم بایستی دادخواست تمکینی داده و رای مربوطه قطعی را می گرفته است تا بتواند از ویژگی های آن استفاده نماید. در غیر این صورت محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد. فقه به طور کل یک وجه حقوقی دارد که در قالب مطالبه نفقه معوقه است که توضیح داده شد اما وجه کیفری نفقه و شکایت کیفری نفقه به ترک انفاق شهره است. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مطالبه دادسان درخواست کنید و بدین وسیله در زمان و هزینه انتخاب وکیل مطالبه نفقه صرفه جویی کنید.

چه مدارکی برای مطالبه نفقه زوجه لازم است؟

 • کارت ملی
 • شناسنامه
 • سند ازدواج
 • ادله ای که اثبات کند، عدم پرداخت نفقه صورت گرفته است.

شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مطالبه دادسان درخواست کنید و بدین وسیله در زمان و هزینه انتخاب وکیل مطالبه نفقه صرفه جویی کنید.

داشتن وکیل مطالبه نفقه چه مزایا و ویژگی هایی دارد؟

 • پس از مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل خانواده به حضور شما در هیچکدام از مراحل دادرسی نیازی نیست.
 • در صورت حضور وکیل، مدت زمان مطالبه نفقه کوتاه تر می شود.
 • در صورتی که در مرحله ی پس از قطعیت رای و مرحله اجرا مرد نفقه زن را نپردازد وکیل اقدام به حکم جلب او می نماید.
 • در صورتی که زوج نفقه زوجه را نپردازد وکیل این توانایی را دارد که نسبت به توقیف اموال زوج اقدام کند.
 • در صورتی که زن قصد طلاق داشته باشد وکیل خانواده این توانایی را دارد که طلاق زن را به علت پرداخت نشدن نفقه بگیرد.
 • شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مطالبه دادسان درخواست کنید و بدین وسیله در زمان و هزینه انتخاب وکیل مطالبه نفقه صرفه جویی کنید.

میزان نفقه چگونه محاسبه می شود؟

ضابطه موجود در تعیین مقدار نفقه، بر شئونات خانوادگی زن مبتنی است و همین طور به عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی زوج وابسته است و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه، دادگاه به تعیین مقدار آن اقدام می کند. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مطالبه دادسان درخواست کنید و بدین وسیله در زمان و هزینه انتخاب وکیل مطالبه نفقه صرفه جویی کنید.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه چیست؟

زوجه ای که همسرش از پرداخت نفقه به وی امتناع می نماید، هم می تواند شکایت کیفری نماید و هم می تواند دادخواست حقوقی ارائه کند. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مطالبه دادسان درخواست کنید و بدین وسیله در زمان و هزینه انتخاب وکیل مطالبه نفقه صرفه جویی کنید.

شکایت کیفری در زمینه مطالبه نفقه چگونه است؟

زوجه در یک برگ عادی شکایت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه می دهد. در این صورت به شکایت وی به سرعت رسیدگی می شود و مرد ملزم و محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد. در این صورت در صورتی که مرد از پرداخت نفقه اجتناب نماید، به زندان اعزام می شود. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مطالبه دادسان درخواست کنید و بدین وسیله در زمان و هزینه انتخاب وکیل مطالبه نفقه صرفه جویی کنید.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل مطالبه نفقه بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص مطالبه نفقه دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل

هزینه ی اخذ وکیل مطالبه نفقه چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل مطالبه نفقه معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص مطالبه نفقه در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان

ویژگی‌های دادسان

سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی

نظرات مشتریان

سوالات متداول

4.5

میانگین امتیاز از 4 نظر

مطالبه نفقه

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص