نیاز به وکیل متخصص مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه دارید؟

مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص

مراحل کاری دادسان

1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

گاهی زوجه می تواند مطالبه مهریه خود را هم از طریق دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت خواهان باشد، بسته به اینکه زوجه از کدامین روش می تواند به مطالبه مهریه بپردازد باید بگوییم قانون گذار راه را برای شکایت بابت مهریه از هر دو طریق آزاد گذاشته است و حق انتخاب را به زوجه یا وکیل او داده است.

روش های دریافت مهریه

مهریه حقی است که زن به سبب ازدواج با مرد صاحب آن می شود و در میزان و نوع مهریه این اختیار را برای زن در نظر گرفته اند که هر زمان که لازم دانست این حق را از زوج یا شوهر خود تقاضا نماید، روش های دریافت مهریه در گذشته برای زن فقط به صورت عندالمطالبه بود. اما به علت رشد بیش از حد طلاق و زندانی شدن مردها به علت عدم توانایی در پرداخت مهریه سبب شد تا قانون در مفاد خود دستکاری کرده و در کنار درخواست مهریه به صورت عندالمطالبه، عندالاستطاعه را نیز قید نماید. حال تعاریف این دو روش به این صورت است که:

عندالمطالبه:

عندالمطالبه بودن به این معنا است که زوجه در هر زمان و وقتی که مایل باشد می تواند مهریه خود را از مرد بگیرد و برای این کار مرد هم موظف است تمام مهریه زن را به صورت عندالمطالبه (حقی است که حتما باید داده شود و به تمکن مالی مرد توجهی ندارد.) بپردازد.

عندالاستطاعه:

گفتیم این روش دریافت مهریه را به علت ازدحام پرونده های قضایی موجود در دادگاه آورده شده و اینکه در بعضی مواقع واقعا زوج هیچ پول یا مالی را برای دادن مهریه ی زن ندارد برای همین در این روش زوجه باید با معرفی اموال منقول و غیر منقول به دادگاه و اجرای ثبت تقاضای مهریه خود را داشته باشد در کل اثبات داشتن تمکن مالی مرد در این نوع خواستن مهریه بر عهده ی زوجه می باشد.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

اسنادی که در اجرای ثبت به ثبت می رسند، رسمی و لازم الاجراست برای همین چون که سند ازدواج در دفتر خانه های رسمی به ثبت می رسند و جز اسناد رسمی حساب می شوند زوجه می تواند برای اینکه در وقت و هزینه خود صرفه جویی نماید مهریه خود را از طریق اجرای ثبت تقاضا نماید و در پی این تقاضا اجرای ثبت ابلاغیه ا ی را به مرد می دهد که نسبت به پرداخت مهریه ی زن باید اقدامی صورت گیرد که در صورت بی اعتنایی مرد برای پرداخت مهریه زوجه می تواند اموال مرد را برای توقیف به اجرای ثبت معرفی نماید و همچنین همزمان با معرفی اموال حکم ممنوع الخروج زوج را از اجرای ثبت بخواهد. اما نکته ی که زوجه باید نسبت به آن آگاه باشد این است که اجرای ثبت فقط اموالی را توقیف می نماید که مالکیت رسمی را داشته باشد.

مطالبه مهریه از طریق دادگاه

همانطور که مستحضر هستید دعاوی که به دادگاه ارجاع داده می شوند یا از دادگاه تقاضا می شوند باید سیطره قضایی خود را دنبال نمایند برای همین مطالبه مهریه از طریق دادگاه به این صورت است که زوجه ابتدا باید دادخواست مهریه خود را به دادگاه خانواده و یا سایر شعبه های دادگاه تقدیم کرده و طی یک مهلت چند روزه برای بررسی درخواست مهریه، دادگاه ابلاغیه ایی برای طرفین دعوی مبنی بر پرداخت مهریه می فرستد که زن و یا مرد و یا وکیل آن ها باید در جلسات حضور پیدا کرده و نسبت به درخواستی که داده اند توضیحاتی ارائه دهد، که در صورتی که مرد از آمدن در دادگاه و یا امتناع از پرداخت مهریه کند، زوجه می تواند تمام اموال منقول و غیر منقول او را به دادگاه معرفی نماید خوبی این نوع معرفی اموال این هست نیازی نیست که مالکیت رسمی اموال به ثبت رسیده باشد. و مزیت دیگر اینکه زوجه می تواند حکم ممنوع الخروج شوهر خود را نیز از دادگاه بخواهد حال اگر بخواهیم به صورت تیتر وار این روند مطالبه مهریه را توضیح بدهیم می توانیم به موارد زیر اشاره نمود:

  • ثبت دادخواست مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی
  • پرداخت هزینه دادرسی به علت اینکه مطالبه مهریه یک دعوی مالی است.
  • ارجاع پرونده به دادگاه خانواده و بررسی آن
  • معرفی اموال برای توقیف در صورت عدم پرداخت مهریه توسط مرد.

مطالبه مهریه از دادگاه برتری دارد یا از طریق اجرای ثبت

در خصوص اینکه کدام یک برای مطالبه مهریه بهتر است سوالی است که پاسخ آن را باید از خود مراجعه کنندگان پرسید. و پرسیدن همین پرسش می تواند خود حامل جواب های گوناگونی باشد به این صورت که برخی از زوجین اجرای ثبت را ترجیح می دهند به دادگاه به این علت که اجرای ثبت قدری آرام تر از دادگاه می باشد و جر و بحث و گفتمان بین زوجین بابت طلاق کمتر دیده می شود و یا اینکه بعضی ها این ویژگی دادگاه را بیشتر دوست داشتند که در آن امکان توقیف هر اموالی وجود دارد و نیازی نیست که شاکی اسناد رسمی مال را برای دادگاه بیاورد و برخی از زمان پیگیری مطالبه مهریه می گفتند که مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت وقت و زمان کمتری می گیرد در حالی که برای دادگاه این ویژگی صدق نمی کند و دیگر دلایلی از این قبیل، که انتخاب اینکه دادگاه برتری دارد یا اجرای ثبت را برای سایرین مشکل کرده است.

چرا زن اقدام به ممنوع الخروج مرد می نماید؟

گفتیم که زن می تواند برای مطالبه مهریه خود از طریق اجرای ثبت اقدام نماید اما علت این اقدام این هست که وقتی زوجه قصد دارد که اموال مرد را برای توقیف به اجرای ثبت معرفی نماید این امکان وجود دارد که دسترسی به اموال شوهر برای او غیر ممکن باشد و مرد در معرفی اموال برای توقیف همکاری لازم را ننماید برای همین زن تقاضای ممنوع الخروج را به اجرای ثبت می دهد تا شوهر او به قصد فرار از دین از کشور خارج نشود.

امکان مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه

در این خصوص باید بگوییم که زوجه نمی تواند همزمان یک دین را از دو مرجع متفاوت تقاضا نماید اما می تواند بخشی از آن را طریق دادگاه و یک بخش دیگر از طریق اجرای ثبت و یا دفتر خانه های رسمی ازدواج مطالبه نماید. به طور مثال اگر مهریه زن 700 سکه باشد زوجه می تواند 300 سکه ی آن را از طریق دادگاه و مابقی آن را از طریق اجرای ثبت تقاضا نماید.

آیا زن برای درخواست مهریه حتما باید دادخواست طلاق بدهد؟

شاید برای خیلی های این سوال وجود داشته باشد که برای مطالبه مهریه حتما باید بین زوجین اختلافی پیش بیاید که زن بتواند حق خود که مهریه است را از شوهر خود بگیرد، در پاسخ باید بگوییم مهریه دینی است بر گردن مرد که باید در زمان حیاتش آن را پرداخت نماید و این حق ساقط نخواهد شد مگر زن شرایط گرفتن مهریه را نداشته باشد و یا آن را به همسر خویش ببخشد و گرنه مدیون (مرد) حتما باید پرداخت نماید حتی در صورت فوت زوج، زوجه می تواند مهریه را از اموال ماترک شوهر خود بگیرد.

درخواست اعسار برای پرداخت مهریه

گاهی پیش می آید که مرد توانایی پرداخت مهریه را ندارد و هیچ مالی یا حقوق ثابتی را ندارد که زوجه با توقیف این اموال به مهریه خود برسد برای همین مردی که به دنبال طلاق دادن همسر خویش می باشد و بر انجام این کار استمرار دارد راهی به جز دادخواست اعسار برای پرداخت مهریه را ندارد و دادگاه پس از بررسی صحت ادعای مرد در خصوص عدم تمکن مالی برای پرداخت مهریه حکم اعسار زوج را صادر می نماید و مرد موکلف می شود که طی اقساطی مهریه زن را پرداخت نماید.

آیا عدم تمکین زوجه مانع از مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه می شود؟

در مورد تمکین باید بگوییم، همان گونه که زوجه با ثبت عقد شامل حق و حقوقی مانند مهریه، نفقه و اجرت المثل می شود با همین ثبت عقد در دفتر خانه های رسمی مرد هم شامل حق تمکین می شود یعنی زن باید نسبت به شوهر خود تمکین داشته باشد بدین منظور که باید وظایف شوهر داری خود را به صورت کامل انجام دهد اما عمل نکردن به این حق مرد شاید مانع از پرداخت نفقه و اجرت المثل شود اما ممانعتی برای مهریه ندارد

نقش وکیل در مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه

خبر خوب این هست که زوجه می تواند برای مطالبه مهریه چه از طریق اجرای ثبت و چه از طریق دادگاه اقدام به استخدام وکیل نماید، قطعا با این هرج و مرجی که در دادگاه ها وجود دارد و اختلاف و حرف های که بین زوجین برای دادن یا ندادن مهریه صورت می گیرد تنها کسی که می تواند با آرامش و با درایت و بینشی محکم حق زوجه را از زوج یا خانواده ی شوهرش بگیرد حضور وکیل است. چرا که وکیل می داند در خصوص این طلاق و گرفتن مهریه انجام چه اقدامی به نفع زن و خانواده ی زن می باشد، لذا انتخاب وکلا بر اساس تخصص و رزومه کاری آن ها کاری است که دادسان برای کاربران خود بعمل آورده است، کافی است با ثبت درخواست خود در این سایت تمام مسائل و مشکلات خود را در خصوص مهریه به وکلای متخصص موجود در این سایت بسپارید.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که در مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه تخصص دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • هزینه مشاوره اولیه
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان

ویژگی‌های دادسان

سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی

نظرات مشتریان

سوالات متداول

4.5

میانگین امتیاز از 2 نظر

مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص