نیاز به وکیل متخصص ملک در رهن بانک برای مهریه دارید؟

مراحل کاری دادسان

1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

مهریه، و گرفتن مهریه از جمله دعاوی پر تکرای است که همیشه و همه روزِ در مراجع قضایی اقامه می شود. در خصوص شرایط مهریه و نحوه ی پرداخت آن قوانین زیادی تعریف شده است. چرا که در این دعوی گاهی برای پرداخت مهریه شرایط زوجه را در نظر می گیرند و گاهی شرایط زوج را، پیچیدگی که در هر دو حالت دعوی وجود داشته حضور همواره یک وکیل متخصص را الزامی کرده است. توقیف ملک در رهن بانک بابت مهریه یکی از مشکلاتی است که بدون گرفتن وکیل به سختی می توان از آن گذر کرد.

عقد رهن چگونه عقدی است؟

طبق قانون عقد رهن عقدی است که در آن مدیون متعهد می شود که مالی از اموال خویش را به عنوان وثیقه در گرو مرتهن بگذارد در این نوع عقد به کسی که مال را در گرو می گذارد راهن و به شخصی که مورد وثیقه را می پذیرد مرتهن گفته می شود.

ویژگی هایی که در عقد رهن وجود دارد عبارت اند از:

عقد رهن از جمله عقودی است که بهنگام تنظیم آن نیازی به تسلیم عین مرهونه (مال مورد وثیقه) به مرتهن نیست. بلکه عین مرهونه می تواند همچنان در اختیار راهن بماند.

مالی که برای وثیقه یا برای گرو گذاشتن انتخاب می شود باید عین باشد بدین معنی که موجودیت مال برای راهن و مرتهن به عینت رسیده باشد. به عنوان مثال راهن نمی تواند دین یا منفعت مالی (مثل حق سرقفلی) را برای وثقیه معرفی نماید.

از آنجایی که عقد رهن، وثیقه مرتهن می باشد راهن باید مالی را برای وثیقه معرفی کند که قابلیت فروش برای آن موجود باشد. بدین منظور که راهن نمی تواند مالی که قبلا وقف شده است را به عنوان وثیقه برای دین خود به بانک معرفی کند.

برای آنکه قوانین راهن و مرتهن قابلیت اجرایی داشته باشند باید دینی از جانب راهن نسبت به مرتهن موجود باشد. چرا که طبق قانون امکان وثیقه دادن مال، برای دینِ آینده در حقوق ما وجود ندارد.

اختیاری که این نوع عقد برای راهن به جا گذاشته است این است که راهن می تواند یک مال از اموال شخصی خویش را در گرو (وثیقه) چندین دین از دیون خود بگذارد.

منظور از رهن کامل چیست؟

رهن کامل به نوعی اجاره گفته می شود که در آن مستاجر در ازای پرداخت اجاره ماهیانه در هنگام عقد قرارداد مبلغ زیادی را به عنوان رهن در اختیار موجر قرار می دهد این مبلغ تا پایان مدت قرارداد اجاره باید نزد موجر باقی بماند.

آیا ملک در رهن بانک را می توان برای مهریه توقیف نمود؟

در صورتی که ملک در رهن بانک باشد در صورت عدم پرداخت اقساط وام، توسط وام گیرنده، بانک می تواند ملک مورد وثیقه را برای رسیدن به دین خود به فروش برساند و زوجه نسبت به مازاد قیمت فروش ملک حق توقیف را خواهند داشت.

استرداد ملک پس از دادن آن به عنوان مهریه

مهریه از جمله دیونی است که مدیون می تواند در ازای آن هر مالی که موجودیت داشته باشد را به عنوان مهریه به زن انتقال دهد. از جمله این اموال می توان به ملک و املاک اشاره نمود. معمولا پس از عقد ازدواج، زوجین توافق می کنند که در ازای مهریه، ملکی از شوهر را به عنوان پرداختی برای مهریه تعریف نمایند. اما این نقل و انتقالات ممکن است بعد از طلاق و جدایی، در بین زوجین به اختلاف بکشد و در آن زوج به دنبال استرداد ملک انتقال داده شده باشد. اینکه زوج می تواند پس از انتقال سند به نام همسرش ملک را استرداد نماید یا نه از جمله دشواری های حقوقی است. چرا که در بعضی موارد امکان استرداد ملک وجود دارد و در بعضی از مواقع این امکان برای زوج از بین رفته است. بنابراین اقامه این نوع دعوی ملکی نیازمند دانش حقوقی است.

آیا می شود ملک در رهن بانک مهریه را به فروش رساند؟

طبق قوانین اصولاً قرار دادن ملک در رهن بانک مانع از مالکیت و دخل و تصرف راهن نمی شود و صرف فروش آن در صورت رعایت کردن حقوق مرتهن (که در این جا بانک است) از نظر حقوقی ایرادی ندارد فقط راهن در هنگام فروش مال مورد وثیقه باید به خریدار نسبت به، در رهن بودن ملک به بانک اطلاع رسانی کند.

حکم تغییرات به وجود آمده برای ملک در رهن بانک

زمانی که ملک مورد رهن بانک از جانب مالک دچار تغییراتی شود و نسبت به این تغییرات در قرارداد مطلبی ذکر نشده باشد و ارزش افزوده ای که در ملک به وجود آمده سبب افزایش قیمت ملک شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن می باشد. و اینکه راهن نمی تواند تغییراتی در خصوص کاهش ارزش قیمت مورد وثیقه نماید چون که خلاف قرارداد می باشد.

آیا خریدار می تواند با پرداخت بدهی مدیون، ملک در رهن بانک را از آن خود نماید؟

بنا بر ماده 267 قانون مدنی ایفای دین از جانب غیر مدیون امکان پذیر است. بدین منظور که از آنجایی که راهن می تواند ملک در رهن بانک را با حفظ حقوق مرتهن به فروش برساند خریدار می تواند برای انتقال کامل مورد وثیقه اقدام به پرداخت دین ِمدیون به بانک نماید حال اگر این پرداخت با اذن خود راهن باشد خریدار حق مراجعه به او را دارد در غیر این صورت حق رجوع به راهن را نخواهد داشت.

آیا ملک مشاع را می توان به عنوان وثیقه، در گرو بانک گذاشت؟

در عقد رهن راهن باید مالک مورد وثیقه باشد بنابراین در املاک مشاع مالک فقط می تواند نسبت به حدود سهم خود از ملک مشاع را به عنوان وثیقه در رهن بانک بگذارد.

شرایط فک رهن برای ملک در رهن بانک بابت مهریه:

زمانی می توان ملک مورد رهن بانک را برای پرداخت مهریه، فک رهن نمود که شرایطی از جمله موارد زیر برای مورد رهن وجود داشته باشد. همانند:

زمانی زوجه می تواند ملک در رهن بانک را بابت مهریه، به فروش برساند که راهن (زوج) دین خود را به مرتهن (بانک) بپردازد.

شرط دوم برای گرفتن مهریه از طریق ملک در رهن بانک این است که مرتهن (بانک) دین مدیون را به وی ابراء نماید.

اگر مال مورد وثیقه تلف شود زوجه در صورتی می تواند در خصوص ملک در رهن بانک ادعای داشته باشد که چیزی از مال باقی مانده باشد. چون که تلف شدن مورد وثیقه از شرایط فک رهن می باشد.

اگر مرتهن (کسی که مال در نزد او در رهن است.) عقد رهن را فسخ نماید زوجه می تواند در خصوص این ملک برای گرفتن مهریه ادعایی داشته باشد.

آیا داشتن رابطه نامشروع زوجه مانع از توقیف ملکِ در رهن بانک می شود؟

اثبات رابطه نامشروع زوجه حق مهریه را از وی ساقط نمی کند. بنابراین زوجه با وجود داشتن رابطه نامشروع می تواند ادعایی برای توقیف ملک در رهن بانک بابت مهریه داشته باشد.

آیا زوجه می تواند پول پیش خانه را بابت مهریه توقیف نماید؟

این نوع توقیف زمانی امکان پذیر خواهد بود که این ودیعه برای مستاجر (زوج) جزء مستثنیات دین نباشد یعنی اگر برای مراجع قضایی اثبات شود که این منزل مسکونی تنها سرپناه محکوم علیه می باشد زوجه حقی برای توقیف آن نخواهد داشت.

اگر مرد مهریه را پرداخت نکند چه اتفاقی برای وی میفتد؟

در حال حاضر و بنا به قوانین موجود مرد بعد از جاری شدن خطبه عقد ملزم به پرداخت مهریه می شود و برای این پرداخت مهریه حتما باید اقدام نماید مگر اینکه زوجه از حق خویش بگذرد. اما در صورت عدم گذشت زن برای مهریه، عدم پرداخت مهریه توسط زوج در شرایط خاص سبب زندانی شدن وی می شود و این حبس تا زمانی که عدم توانایی مالی او برای دادگاه به اثبات نرسیده باشد ادامه خواهد داشت بنابراین اگر مرد با وجود تمکن مالی از پرداخت مهریه سر باز زند بنا به قوانین زندانی می شود. در غیر این صورت حکم اعسار مهریه توسط دادگاه صادر می گردد.

برای اقامه دعوی ملک در رهن بانک مهریه وجود چه افرادی مثمر ثمر خواهد بود؟

قوانین و قانونی که برای عقد رهن تعریف شده است زمانی این اجازه را به زوجه می دهد که ملک در رهن بانک را بابت مهریه توقیف نماید که مرتهن (بانک) این اجازه را بدهد و یا اینکه زوجه با پرداخت دیون مدیون به بانک، ملک مورد رهن را برای توقیف و مزایده در ازای مهریه از آن خود نماید این اتفاقات زمانی به موقع و مثمر ثمر خواهد بود که از طرف فردی آگاه همانند یک وکیل متخصص صورت بگیرد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل ملک در رهن بانک مهریه بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که برای دعاوی ملک در رهن بانک مهریه تخصص دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • هزینه مشاوره اولیه
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای ملک در رهن بانک مهریه چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای ملک در رهن بانک مهریه معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه گرفتن مشاوره از وکیل متخصص ملک در رهن بانک مهریه در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان

ویژگی‌های دادسان

سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی

نظرات مشتریان

سوالات متداول

5

میانگین امتیاز از 1 نظر

ملک در رهن بانک مهریه

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص