مهریه در طلاق غیابی

مهریه در طلاق غیابی

تاریخ آخرین بروز رسانی:
۱۴۰۱/۰۹/۱۴

طلاق یکی از موارد انحلال عقد دائم است. زمانی که صیغه طلاق جاری می شود زن و مرد رسما از همدیگر جدا شده و هر یک این حق را دارند که ازدواج مجددی داشته باشند البته این حق برای زوجه بعد از اتمام دوران عده طلاق می باشد. اما از آنجایی که طلاق می تواند به صورت غیابی یا حضوری صورت بگیرد، دارای آثار حقوقی متفاوت نیز می باشد و سوالاتی را ایجاد می کند؛ مثلا اینکه آیا بعد از طلاق غیابی میتوان مهریه گرفت یا آیا در طلاق غیابی مهریه به زن تعلق میگیرد یا خیر. بنابراین هر یک از طرفین می توانند در صورت نداشتن آگاهی در مورد این حق و حقوق با افراد متخصص در این حوزه مشورت داشته و با کمک گرفتن از اینان تمام ملزومات لازم را برای رسیدن به حق خود انجام دهند.

منظور از رای غیابی چیست و دادگاه چه زمانی رای طلاق غیابی را صادر می کند؟

زمانی که خواهان دعوی، دادخواست حقوقی یا کیفری خود را دادگاه مطرح کند و این اقدام وی بدون اطلاع خوانده باشد دادگاه مربوطه یک ابلاغیه برای خوانده می فرستد و از او می خواهد که در دادگاه حاضر شده و از خود در برابر دعوی مطرح شده دفاع نماید حال اگر بنا به هر دلیلی این ابلاغیه بدست خوانده یا بستگان وی نرسد دادگاه حکم را به صورت غیابی صادر می کند اما اگر خوانده با وجود دریافت ابلاغیه از قصد در دادگاه حاضر نشود دادگاه رای را حضوری اعلام می کند. بنابراین رای طلاق غیابی زمانی صادر می شود که خوانده اعم از زوجه یا زوج (بسته به اینکه خواهان دادخواست طلاق زوجه است یا مرد) در دادگاه حضور بعمل نرسانند.

آیا می توان به رای غیابی صادر شده اعتراضی کرد؟

اعتراض به رای طلاق غیابی صادر شده همان واخواهی از رای می باشد. بدین منظور که فرد معترض می تواند به رای غیابی صادر شده در مهلت تعیین شده بیست روزه توسط قانون گذار، در همان دادگاه بدوی اعتراض کند.

برای اعتراض به طلاق غیابی وجود چه شرایطی الزامی است؟

زمانی خوانده می تواند درخواست واخواهی داشته باشد که شرایطی از جمله موارد ذیل را داشته باشد:

 • خوانده یا وکیل و یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادرسی طلاق حضور نداشته باشند.
 • خوانده لایحه یا دفاعیه کتبی به دادگاه بدوی نداده باشد.
 • اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

چگونگی طلاق غیابی از طرف مردان

این واقعیت که در اسلام حق طلاق را به مردان داده است از هیچ کس پوشیده نیست و نخواهد بود. اما اینکه مردان چه زمانی می توانند زنان خویش را به صورت غیابی طلاق دهد به این بستگی دارد که اولاً زن با وجود ارسال ابلاغیه نه در دادگاه حاضر شود و نه لایحه دفاعیه از جانب خود به دادگاه بدهد. ثانیاً مرد قبل از طلاق غیابی زن تمام حق و حقوق مالی (اعم از گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی، اجرت المثل ایام زوجیت، نفقه ی معوقه، نفقه ایام عده) وی را پرداخت کرده باشد. بنابراین در این جور مواقع است که مرد می تواند همسر خویش را طلاق دهد.

مهریه در طلاق غیابی برای زنان چگونه خواهد بود؟

گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی به این صورت است که زمانی که دادخواست طلاق از طرف زوجه به دادگاه تحویل داده می شود و مرد با وجود ارسال ابلاغیه در دادگاه حضور پیدا نکند و هیچ گونه لایحه ی هم برای دادگاه نفرست دادگاه رای طلاق را غیابی صادر می نماید. اما در این نوع طلاق زوجه زمانی می تواند دادخواست طلاق بدهد که برای طلاق خود دلایل موجه و قابل قبولی داشته باشد مثل:

زمانی که زوج به مدت چهار سال مفقود الاثر باشد و زن به این دلیل دادخواست طلاق غیابی بدهد. دادگاه برای اطمینان از حرف زوجه در طی سه نوبت آگهی به مدت یک سال در جراید و روزنامه های کثیر الانتشار و نبودن مرد در این یکسال رای طلاق غیابی را صادر می کند.

ندادن نفقه زن به مدت شش ماه از طرف مرد می تواند یکی دیگر از دلایل طلاق غیابی زوجه باشد چرا که نفقه همانند مهریه حقی است که باید داده شود و مرد با داشتن هر شرایط مالی باید این دین را پرداخت نماید.

عسر و حرج و در مشقت بودن زوجه در طی زندگی مشترک با زوج می تواند یکی دیگر از دلایل طلاق غیابی باشد. بنابراین زمانی که از زندگی کردن با همسر خویش اذیت و رنج می کشد می تواند دادخواست طلاق خود را تنظیم کرده و به دادگاه خانواده بدهد و از دادگاه بخواهد که مرد را مجبور به پرداخت مهریه و سایر حق و حقوق او نماید.

وکالت در طلاق و دادن حق طلاق به زوجه می تواند یکی دیگر از دلایل گرفتن طلاق از طرف زوجه باشد. در این نوع طلاق اگر شوهر با وجود دادن حق طلاق به زوجه در هنگام ارسال اخطاریه در دادگاه حاضر نشود و هیچگونه لایحه برای دفاع از خود تقدیم دادگاه نکرده باشد زوجه می تواند به صورت غیابی طلاق خود را بگیرد.

شرایط توقیف اموال برای دریافت مهریه در طلاق غیابی

اگر مرد بعد از دادخواست طلاق غیابی زن به دادگاه مجهول المکان باشد و این نبود وی برای مدت طولانی از قبیل شش ماه باشد، در پاسخ به این سوالات که آیا در طلاق غیابی مهریه به زن تعلق میگیرد یا آیا بعد از طلاق غیابی میتوان مهریه گرفت، زوجه می تواند برای رسیدن به مهریه خود اموال منقول و غیر منقول مرد را توقیف نماید حال اگر امکان دسترسی به اموال او برای زوجه وجود نداشته باشد او می تواند به محض ظهور مرد حکم جلب او را از دادگاه برای وصول مهریه خود بگیرد.

زمان برای گرفتن طلاق غیابی از طرف مرد چگونه محاسبه می شود؟

از آنجایی که حق طلاق جز حدود و اختیارات مرد است، برهه ی زمانی برای این نوع طلاق غیابی می تواند کمتر از یک سال باشد. البته این در صورتی است که زن راضی به طلاق گرفتن باشد و مرد بتواند خواسته زن، یعنی گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی را اجابت نماید. و این زمان طلاق برای زن طولانی تر می باشد چرا که در صورتی که زوجه وکالت در طلاق نداشته باشد باید برای دادگاه شرایط و دلایل محکمه پسندی برای طلاق غیابی داشته باشد.

مهریه در طلاق غیابی به صورت تقسیطی امکان پذیر است؟

زمانی که دادخواست طلاق از طرف مرد باشد و زن با وجود ارسال ابلاغیه در دادگاه برای طلاق حاضر نشود، دادگاه حکم طلاق را به صورت غیابی صادر می کند. حال اگر بعد از اتمام مهلت اعتراض به رای غیابی، مرد تمکن مالی لازم را برای پرداخت مهریه به صورت یکجا را نداشته باشد، دادگاه با تعیین پیش قسط مهریه و اقساطی کردن آن، مرد را ملزم به پرداخت مهریه می کند و زن می تواند به مطالبه و گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی بپردازد.

خوانده می تواند برای رای غیابی صادر شده تقاضای تشکیل دادگاه تجدید نظر را داشته باشد؟

زمانی که خوانده نتواند در مهلت بیست روزه واخواهی اعتراض خود را نسبت به رای غیابی صادر شده تنظیم نماید می تواند درخواست تشکیل دادگاه تجدید نظر در خصوص رای غیابی داشته باشد البته به شرطی که:

 • خوانده یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادرسی بدوی و تجدید نظر شرکت نداشته باشند.
 • زمانی که هیچ دفاعیه کتبی از جانب خوانده (کسی که حکم بر علیه اوست.) تسلیم دادگاه نشده باشد.
 • اخطاریه بدوی و تجدید نظر ابلاغ واقعی نشده باشند.
 • و اینکه موضوع رای غیابی تنها برای احکام غیابی است نه قرارهای غیابی.

برای مهریه در طلاق غیابی از محکوم له تضمین یا تامینی گرفته می شود؟

بعد از اینکه اجراییه طلاق غیابی صادر یا ابلاغ گردید، دادگاه نسبت به اخذ تامین یا تضمین اقدام می کند البته در صورتی که اجراییه ابلاغ واقعی باشد یعنی به خود شخص خوانده ابلاغ شود، اخذ تضمین منتفی خواهد بود گرچه برای تداوم عملیات اجرایی، تامین یا تضمین اخذ خواهد شد.

شرایط طلاق غیابی برای افرادی که خارج از کشور هستند چگونه است؟

رفت و آمدهایی که امروزه در بین کشورها وجود داشته سبب شده است که زنان و مردان ایرانی نسبت به شرایط و احکام طلاق غیابی پرسش کنند و بخواهند از روند طلاق غیابی در این نوع شرایط آگاهی یابند. بنابراین در خصوص این مورد حقوقدانان بیان داشته اند که چناچه زوجه در خارج از کشور مدعی شود که همسر وی برای مدتی مجهول المکان است باید برای گرفتن طلاق غیابی در ایران وکیل استخدام نماید و از وکیل بخواهد تا کارهای گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی او را انجام دهد. و از آنجایی که حق طلاق طبق قوانین اسلام با مردان است، این شرایط برای مردان متفاوت تر خواهد بود.

برای رسیدن به مهریه در طلاق غیابی باید سراغ چه کسانی رفت؟

برای گرفتن مهریه بعد از طلاق غیابی، باید سراغ افرادی برویم که در پاسخ به موضوعاتی مثل آیا در طلاق غیابی مهریه به زن تعلق میگیرد یا خیر، تبحر و تخصص خاصی داشته باشند. به گونه ای که وقتی قرارداد وکالت منعقد می شود خیال موکل از بابت رسیدن به حق خود آسوده باشد. بنابراین وکلا تنها کسانی هستند که افراد می توانند به آن ها معتمد و امیدوار باشند. فلذا در راستای وصول مهریه در طلاق غیابی وکلای با تجربه و متخصص دادسان آماده ارائه خدمات حقوقی می باشند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل مهریه در طلاق غیابی بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در مهریه در طلاق غیابی دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای مهریه در طلاق غیابی چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای مهریه در طلاق غیابی معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه گرفتن مشاوره از وکیل متخصص مهریه در طلاق غیابی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان 

💼 وکلای برتر دادسان
در هر زمینه‌ای بخواهید در دادسان وکیل داریم
⭐️ دادسان از نگاه کاربران
در هنگام انتخاب وکیل می‌توانید نظر سایر افراد را در مورد امتیاز و عملکردشان بخوانید
icon
{{comment.text}}
{{comment.user}}
{{comment.date}} {{comment.type}}
این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
(از 1 نظر)
امتیاز با موفقیت ثبت شد
از چه شهری به شما وکیل معرفی شود؟
انتخاب کنید
{{selectedProvince.name}}
انتخاب کنید
 1. {{province.name}}
انتخاب کنید
  موردی یافت نشد