نیاز به وکیل متخصص امور بانکی دارید؟

مراحل کاری دادسان

1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

در حال حتضر با افزوده شدن تعداد تعاملات میان اشخاص، سازمان ها و شرکت ها با شعبات مختلف بانک ها در سراسر کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی را برآن داشته است تا در زمینه اعمال بانکی خود، به مشاوره حقوقی و کمک گرفتن از افراد متخصص در این زمینه مراجعه کنند، چرا که شورای عالی پول و بانک مرکزی، قوانین متعددی را در زمینه امور بانکی پیش بینی کرده اند که آگاهی نداشتن اشخاص چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی، از این قوانین می تواند آن ها را متحمل زیان های زیادی کند.

در دنیای کنونی افزایش روز افزون دعاوی مربوط به امور بانکی باعث پررنگ شدن نقش وکیل متخصص امور بانکی در پرونده های مربوطه شده و همین امر ضرورت آشنایی بیشتر با این بخش از شغل وکالت را آشکار می کند. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل امور بانکی درخواست کنید، پس از درخواست لیستی از وکلای متخصص امور بانکی دریافت می کنید و می توانید از این بین مناسب ترین وکیل امور بانکی را انتخاب کنید.

وکیل امور بانکی چه وظایفی دارد؟

وکیل امور بانکی با مدیریت حقوقی قراردادها، از تهیه و تنظیم تا امضاء و انعقاد، نقش بسیار تاثیر گذاری در اجتناب از ورود خسارت احتمالی به فرد، سازمان و یا شرکت مربوطه دارد.وکیل کیفری با تسلط کامل به قوانین مزایده ها و مناقصات، امور حقوقی آن ها را به بهترین شکل ممکن به پیش می برد. وکیل امور بانکی همچنین با تسلط کامل به مباحث و مفاهیم حقوقی، مناسب ترین شخصی است که در یک شرکت و یا سازمان می تواند، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات لازم را تهیه و تنظیم کند. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل امور بانکی درخواست کنید، پس از درخواست لیستی از وکلای متخصص امور بانکی دریافت می کنید و می توانید از این بین مناسب ترین وکیل امور بانکی را انتخاب کنید.

وکیل متخصص امور بانکی عهده دار بررسی شکایات و دعاوی مرتبط با امور حقوقی و اداری شرکت و سازمان ها است. وکیل اکور بانک با ارایه مشاوره حقوقی در جهت پیشبرد اهداف شرکت دارای نقش بسزا و پررنگی است. شایان توجه است که شرکت ها و سازمان ها با توجه به میزان گستردگی آن ها، از یک نفر و یا یک تیم متخصص وکیل امور بانکی استفاده می نمایند. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل امور بانکی درخواست کنید، پس از درخواست لیستی از وکلای متخصص امور بانکی دریافت می کنید و می توانید از این بین مناسب ترین وکیل امور بانکی را انتخاب کنید.

چه چیزی باعث می شود که دعاوی امور بانکی گستردگی قابل توجهی داشته باشند؟

بانک به عنوان نهادی اقتصادی اهداف خاصی در سیستم اجتماعی و اقتصادی یک جامعه دارد، اهداف بسیار مهمی که نقشی اساسی در کشور دارد به طوری که به اصطلاح از بانک ها به عنوان شریان های اقتصاد یک کشور یاد می کنند. اهداف یاد شده عبارت از اهدافی است، از قبیل بهبود و توسعه وضعیت اقتصادی عموم جامعه اقدام به انجام فعالیت های متفاوتی از قبیل توزیع اعتبار، تخصیص نقدینگی، مشارکت در سرمایه گذاری، فروش اوراق بهادار و از این قبیل می کند. در واقع بانک به مانند واسطه میان سرمایه گذاران و افراد نیازمند به سرمایه عمل می نماید و سعی می کند، نیاز های این دو گروه کنشگر اقتصادی را برطرف نماید. با توجه به توضیحاتی که پیشتر داده شد و با عنایت به گستردگی عملیات بانکی و تنوع امور اجرایی در بانک ها از یک طرف و تعداد بی شمار مراجعه کنندگان به این نهاد از سوی دیگر زمینه وجود دعاوی بانکی فراهم است. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل امور بانکی درخواست کنید، پس از درخواست لیستی از وکلای متخصص امور بانکی دریافت می کنید و می توانید از این بین مناسب ترین وکیل امور بانکی را انتخاب کنید.

وجود تعداد بی شمار و زیاد قوانین، آیین نامه ها، مصوبه های بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار، بی اطلاعی یا اطلاعات محدود اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با دستور العمل بانک ها، دریافت زیان گزاف و بیش از حد بانک ها، رشد قارچ گونه موسسات و تعاونی های اعتباری که خود را زیرمجموعه قوانین بانکی معرفی می کنند، قرارداهای یک طرفه و مواردی از این قبیل یک بخش و وجود اشتباهات کارشناسان بانکی از قبیل ارزیاب های ملکی، دعاوی ارزی، دعاوی ضمانت نامه های بانکی، ابلاغ اشتباه اجرائیات ثبتی و قراردادهای رهنی املاک و مواردی از این قبیل بخش دیگری از مصادیق اشتباه در بانک ها است که همگی باعث باز شدن پرونده های حقوقی با بار مالی منفی دو جانبه هم برای بانک ها و هم مشتریان خود شده است. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل امور بانکی درخواست کنید، پس از درخواست لیستی از وکلای متخصص امور بانکی دریافت می کنید و می توانید از این بین مناسب ترین وکیل امور بانکی را انتخاب کنید.

با عنایت به این که بسیاری از مردم از حقوق خویش در قبال فعالیت های بانک بی اطلاع هستند و از قوانین بعضا پیچیده و متعدد بانکی اطلاعات کافی نداردند و بانک ها با وجود دوایر حقوقی خود سعی در موفقیت در دعاوی بانکی خود را دارند، داشتن وکیل متخصص امور بانکی کمک زیاد و قابل توجهی به موکل می نماید که بتواند حقوق از دست رفته خویش را به طور کامل مسترد کند و احقاق حق کند. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل امور بانکی درخواست کنید، پس از درخواست لیستی از وکلای متخصص امور بانکی دریافت می کنید و می توانید از این بین مناسب ترین وکیل امور بانکی را انتخاب کنید.

دعاوی بانکی شامل چه مواردی هستند؟

همان طور که پیش تر نیز گفته شد، گستردگی عملیات بانکی و امور اجرایی آن ها و همچنین میزان متعدد بسیار بالای مراجعه کنندگان، زمینه ساز دعاوی بانکی متعدد و بسیاری شده است. هر کدام از موارد زیر می تواند زمینه ساز طرح یک دعوی در زمینه امور بانکی شده و متعاقبا مراجعه به یک وکیل امور بانکی را ضروری می نماید. این موارد عبارتند از:

 • پیچیدگی قوانین پیش بینی شده از سوی بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار
 • عموم از رویه های بانکی و دستورالعمل های مربوط به آن ها آگاهی کافی ندارند.
 • بسیاری از قراردادهای بانکی یک جانبه است.
 • بسیاری از اشخاص مراجعه کننده در خصوص پذیرش معاملات بانکی اضطرار دارند.
 • برخی از بانک ها زیاده خواه هستند.
 • جرایم مربوط به خسارات و دیرکردها سنگین است.
 • نظام بانک داری اسلامی بدون ربا ابهام زیادی دارد.
 • قراردادهای بانکی شفاف نیستند.
 • رشد فزاینده موسسات اعتباری و مالی که خود را مشمول قوانین بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار نمی دانند.
 • حقوق مشتریان در بسیاری از موارد و درج شروط خلاف مقررات بانکی مقرر شده از جانب بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار رعایت نمی شود.

شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل امور بانکی درخواست کنید، پس از درخواست لیستی از وکلای متخصص امور بانکی دریافت می کنید و می توانید از این بین مناسب ترین وکیل امور بانکی را انتخاب کنید.

چرا مراجعه به وکیل امور بانکی ضروری است؟

تخصصی بودن امور حقوقی باعث شده است تا بسیاری از افراد در جوامع صنعتی کنونی، جهت انجام امور روزمره خود، به ویژه در زمینه مسایل مالی، مراجعه به وکلای متخصص در هر زمینه را ضروری بدانند. بسیاری از آن ها برای امور شخصی و روزمره خود، وکیل شخصی گرفته و مسایل حقوقی را به او می سپارند. اما متأسفانه در کشورهای در حال رشد وضع به این شکل نیست و افراد به طور معمول تا هنگامی که دچار مشکلات متعدد حقوقی نشوند، به مشاوران حقوقی و وکلا مراجعه نمی نمایند.

اما همان گونه که پیدا است در کشورهای در حال رشد نیز بر تعداد مراجعه اشخاص حقیقی و حقوقی به مشاوران و وکلای متخصص، روز به روز افزایش پیدا می کند و همین می تواند نقطه امیدی باشد در جهت کاهش بسیاری از زیان های احتمالی به اشخاص. دعاوی بانکی که صورت بسیار پیچیده ای دارند، در صورت عدم استمداد از یک وکیل امور بانکی خبره محکوم به شکست بوده و نتایج غیر قابل جبرانی را به دنبال خواهد داشت. قوانین و مقررات پیچیده و سردرگم کننده ای که بر امور بانکی حاکم است باعث شده است تا وکلای متخصص در این زمینه، هر کدام با صرف وقت، انرژی، مطالعه و کسب تجربه طی دعاوی مختلف، بتوانند به تخصص ویژه در این خصوص دست پیدا کنند. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل امور بانکی درخواست کنید، پس از درخواست لیستی از وکلای متخصص امور بانکی دریافت می کنید و می توانید از این بین مناسب ترین وکیل امور بانکی را انتخاب کنید.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل امور بانکی بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص دارند.

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص دارند.

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل

هزینه ی اخذ وکیل امور بانکی چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل امور بانکی معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص امور بانکی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان

ویژگی‌های دادسان

سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی

نظرات مشتریان

سوالات متداول

5

میانگین امتیاز از 1 نظر

وکیل امور بانکی

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص