نیاز به وکیل متخصص دعاوی حقوقی دارید؟

مراحل کاری دادسان

1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

کمتر افرادی وجود دارند که در هنگام برخورد با مشکلات قضایی در خصوص کیفری و یا حقوقی بودن آن اطلاعی داشته باشند. بنابراین بهترین راهکار برای افراد ذینفع در دعوی حقوقی و کیفری مشاوره با وکلای متخصص در این دو حوزه می باشد. لذا سامانه هوشمند دادسان به علت عدم آگاهی کافی کاربران برای تفکیک این دو دعوی، شرایط لازم را برای انتخاب بهترین وکیل دعاوی حقوقی، برای کاربران خود فراهم کرده است.

دعوا به چه معناست و منظور از دعاوی حقوقی چیست؟

دعوا در معنی لغوی خود عبارت است از درخواست کردن، خواهان بودن و خواستن است و ترکیب این کلمه با واژه حقوقی معنی و مفهوم آن را از مفهوم لغوی خود دور نکرده است چرا که دعوی حقوقی عبارت است از توانایی قانونی که بر اساس آن مدعی حقِ تضییع شده می تواند به مراجع ذی صلاح تقدیم کرده و قضات در خصوص وارد بودن یا نبودن دعوی حقوقی به قضاوت بپردازند.

ویژگی هایی که فقط در دعاوی حقوقی وجود دارد عبارت است از:

 • در دعاوی حقوقی، به طرفین پرونده حقوقی مطرح شده در دادگاه حقوقی، خواهان و خوانده گفته می شود.
 • وکیل دعاوی حقوقی با تنظیم دادخواست حقوقی اعتراض و گلایه موکل خویش را تسلیم دادگاه های حقوقی می نماید.
 • در دعاوی حقوقی هزینه دادرسی براساس بهای هر خواسته متغیر و متفاوت می باشد.
 • وکیل دعاوی حقوقی، دادخواست حقوقی موکل خود را باید در محاکم دادگستری مطرح نماید.
 • شروع یک دعوی حقوقی در دادگاه حقوقی با تنظیم دادخواست و تسلیم آن به دادگاه شروع می شود.
 • در دعاوی حقوقی فرد مرتکب جرم مجازات نخواهد شد بلکه وی را ملزم به پرداخت حقوق خواهان می نمایند.
 • در دعاوی حقوقی برای دعوت خوانده به دادگاه حقوقی و حضور وی در دادگاه از اخطاریه استفاده می شود.
 • در این دعاوی در صورتی که خواهان از اعتراض خود منصرف شود می تواند دادخواست حقوقی خود را استرداد کند و با این استرداد دادخواست دعوی حقوقی خاتمه می یابد.
 • در دعاوی حقوقی در صورتی که خوانده در محاکم قضایی خود غایب باشد می تواند درخواست واخواهی خود را تقدیم دادگاه نماید.

مراحل و سیطره رسیدگی به دعاوی حقوقی مشمول چه مواردی می شود؟

 • تنظیم و تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه
 • باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی
 • ثبت پرونده و ارسال پرونده حقوقی به شورای حل اختلاف و شعب دادگاه
 • ثبت پرونده در دادگاه حقوقی و تعیین وقت رسیدگی
 • انشاء یا قرائت رای یا حکم دادگاه
 • اعتراض از طریق واخواهی، فرجام خواهی یا تجدید نظر
 • درخواست اعاده دادرسی مجدد برای دعاوی حقوقی

برخی از دعاوی حقوقی عبارت اند از:

دسته بندی دعاوی حقوقی بسته به نوع دعوی متفاوت می باشد. اما در کل برخی از دعاوی حقوقی که نیاز به حضور یک وکیل دعاوی حقوقی را ملزم کرده است عبارت است از:

 • گرفتن وکیل دعاوی حقوقی برای دعاوی خانوادگی (مانند استرداد هدایای نامزدی، دادخواست مهریه، دادخواست الزام به تمکین زوجه.)
 • استخدام وکیل دعاوی حقوقی برای دعاوی مربوط به عقود و قراردادها (تنظیم اسناد رسمی و تحویل مبیع، قلع و قمع و خلع ید، استرداد مورد معامله)
 • مشاوره با وکیل برای دعاوی مربوط به اسناد سجلی و شناسایی از قبیل (ابطال و صدور شناسنامه با تاریخ تولد واقعی افراد و دعاوی مربوط به تغییر نام)

وکیل دعاوی حقوقی برای تخلیه ملک

طبق مواد قانون مدنی، مستاجر مطابق عقد اجاره مالک منافع مورد اجاره شده و طبق مدت اجاره حق دارد از ملک اجاره ایی موجر برای رفع حوائج ضروری خود استفاده نماید. حال اگر بنا به دلایلی از جمله اتمام مدت اجاره، مستاجر راضی به تحویل مورد اجاره (ملک) به موجر نشود وکیل دعاوی حقوقی می تواند با گرفتن حکم تخلیه ملک از حق و حقوق موجر دفاع نماید.

حضور وکیل دعاوی حقوقی در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

عموماً سندی که برای نقل و انتقال اموال غیر منقول در بین خریدار و فروشنده به کار برده می شود تنظیم مبایعه نامه می باشد که مطابق این مبایعه نامه و تاریخی که برای تنظیم سند رسمی در آن درج شده است خریدار از فروشنده می خواهد که در روز گفته شده در سند، خود را به دفتر اسناد رسمی مورد توافق فی مابین برساند حال اگر فروشنده بی دلیل در دفتر ذکر شده حضور پیدا نکند وکیل خریدار می تواند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را در دادگاه های حقوقی اقامه کند.

وکیل دعاوی حقوقی و اقامه دعوی رفع تصرف عدوانی

دعوی رفع تصرف عدوانی زمانی در دادگاه حقوقی قابل اقامه می باشد که مال غیر منقول بدون رضایت مالک در تصرف فرد متصرف باشد. چرا که بنا به ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه فرد دیگر بدون کسب رضایت از وی اقدام به تصرف و استفاده از مال غیر منقول نموده است حال او با گرفتن وکیل دعاوی حقوقی در پی به دست آوردن حق تضییع شده خود و جبران خسارت به وجود آمده می باشد.

تقسیم سهم الارث توسط وکیل دعاوی حقوقی

به جرات می توان گفت که حضور یک وکیل متخصص برای تقسیم سهم الارث و گرفتن به موقع گواهی انحصار وراثت و تقسیم بندی عاقلانه مورد مورثی در بین وارث می تواند بهترین اتفاقی باشد که برای وراث متوفی میفتد. چرا که وکیل دعاوی حقوقی با تجربه ای که دارد به خوبی می تواند مانع از وقوع اختلافات و بحث و جدال در بین وراث شود.

تغییر و اصلاح شناسنامه توسط وکیل دعاوی حقوقی

اشتباهاتی که در تنظیم شناسنامه های گذشته افراد وجود داشته، سبب شده است که افراد برای اصلاح شناسنامه خود و تغییر اطلاعات اشتباه موجود در شناسنامه اقدام به گرفتن مشاوره از وکیل دعاوی حقوقی نمایند.

وکیل دعاوی حقوقی برای اثبات اعتیاد زوج

همانطور که مستحضر هستید اعتیاد زوج می تواند یکی از دلایل طلاق گرفتن زن از مرد باشد و از آنجایی که حق طلاق زن از آن زوج می باشد اثبات اعتیاد مرد برای طلاق، امری پیچیده و سخت می باشد که بدون حضور وکیل دعاوی حقوقی تا حدی غیر ممکن می باشد.

مشاوره با وکیل دعاوی حقوقی جهت تنظیم دادخواست نفقه فرزند مشترک

فرزندانی که والدین آن ها به علت اختلاف از هم جدا شده اند برای گرفتن حضانت و تعیین میزان نفقه برای او عموماً در بین والدین فرزند اختلاف و جدال وجود دارد به گونه ایی که وجود این اختلافات سبب اطاله دادرسی می شود. فلذا والدین برای ممانعت از این اطاله دادرسی می توانند با وکلای متخصص این حوزه مشاوره نمایند.

وجود چه صفاتی سبب برتری وکیل دعاوی حقوقی نسبت به سایر وکلا می شود؟

 • انجام تعهداتی که در بین وکیل و موکل تنظیم شده است سبب برتری وکیل دعاوی حقوقی نسبت به سایر وکلا می شود.
 • یک وکیل دعاوی حقوقی باید قوانین و مقررات ذکر شده در وکالتنامه را به خوبی اجرایی نماید.
 • شجاعت و اقتداری که یک وکیل دعاوی حقوقی در طی وکالت خود دارد سبب برتری وی با سایر وکلا می شود.
 • تنها انجام تعهدات داده شده به معنی یک وکیل حقوقی خوب نیست بلکه یک وکیل دعاوی حقوقی باید این تعهدات را به نحو احسن انجام دهد.
 • یک وکیل دعاوی حقوقی خوب مصلحت موکل خود را تحت هر شرایطی در اولویت بالاتری قرار می دهد.
 • به طور مکرر گفته شده که یک موکل از وکیل خود می خواهد که رازدار و امانت دار باشد.
 • صداقت یک وکیل دعاوی حقوقی باید در آن حدی باشد که در صورتی که امکان انجام وکالت نداشته باشد از گرفتن پرونده ی موکل و اتلاف وقت و هزینه وی جلوگیری نماید.
 • وکیل هر چند هم با سواد و آگاه باشد اما اگر نتواند مطالب حقوقی را به خوبی برای موکل خود تفسیر نماید نمی تواند برای موکل یک وکیل خوب باشد. بنابراین قدرت مشاوره وکیل برای بیان مطالب و راهنمایی موکل باید قوی باشد.
 • حضور به موقع در دادگاه حقوقی یکی دیگر از ویژگی های یک وکیل برتر حقوقی است.
 • تجربه و تخصصی که یک وکیل دعاوی حقوقی در دعوی های حقوقی دارد سبب برتری او نسبت به سایر وکلای حقوقی می شود.

چگونه می توانم یک وکیل دعاوی حقوقی با تجربه برای دعاوی حقوقی خود پیدا کنم؟

اولین اقدامی که یک فرد مدعی تضییع حق برای استخدام وکیل دعاوی حقوقی باید انجام دهد این هست که وکیل دعوی خود را با چشم باز و به دور از هر گونه تبلیغات فریب دهنده انتخاب کنند. بدین صورت که با مطالعه رزومه و درصد موفقیت و تجربه چند وکیل و تخصصی که این وکلا در دعاوی مختلف دارند نظر خود را در مورد انتخاب وکیل به کارشناسان حقوقی سامانه دادسان اعلام کنند. چرا این سامانه توانسته است با جمع آوری رزومه کاری هر وکیل و نظرسنجی هایی که خود کاربران در مورد این وکلا انجام داده اند انتخاب وکیل و مشاوره تلفنی و حضوری با او را برای کاربران خود آسوده تر نمایند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل دعاوی حقوقی بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که در دعاوی حقوقی تخصص دارند.

دادسان جهت انتخاب بهترین وکیل دعاوی حقوقی برای شما، شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای دعاوی حقوقی چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای دعاوی حقوقی معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه گرفتن مشاوره از وکیل متخصص دعاوی حقوقی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان

ویژگی‌های دادسان

سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی

نظرات مشتریان

سوالات متداول

3

میانگین امتیاز از 1 نظر

وکیل دعاوی حقوقی

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص