چگونه وکیل با تجربه دردعاوی طلاق را پیدا کنیم؟

مراحل کاری دادسان

1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

امروزه در خانواده ها وکیل طلاق بیشترین درخواست را دارد. بعد از این که طرفین دیگر نمی توانند زندگی مشترک خود را ادامه دهند و در انتها تصمیم دارند که به گزینه طلاق رجوع کنند، در اینجا است که وظیفه وکیل طلاق است که با تعیین راه درست قضایی و حقوقی موضوع طلاق، اشتباهات این تصمیم گیری را می کاهد.

وکیل طلاق کیست؟

شاید برای شما هم این سوال ها پیش آمده باشد که وکلای طلاق کیستند و چه خصوصیاتی دارد؟ چرا زمانی که درخواست طلاق از طرف زن مطرح می شود، داشتن وکیل طلاق با تجربه و متخصص بیشتر اهمیت پیدا می کند؟

وکیل طلاق شخصی است که سال ها تجربه در مورد دعوای خانوادگی و انواع طلاق ها را دارد و در این زمینه متخصص است و همه امور مربوطه همچون مهریه، جهیزیه، اجرت المثل، حضانت فرزندان، انواع طلاق و فسخ نکاح ، عده زن، حق رجوع مرد و مسائلی از این دست آشنا است.

در قانون چند نوع طلاق وجود دارد؟

در قانون ایران طلاق به دوسته تقسیم بندی می گردد:

 • طلاق قابل رجوع
 • طلاق غیر قابل رجوع

چه روش هایی برای طلاق وجود دارد؟

 • مرد درخواست طلاق کند.
 • زن درخواست طلاق کند.
 • طلاق به درخواست دو طرف که به آن طلاق توافقی می گویند.

انواع طلاق در قانون چیست؟

انواع دیگری از طلاق که در قانون آمده است عبارت است از:

 • طلاق رجعی: در طلاق رجعی مرد در زمان عده حق رجوع به همسر خود را دارد.
 • طلاق بائن: در طلاق بائن مرد در زمان عده حق رجوع را ندارد.

در چه زمانی طلاق از نوع بائن است؟

 • طلاق زن یائسه
 • طلاقی که قبل از نزدیکی اتفاق افتاده باشد.
 • طلاق خلع و مبارات تا وقتی که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

عده زن به چه معنا است؟

عده به مدتی گفته می شود که تا اتمام آن زنی که عقد نکاح او از بین رفته نمی تواند با فرد دیگری ازدواج نماید.

طلاق خلع و مبارات چیست و تفاوت آن ها با یک دیگر چیست؟

 • طلاق مبارات: آن است که کراهت از هر دو طرفین عقد نکاح باشد. در این صورت مالی که زن به شوهر خود می دهد تا طلاق بگیرد افزون بر مقدار مهریه نباید باشد.
 • طلاق خلع: به طلاقی گفته می شود که زن به خاطر کراهتی که از شوهرش دارد، در مقابل مالی که به شوهر خود می دهد، طلاق بگیرد. این مال می تواند عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و کمتر از مهر باشد.

درخواست طلاق از طرف زن چگونه است؟

به طور کلی می توان گفت که زن نمی تواند درخواست طلاق داشته باشد مگر در یکی از موارد زیر:

 • در صورت طلاق توافقی.
 • در صورت وکالت همسرش برای طلاق.
 • انجام طلاق خلع.
 • نقض یکی از شرایط دوازده گانه ضمن عقد نکاح از جانب مرد.

بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی اختیار طلاق با مرد است، در نتیجه مرد هر زمان می تواند اراده نموده و همسرش را طلاق بدهد ولی این حق برای خانم ها مقرر نشده است. در نتیجه در صورتی که زنی بخواهد با ادله موجه اقدام به طلاق نماید می بایست راه سخت و بسیار دراز و هزینه بری را طی کند. در اکثر موردها پس از این که هزینه و وقت زیادی به خاطر انتخاب راه ناصحیح نتیجه مطلوبی هم حاصل نمی شود و تنها با راه کارهایی که وکیل طلاق با علم و دانش خود می تواند این فرایند را با کمترین هزینه خاتمه دهد.

زن در طلاق رجعی چه حقوقی دارد؟

طلاق رجعی، طلاقی است که در زمان عده آن، امکان رجوع از طلاق وجود دارد، به این ترتیب در اثر این طلاق پیوند زناشویی به طور کامل از بین نمی رود و بعد از انحلال نکاح زن و مرد تا زمانی که مدت عده گذرانده نشده است، بیگانه نیستند. ولی می توانند نکاح سابق را مجددا ادامه دهند. با رجوع زوج، بدون این که نیاز به عقد جدیدی باشد، طلاق باطل می گردد و زوجه و زوج می توانند باهم زندگی کنند. در طلاق رجعی رابطه مالی زن و شوهر در زمان عده همچنان ادامه پیدا می کند. قانون مدنی زن مطلقه رجعیه را در این دوره در حکم زن می داند، از جمله آن که مرد وظیفه دارد که نفقه زن خود را پرداخت کند (البته اگر طلاق در حال نشوز زن واقع نشده باشد)، به این معنا که می بایست او را در خانه قبول کند و وسایل گذرانش را فراهم نماید.

در زمینه آثار حقوقی طلاق رجعی می توان گفت که در مورد روابط غیر مالی قانون مدنی در زمان عده حکمی ندارد. اما از مجموعه مقرراتی که در قانون امور حسبی و قانون مجازات اسلامی آمده است می توان نتیجه گرفت که: جز در اموری که با طبیعت طلاق منافات دارد، مطلقه رجعیه در حکم زن است، یعنی می بایست به شوهر خود وفادار بماند، در تربیت فرزندان کوتاهی ننماید و زوج نیز مکلف که با او در این موضوع معاضدت و همکاری نماید. مرد حق این را ندارد که با خواهر این زن ازدواج کند یا بدون اجازه دادگاه زن بگیرد. رابطه مرد دیگر با چنین زنی در حکم رابطه نامشروع با زن شوهردار تلقی شده و زنا و نکاح با او نیز همچون زن شوهردار ایجاد حرمت ابدی می نماید.

چنانچه در ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی درمورد نفقه مطلقه رجعیه آمده است: نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. در نتیجه، در صورتی که طلاق در حال نشوز واقع شود، زن حق مطالبه نفقه را در طول مدت عده ندارد و الا همان طور که زن در حالت عادی حق مطالبه نفقه دارد، در دوران عده طلاق رجعی هم این حق را خواهد داشت.

زن در طلاق بائن چه حقوقی دارد؟

در طلاق بائن با وقوع طلاق رابطه زناشویی خاتمه پیدا می کند و زوجین چنانچه به تشکیل خانواده تمایل داشته باشند، باید دوباره با هم ازدواج نمایند. در زمینه آثار حقوقی طلاق می توان گفت که در طلاق بائن وضع زوج و زوجه در زمان عده همچون وضع آنان بعد از سپری شدن این دوره در طلاق رجعی است. در اثر طلاق پیوند زناشویی به طور کامل گسیخته می گردد. زوج می تواند بدون احتیاج به اجازه دادگاه مجددا ازدواج کند، هیچ تکلیفی در پرداختن نفقه به زوجه ندارد، هرگاه بمیرد زن از او ارث نمی برد و ارث او را نیز به زن نمی رسد. همچنین زن وظیفه دارد، خانه شوهر را ترک نماید و در صورتی که عده سپری شده باشد، می تواند بی درنگ ازدواج کند.

در زمان عده آثار حقوقی طلاق نیز هیچ رابطه معنوی حقوقی با شوهر ندارد. اقامتگاه و نام خانوادگی واقعی خود را دارد و به دلخواه خود به ادامه زندگی می پردازد. این جدایی و مفارقت در دو مورد با استثنا رو به رو شده است:

 • نفقه زوجه حامل
 • طلاق در مرض موت.

در مورد وضعیت نفقه زن مطلقه بائن ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی بیان می کند که در طلاق بائن غیرحامله در مدت عده حق دریافت نفقه ندارد و در صورت حمل از شوهر تا زمان وضع حمل، مطلقه بائنه حق دریافت نفقه خواهد داشت.

مزایای مشاوره با وکیل طلاق چیست؟

با عنایت به این که جدایی و طلاق از دعاوی حقوقی هست و برای آن اخذ وکیل الزامی نیست، ولی به طور مسلم گرفتن وکلای طلاق مزایای متعددی داردو از این مزایا بتوان چند مورد زیر را به اختصار نام برد:

 • زمانی که طرفین وکیل داشته باشند نیازی به حضور در مرحله دادرسی دادگاه نیست.
 • اکثر اشخاص به مراجع قضایی نرفته اند و با مراحل آن هم آشنایی ندارند و از همه مهمتر تخصصی هم در این زمینه و اطلاعات کافی در مورد قانون ندارند، در نتیجه بهتر است برای پیشبرد پرونده خودشان از کمک وکیل پایه یک دادگستری برای طلاق استفاده کنند.
 • امکان این وجود دارد که دو طرف دعوا به خاطر شغل خود نخواهند در مراجع قضایی حضور داشته باشند پس در این صورت با اخذ وکیل طلاق تمام مراحل کار صورت می پذیرد.

این نکته شایان ذکر است که چنانچه در ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی آمده است: در اثر طلاق، نکاح منحل می شود. و از این پس رابطه همسری بین زن و مرد از بین می رود و پس از اتمام مدت عده طلاق، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر خاتمه می یابد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل دعاوی طلاق بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص وکیل دعاوی طلاق دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است. کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل دعاوی طلاق چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل دعاوی طلاق توسط وکلا تعیین می شود و شما می توانید با مقایسه هزینه و رزومه وکلا، بهترین وکیل در این امر را برای پیگیری پرونده خود انتخاب کنید.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص دعاوی طلاق در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان ــــــــ 200 هزار تومان

ویژگی‌های دادسان

سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی

نظرات مشتریان

سوالات متداول

5

میانگین امتیاز از 1 نظر

وکیل دعاوی طلاق

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص