نیاز به وکیل متخصص برای شکایت دارید؟

مراحل کاری دادسان

1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

شکایت های که به مراجع قضایی برده می شود می تواند به هر علتی و برای هر موضوعی باشد. این شکایت می تواند شفاهی باشد یا کتبی که بسته به نوع شکایت مراجع مربوطه برای شکایت هم می تواند متفاوت باشد اما اینکه این شکایت از طریق وکیل صورت بگیرد یا از طرف خود شاکی موضوعی است که جواب آن را باید از افرادی که به علت ناآگاهی حق و حقوق خود را از دست داده اند پرسیده شود.

وکیل شکایت کیست؟

وکیل شکایت شخصی است که به موجب بستن قرارداد وکالت با موکل، نایب و جانشین موکل در دادگاه یا دادسراها می باشد، موکل با بستن قرارداد با وکیل شاکی تمام اختیارات را به وکیل خود می دهد. و این وکیل تا زمانی تمام اختیارات را دارد که وکالت او از طرف خود یا موکل او فسخ شود.

تنظیم شکایت باید چگونه باشد؟

تنظیم شکایت برابر با موضوع شکایت، متفاوت می باشد به این صورت که شاکی یا خواهانی که قصد شکایت دارد برای شکایت خود باید تعیین کند که می خواهد از چه کسی و یا از چه چیزی شکایت کند. پیرو تعیین موضوع شکایت فرد متقاضی شکایت می تواند درخواست شکایت خود را که عموما در یک برگه ی عادی نوشته می شود تنظیم کرده و متناسب با محل زندگی خود شکایتنامه را به دادگاه یا دادسرا و یا هر مرجع قضایی دیگر تسلیم نماید.

انواع ثبت شکایت

برای موفقیت در پرونده های قضایی خود دانستن انواع شکایت و تفاوت آن ها می تواند برای شاکی یا خواهان تعیین کننده باشد، قانون گذار عناوین شکایت را به دو دسته ی کیفری و حقوقی تعریف کرده است که ما در اینجا برای فهم بهتر هر دو نوع شکایت به تفاوت آن ها می پردازیم:

ثبت شکایت کیفری در دعاوی کیفری، دادگاه مجازات را تعیین می کند ولی برای دعاوی حقوقی دادگاه مجازاتی را تعیین نمی کند فقط شخص مرتکب جرم را به دادن حقوق افراد دیگری که حق و حقوق آن ها ضایع شده است ملزم می سازد.

ثبت شکایت کیفری در هر نوع برگه یا ورقه عادی امکان پذیر است اما شاکی برای ثبت شکایت حقوقی باید دادخواست شکایت خود را در ورقه ی مخصوصی به نام برگه ی دادخواست بنویسد.

مراجع اولیه ی شکایت کیفری باید در دادسرا و کلانتری باشد بعد از بررسی و تحقیق شکایت را به دادگاه ارجاع می دهند اما برای شکایت حقوقی خواهان باید شکایت خود را مستقیما به دادگاه ببرد.

برای دعوت کردن طرف مقابل شکایت کیفری یعنی متهم باید ورقه ای به نام احضاریه برای او فرستاده شود اما در شکایت های حقوقی دعوت متهم به دادگاه در قالب ورقه ای به نام اخطاریه استفاده می شود.

پرونده های که مربوط به شکایت کیفری هستند بسیاری از آن ها حتی با پس گرفتن شکایت شاکی هم بسته نمی شوند مانند رشوه، قتل، زنا و... اما در شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا یا شکایت از طرف شاکی پرونده بسته می شود.

مراحل ثبت شکایت

بسته به این که موضوع شکایت چه چیزی می باشد مراحل ثبت شکایت و محلی که باید شکایت را به آنجا برد متفاوت می باشد. برای مثال در مواردی که دزدی و یا سرقت اتفاق افتاده باشد و فرد خبر دهنده سرقت در محل وقوع جرم حاضر باشد پلیس 110 از او می خواهد که برای ثبت شکایت به دادسرا مراجعه نماید. و یا اینکه اگر موضوع شکایت جعل و کلاهبرداری باشد شخص زیان دیده باید برای ثبت شکایت شخصا به دادسرا مراجعه نماید.

دعاوی که توسط وکیل انجام می گیرد عبارت اند از:

وکیل شکایت می تواند برای دعاوی متفاوتی باشد از سرقت و کلاهبرداری گرفته تا گرفتن حق و حقوق زنی که مرد حاضر به دادن حق و حقوق او نیست، برای همین در این مقاله به برخی از دعاوی که وکیل شکایت برای آن ها گرفته می شود اشاره ای می کنیم. مانند:

وکیل شکایت از بانک

زمانی شاکی می تواند از بانک یا کارمند بانک شکایت داشته باشد که در حق و حقوق مشتری یا ارباب رجوع های که به بانک مراجعه می کنند کوتاهی شده باشد. به عنوان مثال فردی به بانک مراجعه کرده باشد برای وصول چک که تاریخ سررسید آن رسیده است. اما هنگامی که به بانک مراجعه می کند با عدم موجودی صاحب چک رو به رو می شود و این برای دارنده ی چک هم نگران کننده و هم ناراحت کننده است حال اگر کارمند بانک در خصوص دادن گواهی عدم موجودی به درانده ی چک کوتاهی نماید و یا با سهل انگاری او مشخصات صادر کننده ی چک به خوبی در گواهی به ثبت نرسیده باشد وکیل دارنده ی چک می تواند به نیابت از موکل خود در خصوص این کوتاهی از بانک شکایت داشته باشد.

وکیل شکایت از زوج بابت ندادن نفقه

نفقه حقی است که قانون اسلام برای زن در نظر گرفته است و پرداخت آن را بر عهده ی مرد گذاشته است و زن بعد از عقد می تواند از مرد انتظار نفقه داشته باشد این نفقه می تواند شامل خوراک و پوشاک و یا هر نیازی مادی دیگر زوجه که مرد باید در پرداخت آن تلاشگر باشد و دادن این نفقه به شاغل بودن زن و یا پول دار بودن زن ارتباطی ندارد، اما گاه پیش میاد با تمام این توضیحاتی که داده ایم بعضی از زوج ها باز از دادن نفقه امتناع می ورزند برای همین برای زوج راهی به جز گرفتن وکیل شکایت، برای تنظیم شکایت از زوج ندارد.

وکیل شکایت از قاضی

قاضی بودن جزء مشاغل حساس جهان می باشد چرا که صدور رای و نتیجه گیری که برای یک پرونده قضایی توسط قاضی صورت می گیرد خیلی مهم و حیاتی می باشد، اما از آنجا که این شغل مانند هر مشاغلی دیگر ممکن است برای افرادی که در حال اجرای آن می باشد برای یک لحظه مقام و منسب خود را فراموش کرده و دچار لغزش شده و اقدام به انجام کارهای کنند که نباید می کردند، به طور مثال ممکن است قاضی هم مانند دیگر انسان ها در معرض خطا و اشتباه قرار بگیرد و با گرفتن رشوه رایی را ناعادلانه صادر نماید و صدور این رای می تواند برای یکی از طرفین پرونده خسارت زیادی را به بار بیاورد، برای همین قانون گذار راه شکایت از قاضی را برای فرد زیان دیده باز گذاشته است طبق این قانون فرد شاکی از قاضی می تواند با گرفتن وکیل شکایت، شکایت خود را به دادسرای انتظامی قضات ببرد

وکیل شکایت از پزشک

شکایت از پزشک می تواند به هر علتی باشد و شاکی پزشک می تواند هر کسی باشد از خود بیمار گرفته تا اطرافیان بیمار و ..... اما اینکه چه زمانی می توانیم از پزشک شکایت داشته باشیم باید بگوییم وقتی می شود از پزشک شکایتی داشته باشیم که او در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشد وظایفی از جمله عدم تشخیص درست بیماری در بیمار، بی مهارتی پزشک در عمل ها ی جراحی، تجویز دارو اشتباه که ممکن است حتی سبب مرگ بیمار هم شود، بی مبالاتی و بی دقتی در انجام جراحی های که در اتاق عمل صورت می گیرد به گونه ای که سبب مرگ بیمار شود و مواردی از این قبیل که باعث می شود شاکی برای دفاع از حق خود شکایت خود را به نظام پزشکی، دادگاه ها یا دادسرا ها ببرد.

وکیل شکایت از ضرب و شتم

ضرب و شتم جز جرایم حساب می شوند و قانون گذار نیز برای آن مجازاتی در نظر گرفته است ضرب و شتم شاکی می تواند به هر علتی باشد به عنوان مثال ممکن است ضرب و شتم شاکی به علت دعوا های خیابانی باشد و یا زوجه ای که شکایت از شوهر خود را به علت ضرب و شتم به دادسرا و یا دادگاه برده باشد، بسته به اینکه ضرب و شتم به چه علتی می تواند باشد شاکی می تواند تمام مشخصات متهم و محل و قوع ضرب و شتم را با تنظیم شکایتنامه به دادسرا برده و نسبت به این اتفاق افتاده تقاضای دیه و مجازات مجرم نماید.

وکیل شکایت از مزاحم تلفنی

مزاحمت تلفنی و پیامکی موضوعی است که گریبان گیر بسیاری از افراد شده است به گونه ی که آسایش و آرامش افراد را از بین برده و در بعضی از مواقع باعث رساندن خسارت مادی و معنوی به فرد گیرنده می شود، و همین مزاحمت ها باعث گرفتن خوشبختی از خیلی از افراد شده است، بنابراین وکیل شکایت از مزاحم تلفنی شخصی است که تمام آزار و اذیت های فرد مزاحم را با تنظیم شکایتی محکم به نمایندگی از شاکی به مراجع قضایی می برد.

وکیل شکایت از وکیل

در خصوص شکایت از وکیل می توانیم بگوییم که این شکایت به این صورت است که اگر فردی از اخلاق و رفتار وکیل شاکی باشد و یا اینکه موکل وکیل از رفتار و کم کاری که وکیل در خصوص پرونده ی او داشته ناراضی باشد می تواند با تنظیم شکایت، شکایت خود را به صورت کتبی و یا شفاهی به کانون وکلا تسلیم نماید.

ویژگی های وکیل شکایت

وکیل شکایت باید علاوه بر ویژگی ها ی اخلاقی مانند صادق، راستگو و امانت دار بودن باید در تنظیم و نوشتن شکایت هم خوب و عالی باشد، یک وکیل شکایت باید در تنظیم شکایت تمام مشخصات شاکی و متهم، موضوع شکایت و میزان ضرر و زیان رسیده به فرد متقاضی شکایت را به صورت صریح و روشن در شکایتنامه وارد نماید چرا که شکایت اولین چیزی است که در دادسرا و یا دادگاه ها توسط قاضی خوانده و مورد بررسی قرار می گیرد. برای همین این شکایت علاوه بر اینکه باید کوتاه و خلاصه باشد، وکیل باید در شکایتنامه مفاد و موضوع شکایت را به خوبی برای قاضی روشن کرده باشد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل شکایت بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در شکایت دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • هزینه مشاوره اولیه
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای شکایت چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای شکایت معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص شکایت در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان

ویژگی‌های دادسان

سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی

نظرات مشتریان

سوالات متداول

4

میانگین امتیاز از 1 نظر

وکیل شکایت

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص