لیست کامل تخصص‌ها
16 مورد
لیست کامل تخصص‌ها
بورس
 • خیانت در امانت
بیمه
 • احتساب سوابق بیمه
 • اصلاح سوابق بیمه
 • بیمه بیکاری
 • بیمه تامین اجتماعی
 • پرداخت حق بیمه
 • صدمه بدنی غیرعمدی ناشی حوادث کار
 • صندوق تامین خسارتهای بدنی
 • کمیسیون حل اختلاف
 • مقررات کیفری بیمه
تعزیرات حکومتی
 • اداره موسسه پزشکی توسط غیر متخصص
 • استخدام افراد فاقد صلاحیت در موسسات پزشکی
 • استفاده از موادغیر مجاز در اقلام بهداشتی
 • اشتغال به طبابت بدون پروانه
 • امور بهداشتی و درمانی
 • ایجاد موسسه پزشکی بدون پروانه
 • ایجاد موسسه پزشکی توسط غیر متخصص
 • تاسیس غیر مجاز موسسه پزشکی
تعزیرات و مجازات های بازدارنده
 • اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
 • احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
 • اخفای شخص بدون مجوز
 • امتناع از انجام وظایف قانونی
 • تهدید و اکراه
 • تهیه و ترویج سکه قلب
 • جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
 • تمرد نسبت به مامورین دولت
 • تقصیرات مامورین دولتی
 • تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت
 • بغی و افساد فی الارض
 • ارتشا و ربا و کلاهبرداری
 • افترا و توهین و هتک حرمت
 • جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
 • جرایم علیه اشخاص و اطفال
 • جعل و تزویر
 • سرقت
 • رانندگی غیرمجاز
 • شکستن پلمپ و سرقت از اماکن دولتی
 • سرقت و ربودن مال غیر
 • خرید و فروش مال غیر
 • خیانت در امانت
 • خودداری از کمک به مصدومین
 • سو قصد به مقامات داخلی
 • سو قصد به مقامات سیاسی خارجی
 • غصب عناوین و مشاغل
 • فرار محبوسین و اخفای مقصرین
 • قسم و شهادت دروغ و افشا سر
 • قماربازی و ولگردی
 • محاربه
 • هتک حرمت اشخاص
 • هتک حرمت منازل و املاک غیر
 • سرقت تعزیری
تملک اپارتمان ها
 • اجاره و تملک اپارتمان ها
جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی
 • انتشار مطالب منافی عفت
 • ایجاد مزاحمت
 • جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
 • روابط نامشروع
 • حجاب شرعی
 • فساد و فحشا
حدود
 • زنا
 • سب نبی
 • قذف
 • لواط تفخیذ و مساحقه
 • قوادی
 • مصرف مسکر
عقود و معاملات
 • اثبات و ابطال
 • اثبات و ابطال بیع
 • اثبات و ابطال شراکت
 • اثبات و ابطال معامله
 • اجاره به شرط تملیک
 • اخذ به شفعه
 • استرداد و تحویل اسناد و مدارک
 • اسناد عادی
 • اقاله
 • اثبات و ابطال وکالتنامه
 • ایفای تعهد
 • پیش خرید و پیش فروش
 • تکمیل تحویل و یا استرداد ثمن و مثمن
 • استرداد اموال
 • معامله صوری
 • معاملات دولتی
 • مطالبه خسارت ناشی از تعهدات
 • مطالبه خسارت قراردادی
 • فسخ و انفساخ
 • دعاوی قراردادها
 • تنظیم سند
 • دعاوی صلح
 • وقوع معامله
 • معامله معارض
قصاص
 • قصاص عضو
 • قصاص نفس
مطالبه خسارت
 • خسارت تاخیر تادیه
 • ضرر و زیان ناشی از جرم
 • مسیولیت مدنی وضمان قهری
 • مطالبه خسارت وهزینه دادرسی
مطالبه وجه
 • مطالبه طلب
 • مطالبه وجه
 • مطالبه وجه رسید عادی
ملکی
 • اجاره بها
 • اثبات و ابطال
 • اجرت المثل
 • اخذ پایان کار
 • تخلیه
 • تصرف عدوانی
 • تقسیم مال
 • تنظیم سند
 • حقوق کسب و پیشه و سرقفلی
 • فک رهن
 • فروش املاک مشاعی
 • مطالبه خسارت
 • مزاحمت و ممانعت
موجر و مستاجر
 • اثبات ابطال و فسخ اجاره نامه
 • دستور تخلیه
 • اجاره بها
اختلاف کارگر و کارفرما
 • اختلاف کارگر و کارفرما
 • اخراج
 • بازگشت به کار
 • استعفا
 • حقوق و مزایا
 • بیکاری
 • خیانت در امانت
 • سایر دعاوی کارگر و کارفرمایی
 • خاتمه و تعلیق قرارداد
 • مرجع رسیدگی به شکایت کارفرمایان
 • مرخصی حقوق و دستمزد
 • تخلفات کارفرما
اجراییات
 • زندان عفو
ارث و وصیت
 • ارث و ماترک
 • انحصار وراثت
 • تقسیم ترکه
 • حصر وراثت
 • تقسیم و فروش ماترک
 • سهم الارث
لینک کپی شد