نظرات و تجربه دیگران
16 نظر
متقاضی م.پ.ش
مشاوره
26 روز پیش
فن بیان و نفوذ کلام
برخورد و رفتار
راه حل دهنده بودن
پایبندی به زمان
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
راهنمایی جامعی کردند و جهت تهیه مدارک از ایشان فرصت خواستم ، ایشان را به دیگران پیشنهاد میکنم .
متقاضی س.ش
مشاوره
12 ماه پیش
فن بیان و نفوذ کلام
برخورد و رفتار
راه حل دهنده بودن
پایبندی به زمان
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
وکیل خوبی بود، کاش همه وکیلا مثل ایشون خوش برخورد و راه حل دهنده عالی بودن، موفق باشید 🌹
متقاضی م.ق
مشاوره
12 ماه پیش
فن بیان و نفوذ کلام
برخورد و رفتار
راه حل دهنده بودن
پایبندی به زمان
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی ر.ق
مشاوره
16 ماه پیش
فن بیان و نفوذ کلام
برخورد و رفتار
راه حل دهنده بودن
پایبندی به زمان
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی م.ص
مشاوره اولیه وکالت
20 ماه پیش
فن بیان و نفوذ کلام
برخورد و رفتار
راه حل دهنده بودن
پایبندی به زمان
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی ن.ع
مشاوره
22 ماه پیش
فن بیان و نفوذ کلام
برخورد و رفتار
راه حل دهنده بودن
پایبندی به زمان
میانگین امتیاز:
4.8 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی ا.ن.ز
مشاوره
22 ماه پیش
فن بیان و نفوذ کلام
برخورد و رفتار
راه حل دهنده بودن
پایبندی به زمان
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
جلسه مشاوره خوبی با ایشون داشتم
متقاضی ر.ر
مشاوره
23 ماه پیش
فن بیان و نفوذ کلام
برخورد و رفتار
راه حل دهنده بودن
پایبندی به زمان
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
عالی بودن، ممنون از راهنماییشون?
متقاضی ز.پ
مشاوره
24 ماه پیش
فن بیان و نفوذ کلام
برخورد و رفتار
راه حل دهنده بودن
پایبندی به زمان
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی ب.ف
مشاوره
24 ماه پیش
فن بیان و نفوذ کلام
برخورد و رفتار
راه حل دهنده بودن
پایبندی به زمان
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
سلام من که خوشم اومد از همه چیشون،رفتار خوب و همه چی
متقاضی آ.ح
مشاوره اولیه وکالت
27 ماه پیش
فن بیان و نفوذ کلام
برخورد و رفتار
راه حل دهنده بودن
پایبندی به زمان
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
بخاطر کسالت خانم گوگرد چی غیر حضوری برگزار شد، راضی بودم ؛ امیدوارم با لطف خداوند و کمکهای ایشان به حق و حقوق شرعی خود برسم باتشکر از سایت خوب دادسان
متقاضی م
مشاوره اولیه وکالت
30 ماه پیش
فن بیان و نفوذ کلام
برخورد و رفتار
راه حل دهنده بودن
پایبندی به زمان
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی ف.و.ز
مشاوره
31 ماه پیش
فن بیان و نفوذ کلام
برخورد و رفتار
راه حل دهنده بودن
پایبندی به زمان
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
خیلی ممنونم ازشون راحت بودم در بیان مشکلم و تونستن حواب سوال هامو ازشون بگیرم
متقاضی ن.س
مشاوره
32 ماه پیش
فن بیان و نفوذ کلام
برخورد و رفتار
راه حل دهنده بودن
پایبندی به زمان
میانگین امتیاز:
5.0 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
متقاضی ه.پ
مشاوره
45 ماه پیش
برخورد و رفتار
فن بیان و نفوذ کلام
پایبندی به زمان
راه حل دهنده بودن
میانگین امتیاز:
4.5 از ۵
(متنی برای این نظر ثبت نشده است)
لینک کپی شد