لیست کامل تخصص‌ها
16 مورد
لیست کامل تخصص‌ها
خانواده
 • تنفیذ طلاق
 • اجرتالمثل ایام زوجیت
 • اثبات و ابطال طلاق و ازدواج
 • ادعای زوجیت
 • ازدواج مجدد
 • ازدواج با بیگانگان
 • استرداد جهیزیه
 • اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
 • اعسار و تعدیل مهریه و نفقه
 • الزام به تهیه مسکن
 • انکار زوجیت برای فرار از دین
 • اهدا جنین
 • تامین خواسته
 • بذل مهریه
 • ترک انفاق
 • تامین دلیل
 • تمکین
 • تغییر جنسیت
 • جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی
 • خروج از کشور
 • حضانت و ملاقات طفل
 • دعاوی نکاح
 • دستور موقت
 • رجوع
 • سرپرستی طفل بی سرپرست
 • شروط ضمن عقد نکاح
 • طلاق به درخواست زوج
 • طلاق به درخواست زوجه
 • طلاق توافقی
 • عدم ثبت ازدواج
 • فریب در ازدواج
 • گواهی عدم سازش
 • لعان
 • مطالبه مهریه
 • متعه
 • مطالبه نفقه
 • منع اشتغال زوجین
 • مهر المثل
 • مهرالمتعه
 • نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن ان
 • نفی نسب
 • نفی ولد
اجراییات
 • اجرای احکام مدنی
 • اجرای احکام کیفری
 • اجرای ثبت
 • تخلف از مقررات قانون ثبت
 • زندان عفو
اختلاف کارگر و کارفرما
 • اختلاف کارگر و کارفرما
 • اخراج
 • استعفا
 • از کار افتادگی
 • اشتغال اتباع بیگانه
 • بازگشت به کار
 • بیکاری
 • بازنشستگی
 • تخلفات کارفرما
 • جریمه کارفرمایان
 • تشکل های کارگری و کارفرمایی
 • حقوق و مزایا
 • حفاظت فنی و بهداشت کار
 • خدمات رفاهی کارگران
 • خاتمه و تعلیق قرارداد
 • خیانت در امانت
 • رای و اجرا
 • سایر دعاوی کارگر و کارفرمایی
 • قرارداد کار زمان کار
 • شرایط کار
 • قسم و شهادت دروغ و افشا سر
 • مرجع رسیدگی به شکایت کارفرمایان
 • مرخصی حقوق و دستمزد
ارث و وصیت
 • ارث و ماترک
 • استیفا دین از ترکه
 • امور مربوط به موصی به
 • امور مربوط به وصی
 • انحصار وراثت
 • تحریر ترکه
 • بهای ثمنیه
 • تقسیم ترکه
 • تقسیم و فروش ماترک
 • ترکه اتباع
 • رد و قبول ترکه
 • حصر وراثت
 • سهم الارث
 • عدم تسلیم اموال اشخاص مجهول الوارث
 • مدیر ترکه
 • مهر و موم و رفع ان از ترکه
 • وصیت
 • وصیت نامه
استنکاف از اجرای حکم
 • استنکاف از اجرای دستورات کتبی دولتی
 • استنکاف از اجرای قوانین مملکتی
 • استنکاف از اجرای رای وزارت کار
 • استنکاف از اجرای دستور قضایی
 • استنکاف از اجرای ارای دادگستری
 • استنکاف از اجرای احکام دیوان عدالت
اسناد رسمی و تجاری
 • ابطال اسناد تجاری
 • ابطال ظهر نویسی
 • استرداد اسناد تجاری
 • جعل و تزویر
 • دستور عدم پرداخت چک بر خلاف قانون
 • دستورموقت پرداخت وجه
 • سرقت و مفقودی اسناد تجاری
 • صدور چک
 • صدور چک بلامحل
 • فک سند
 • مطالبه وجه اسناد تجاری
 • مطالبه وجه و دستورموقت
ایین دادرسی
 • احاله
 • اعاده دادرسی
 • اعتراض به قرارتامین
 • تامین خواسته
 • تامین دلیل
 • تجدید نظر خواهی
 • توقیف دادرسی
 • جلب ثالث دعوا
 • دستور موقت
 • سازش
 • دعوی تقابل
 • قرار بازداشت
 • فرجام خواهی
 • قرار وثیقه و کفالت
 • نیابت قضایی
 • گزارش اصلاحی
 • واخواهی
 • ورود ثالث دعوا
تعزیرات حکومتی
 • احتکار کالا
 • امور بهداشتی و درمانی
 • اداره موسسه پزشکی توسط غیر متخصص
 • استفاده از موادغیر مجاز در اقلام بهداشتی
 • استخدام افراد فاقد صلاحیت در موسسات پزشکی
 • اسیب بدنی از مصرف مواد خوردنی تقلبی
 • اسیب از بی احتیاطی تهیه کننده مواد خوراکی
 • اشتغال به طبابت بدون پروانه
 • اسیب ناشی از جرم در قانون استاندارد
 • افزودن رنگ و اسانس به خوراکی و بهداشتی
 • الودگی و انتشار بیماری های مسری
 • ایجاد موسسه پزشکی توسط غیر متخصص
 • ایجاد موسسه پزشکی بدون پروانه
 • تخلف از مقررات بهداشتی اماکن عمومی
 • تاسیس غیر مجاز موسسه پزشکی
 • تخلف بهداشتی
 • تخلفات توزیع و فروش لباس
 • تخلف دولت از مقررات امور بهداشتی
 • تخلفات در واحدهای موضوع قانون تعزیرات
 • تخلفات و امور گمرکی
 • تدلیس در تولید
 • تعزیرات امور گندم ارد و نان
 • تدلیس در عرضه اجناس استاندارد
 • تعزیرات حکومتی راجع به کالا و ارز
 • تعزیرات حکومتی
 • تهیه داروی تقلبی
 • تقلب در تهیه مواد دارویی
 • تولید موارد خوراکی و بهداشتی بدون پروانه
 • تولید الکل و نوشابه و ابمیوه به طریق صنعتی
 • تولید موارد خوراکی و بهداشتی و بدون پروانه
 • حقوق مصرف کننده
 • حمل و نگهداری پرندگان شکاری
 • خرید و فروش پرندگان شکاری
 • گران فروشی ارز
 • کم فروشی
 • گران فروشی کالا
 • مخلوط کردن مواد خارجی به خوراکی و بهداشتی
 • مصرف رنگ های غیر مجاز در ظروف غذایی
 • نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات
 • نگهداری یا فروش داروهای فاسد
 • واحد های تولیدی فاقد پروانه
 • فروش مواد غذایی فاسد یا ناسالم
 • فروش کالایی غیرمجاز در داروخانه
 • فروش دارویی به جای داروی دیگر یا داروی فاسد
 • فروش جنس بجای جنس دیگر و یا مواد تقلبی خوردنی
 • عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب
 • فروش اجباری کالا
 • عدم رعایت مقررات قانون موادخوردنی
 • عدم رعایت بهداشت
 • عدم رعایت استاندارد مواد غذایی و بهداشتی
 • سهل انگاری مامورین متصدی مراقبت در مواد دارویی
 • عدم پروانه سازندگان لوازم فنی
 • ساخت دارو بدون اخذ پروانه
 • اخلال کنندگان در عرصه دام و توزیع گوشت
 • خودداری بیمارستان از ارایه خدمات اولیه
 • عدم رعایت مقررات قانون موادخوردنی و اشامیدنی
 • عرضه کالا بدون مجوز و یا پروانه ساخت
جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی
 • انتشار مطالب منافی عفت
 • اهانت به مقدسات مذهبی
 • ایجاد مزاحمت
 • تجاهر به استعمال مشروبات الکلی
 • حجاب شرعی
 • جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
 • روابط نامشروع
 • فساد و فحشا
 • قماربازی و ولگردی
مطالبه وجه
 • مطالبه طلب
 • مطالبه وجه
 • مطالبه وجه انجام امور ساختمانی
 • مطالبه وجه رسید عادی
 • هزینه های درمان
موجر و مستاجر
 • اثبات ابطال و فسخ اجاره نامه
 • اجاره بها
 • تعدی و تفریط
 • تعمیرات عین مستاجره
 • تغییر شغل
 • تکمیل و تحویل مورد اجاره
 • تنظیم اجاره نامه
 • دستور تخلیه
 • عسر و حرج
 • مطالبه وجه قبوض
 • وصل انشعاب
 • ودیعه
ملکی
 • اثبات حریم
 • اجاره بها
 • اثبات و ابطال
 • اخذ پایان کار
 • اجرت المثل
 • اعاده وضع به حال سابق
 • افراز و تفکیک املاک مشاعی
 • املاک مورد نیاز شهرداریها
 • انتقال منافع به غیر
 • انجام تعمیرات
 • بهای نسق زارعانه
 • تخلیه
 • تصرف عدوانی
 • تعمیرات املاک مشاعی
 • تقسیم مال
 • تقسیم نامه املاک مشاعی
 • تنظیم سند
 • تولیت
 • حق ارتفاق و انتفاع
 • حق زارعانه
 • حقوق کسب و پیشه و سرقفلی
 • خلع و تسلیط
 • رفع رطوبت
 • رجوع از اذن
 • فروش املاک مشاعی
 • فک رهن
 • قلع و قمع
 • مزاحمت و ممانعت
 • مطالبه خسارت
 • وقفیت و تولیت موقوفه
 • نسق زارعانه
مطالبه خسارت
 • خسارت تاخیر تادیه
 • خسارت ناشی از تصادف
 • ضرر و زیان ناشی از جرم
 • مسیولیت مدنی وضمان قهری
 • مطالبه خسارت وهزینه دادرسی
تملک اپارتمان ها
 • اجاره و تملک اپارتمان ها
 • ارایه و یا قطع خدمات
 • محرومیت ازخدمات دولتی و
 • هزینه های مشترک
داوری
 • ابلاغ و اجرای رای و شرط داوری
 • امور مربوط به داور
 • حق الزحمه داوری
 • داوری بین المللی
 • داوری صنایع و معادن
 • داوری قانون بیمه
 • رای و شرط داوری
 • موافقتنامه داوری
دعاوی امور وکالت
 • استنکاف وکلا از ارایه مدارک
 • تخلفات انتظامی وکلا
 • تزویر در وکالت
 • تظاهر و مداخله در وکالت
 • توهین به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه
 • دریافت وجه و مال زاید از موکل با حیله
 • دریافت وجه از موکل با ادعای داشتن نفوذ
 • صدور پروانه وکالت
 • مطالبه و پرداخت حق الوکاله
 • مطالبه حساب ایام تصدی وکالت
 • دریافت وجه و مال زاید و یا سند از موکل
لینک کپی شد