مراحل کاری دادسان
1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می‌کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

آشنایی با واژه اعسار در زبان فارسی

در زبان فارسی این کلمه به معنای رنج و سختی و عدم دارایی است.

آشنایی با واژه اعسار در حوزه قضایی

 واژه اعسار در حوزه قضایی به معنای نداشتن وضعیت مالی مناسب و یا عدم تمکن میباشد. اعسار مسئله مالی است و در مواقعی که شخص از پس پرداخت هزینه های دادگاه و دادرسی و یا هزینه هایی که در دادگاه به پرداخت آن محکوم می شود برنیاید و توانایی پرداخت مال در آن زمان را نداشته باشد، اعسار مالی مطرح می شود.

آشنایی با واژه اعسار در اصطلاح حقوقی

در اصطلاح حقوقی، زمانی كه يك فرد وضعیت مالی مناسبی نداشته باشد و يا دارای اموال و سرمايه ای باشد اما در وضعيتی قرار دارد كه امكان دسترسی به آن ها را نداشته باشد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست.

باید این را بدانید که زمانی که کسی در یک دادگاه یا شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت پول یا مالی به کسی شود و توان اجرای حکم  را نداشته باشد، باید تقاضای اعسار کند.

شخص معسر

اعسار را این گونه تعریف کردیم که یعنی شخصی که قادر به پرداخت بدهی خود نباشد. 

حال با توجه به تعریف اعسار، باید نام شخصی که ادعای اعسار کرده را نیز بدانیم. در اصطلاح قضایی به چنین فردی معصر گفته می شود.

معسر یعنی کسی که توانایی پرداخت هزینه دین های خود و همچنین توانایی پرداخت هزینه ی دادرسی را ندارد. در چنین زمانی این فرد حتی توانایی این را ندارد که برای خود وکیلی اخذ کند و یا دعوایی در دادگاه اقامه نماید.

پس باید این موضوع را بدانیم که این فرد توانایی این را هم ندارد که جریمه نقدی ای که برایش تایین شده را پرداخت نماید.

انواع اعسار در حوزه قضایی

اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی (هزینه های دادگاه)

باید این را در نظر داشته باشید که طرح هر مسئله و گرفتن حکم و اجرای آن در فرآیند دادرسی، شامل هزینه‌ های بیشماری خواهد بود که به تناسب نوع مسئله، خواسته‌ اشخاص از دادگاه و دلایلی که برای اثبات مسئله به کار می بریم، این هزینه‌ ها متفاوت هستند. یک نوع از اعسار، اعسار از پرداخت این هزینه‌ های دادرسی است و مطابق قانون، معسر از هزینه‌ی دادرسی کسی است که به واسطه‌ عدم کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود به طور موقت قادر به پرداخت آن نیست.

اعسار از پرداخت محکو‌م‌ به (آن چیزی که مورد حکم واقع شده است)

هر شخص به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود (مثل دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، داشتن بدهی به دیگری و غیره) و توانایی پرداخت آن را نداشته باشد و نزد دادگاه به اثبات برسد، معسر از پرداخت محکوم‌ به شناخته می شود.

معنای واژه محکوم به در حوزه قضایی

آنچه که درموردش در دادگاه حکم داده شده باشد محکوم به است.

معنای واژه محکوم علیه در حوزه قضایی

شخصی که محکوم است و حکم دادگاه بر علیه اوست.

معنای واژه محکوم له در حوزه قضایی

کسی که حکم دادگاه به سود او صادر شده.

اعسار مطلق

به اعساری اعسار مطلق گفته می شود که شخص ادعا کند توانایی این را ندارد که به طور کامل هزینه دادرسی و یا آنچه را که به آن محکوم شده را پرداخت کند. این به معنی آن است که وضعیت مالی شخص به گونه ای است که به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی نمی تواند بدهی خود را پرداخت نماید. به چنین وضعیتی اعسار مطلق گفته می شود و به شخصی که توانایی پرداخت را ندارد معسر مطلق گفته می شود. در چنین زمانی اگر شخص بتواند ادعای اعسار مطلق خود را ثابت کند، می تواند از مزیت های پرداخت بدهی معاف شود.

اعسار نسبی

این نوع اعسار بر خلاف اعسار مطلق، فرد توانایی مالی این را دارد که هزینه ی دادرسی و محکوم به را پرداخت کند اما توانایی پرداخت به صورت یک جا را ندارد. به این حالت، اعصار نسبی گفته می شود و به شخصی که توانایی پرداخت به صورت یک جا را ندارد، معسر نسبی گفته می شود. معسر نسبی می تواند به صورت قستی و در چند نوبت بدهی خود را بپردازد. لازم به ذکر است باز هم چنین ادعایی نیاز به اثبات خواهد داشت.

راه های اثبات اعسار

جهت ثابت کردن اعسار (هم اعسار در هزینه های دادرسی هم اعسار از پرداخت محکوم به) با شهادت دادن شاهدان این امر قابل اثبات می باشد.

در شهادت شاهدان جهت اثبات اعسار لازم است که شاهدان به صورت کتبی ضمیمه دادخواست اصلی به دادگاه ارائه شود.

ناگفته نماند که در سایر امور قضایی که به شهادت شاهدان استناد می گردد، دیگر نیازی به استشهادنامه کتبی وجود ندارد اما در دادخواست اعسار حتما باید استشهادنامه کتبی ضمیمه دادخواست شود.

یک نکته درباره تعداد شاهدان در اعسار از هزینه دادرسی این است که درخواست کننده اعسار باید حتما دو شاهد را ضمیمه درخواست خود کند و در اعسار از محکوم به، ضمیمه نمودن چهار شاهد به درخواست ضروری است.

مرجع صالح در رسیدگی به اعسار

مسئله اعسار به طور کلی باید در دادگاه مطرح شود که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد و یا اینکه ابتدا به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.

در مورد اعسار از هزینه های دادرسی اگر مرحله فرجام مد نظر باشد باید به دادگاهی که رای فرجام خواسته را صادر نموده است دادخواست داده شود.

در مورد اعسار از پرداخت محکوم به همچنین درخواست اعسار باید به دادگاهی که اول به مسئله رسیدگی کرده است، سپرده شود.

زمان تقدیم دادخواست اعسار

شخص خواهان اعسار می تواند دادخوست اعسار را در دو زمان مطرح نماید:

ارائه دادخواست همراه با دلیل اصلی

باید این را بدانید که هر شکایتی که مطرح می شود هزینه های دادرسی به آن تعلق می گیرد که باید توسط شاکی پرداخت گردد. در صورتی که  فردی که دادخواست جهت مسئله ای ارائه می دهد، توانایی پرداخت هزینه های دادرسی را نداشته باشد، می تواند زمانی که برای آن مسئله دادخواست اعسار از هزینه های دادرسی را نیز همراه همان دادخواست اصلی ارائه دهد.

ارائه دادخواست اعسار با دادخواست جداگانه

شخصی که درخواست اعسار را دارد، می تواند به صورت مستقل  جهت اعسار از هزینه های دادرسی و یا اعسار از محکوم و به دادخواست جدا و مستقلی ارائه بدهد تا دادگاه در صورت صلاح دید و سنجیدن شرایط، شخص را از هزینه های دادرسی به طور موقت معاف و هزینه محکوم به را برای شخص قسط بندی نمایند.

مواقعی هست که فردی ادعای اعسار می کند اما توانایی اثبات ادعای خود را ندارد و یا به دروغ ادعایی کرده است.

رد شدن درخواست اعسار

در قوانین فعلی زمانی که اعسار شخصی قبول نشود هزینه ای در نظر گرفته نشده و نتیجه آن، تشویق مردم به طرح چنین دعواهایی است که می تواند باعث بیشتر شدن چنین مواردی در دادگاه شود.

در قوانین سابق، اگر اعسار شخصی رد می شد، شخص مدعی باید دو برابر هزینه مخارج دعوای اصلی را می پرداخت.

اعسار مجدد

اگر در پرونده حقوقی شخصی محکوم به پرداخت مبلغی شده باشد و در خواست اعسار کرده باشد، درصورتی که درخواست اعسارش رد شود می تواند درخواست اعسار مجدد کند اما مانع از اجرای حکم قبلی و زندانی شدن بدون وثیقه او نمی شود. 

جزای ادعای اعسار دروغین

چنانچه ادعای شخص ثابت نشود و یا ادعای دروغین کرده باشد، دادگاه تقاضای اعسار وی را رد میکند و او را محکوم می کند به پرداخت وجوه مخارج رسیدگی به دعوی اعصار و علاوه بر آن، دوبرابر مخارج معمولی و حق الوکاله را نیز باید پرداخت نماید.

چنین محکومیتی در مورد اعسار اوراق اجراییه ثبت اسناد نیز قابلیت اجرا دارد.

درصورت مشاهده تخلفات زیر، کسی که ادعای اعسار کرده باشد مجازات او حبس خواهد بود:

  • پس از آن که حکم اعسار صادر شد، دادگاه متوجه شود شخص  ادعای دروغ برای اعصار کرده است.
  • پس از قبولی اعسار دادگاه متوجه شود شاهدین نیز شهادت دروغ داده اند. در چنین مواردی شاهدین نیز مجازات حبس خواهند داشت.
  • بعد از آنکه حکم اعسار صادر شد، شخص معسر مالی را دارا شده باشد ولی همچنان خود را شخصی معسر اعلام نماید.
  • شخصی دیگر، با شخصی که ادعای اعسار کرده است تبانی کنند و خود را به دروغ طلبکار وی معرفی نماید. در چنین حالتی شخصی که به دروغ ادعا کرده طلبکار است نیز به حبس محکوم خواهد شد.

 

چگونه کار خود را به بهترین وکیل برای ثبت درخواست اعسار یا رسیدگی به رد شدن درخواست اعسار بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص و تجربه در حوزه اعسار را دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل متخصص 
  • اعلام هزینه مشاوره اولیه
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است. کافی است درخواست خود را ثبت نمایید تا موارد فوق را به صورت رایگان از چند وکیل متخصص دریافت نمائید.

با دادسان میتوانید بهترین وکیل را دراختیار گرفته و مسئله اعسار خود را به بهترین نحو پیگیری نمایید.

هزینه اخذ وکیل برای ثبت درخواست اعسار یا رسیدگی به رد شدن درخواست اعسار چگونه است؟

هزینه اخذ وکیل برای ثبت درخواست اعسار یا رسیدگی به رد شدن درخواست اعسار، توسط وکلا تعیین می شود و شما در دادسان با مقایسه رزومه و تجربه آنها می توانید مناسب ترین وکیل را با خیالی آسوده انتخاب نمائید.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص برای  ثبت درخواست اعسار یا رسیدگی به رد شدن درخواست اعسار در بازه قیمتی زیر قرار دارد:

 50هزار تومان ------------------- 500 هزار تومان

ویژگی‌های دادسان
سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی
نظرات مشتریان
سوالات متداول
5
میانگین امتیاز از 1 نظر
در صورت نیاز به خدمات حقوقی روی لینک زیر کلیک نمایید
دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص