نیاز به وکیل متخصص خسارت تاخیر تادیه چک در اجرای ثبت دارید؟

خسارت تاخیر تادیه چک در اجرای ثبت

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص

مراحل کاری دادسان

1
نیاز حقوقی خود را ثبت کنید
2
نظر و دستمزد چند وکیل را دریافت می کنید
3
وکیل متخصص خود را انتخاب نمایید
4
جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید

خسارت به معنی ضرر و زیان است یعنی فردی از یک چیز مادی ضرر ببیند که این ضرر می تواند از جانب شخص به خود فرد باشد یا از جانب شخص دیگر، که خسارت تاخیر تادیه چک ضرری است که از فرد صادر کننده ی چک به دارنده ی چک وارد می شود بدین صورت که طی قراردادی که بین طرفین چک صورت گرفته بابت یک معامله نقدی، چرا که تاخیر تادیه برای وجه های نقدی است نه معامله کالا، قرار بوده است که در یک تاریخ مشخصی فرد دارنده ی چک به مبلغی که درون چک نوشته شده است برسد اما نرسیده است و از این تاریخ وصول چک هم مدت زیادی گذشته است برای همین شخص زیان دیده می تواند از طریق اداره اجرای ثبت تاخیر تادیه چک خود را از صادره کننده ی چک بگیرد.

تعریف خسارت تاخیر تادیه:

خسارت تاخیر تادیه زمانی تعریف شده و قابل مطالبه می باشد که موضوع دعوی از نوع وجه نقدی باشد به این صورت که بدهکار یا مدیون با وجود داشتن تمکن مالی از دادن دین و بدهی خود به طلبکار امتناع می ورزد در این موقع است که طلبکار یا دائن می تواند از طریق اجرای ثبت خسارت تاخیر تادیه چک را از خوانده بخواهد و اینکه در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه خسارت تاخیر تادیه چک از زمان سررسید چک برای طلبکار حساب می شود.

نکاتی در مورد خسارت تاخیر تادیه:

 • خسارت تاخیر تادیه نیازمند اثبات نیست و صرف گفتن تاخیر تادیه در چک برای مطالبه چک و یا هر وجه نقدی دیگر کافی است.
 • نرخ خسارت تاخیر تادیه صدی دوازده از سال است و قراردادی که مبلغی بیش از این نرخ را معین کند نافذ نیست و تنها در کاستن از آن موثر است.
 • در ارتباط خسارت تاخیر تادیه با ربا اختلاف نظر زیادی وجود دارد و نظر شورای نگهبان مضطرب و انعطاف پذیر و به سختی مورد تردید است.
 • تقصیری اضافه بر تاخیر تادیه مانع از مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیست.
 • خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست، ولی خسارتی که به عنوان ضرر رسیدن از توقیف در زندان و باعث عدم استفاده از شغل و لطمات وارده بر شرافت بخواهد مطالبه شود جزء دعوی اصلی حساب می شود.

نکاتی در مورد چک

چک یک نوع سند لازم الاجراست که دارنده ی آن می تواند در مهلت اداری و در هر مکانی که بخواهد نسبت به وصول آن به بانک مراجعه نماید که انواع آن عبارت است چک عادی، چک مسافرتی، چک تضمین شده و چک تایید شده. اما نکاتی که باید در مورد چک و وصول آن بدانیم عبارت اند از:

صادرکننده ی چک باید در تاریخ مندرج در چکی که به فرد دیگر (دارنده ی چک) داده است حساب بانکی خود را در خصوص وجه نقد نوشته شده کامل نماید، و اینکه صادر کننده ی چک نباید در روز وصول چک به بانک دستور عدم پرداخت چک را بدهد و به طور خلاصه اینکه صادر کننده ی چک باید در تاریخ مندرج در چک تمام اقدامات لازم را برای وصول شدن چک داده شده انجام دهد و نباید در خصوص این امر کوتاهی نماید، و نکته ی که دارنده ی چک باید رعایت کند این هست که در تاریخ وصول چک یا بعد از آن باید به بانک مراجعه نماید.

هرگاه دارنده ی چک در تاریخ وصول چک یا بعد از آن به بانک مراجعه کند و با عدم موجودی یا کاهش موجودی صادر کننده ی چک رو به رو شود کارمند بانک مکلف است در یک برگه مخصوص تمام مشخصات صادر کننده ی چک را در آن نوشته و به دارنده ی چک تسلیم نماید و همچنین یک نسخه از این برگه بانک باید به به آخرین آدرسی که صادر کننده ی چک دارد بفرستد تا در خصوص عدم موجودی حساب خود اطلاع یابد.

گاهی پیش می آید که صادر کننده ی چک در حساب بانکی خود در روز وصول چک پول دارد اما کمتر از مقدار درج شده در چک می باشد، که در این مواقع دارنده ی چک می تواند از بانک بخواهد که این مبلغ کم را به او بدهند و سپس دارنده ی چک مبلغی را که دریافت کرده در پشت چک نوشته و با امضای خود آن را به بانک تحویل می دهد و در عوض بانک یک گواهینامه که حاوی مشخصات چک و مبلغی که در آن بوده است را به دارنده ی چک می دهد که در صورت تمایل بتواند از طریق اجرای ثبت تقاضای خسارت تاخیر تادیه چک نماید لازم به ذکر است که چک نسبت به مابقی مانده بلامحل تعریف می شود.

اگر صادر کننده ی چک با علم به اینکه حساب بانکی او بسته شده است و نمی تواند اقدامی بانکی در خصوص این امر انجام دهد اقدام به صدور چک نماید چک او بلامحل تعریف می شود و خود را با انجام این عمل محکوم به مجازات می کند و این مجازات قابل تعلیق نمی باشد و متناسب با مبلغی که در چک نوشته است مجازات او هم متفاوت خواهد بود.

خسارت تاخیر تادیه چک چگونه محاسبه می شود؟

در مورد محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک باید بگوییم چون که ارزش پول به مرور زمان کاهش میابد خسارت تاخیر تادیه را بر مبنای نرخ تورم سال که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود حساب می شود، اما گاها هم پیش می آید که طرفین چک نسبت به این خسارت با هم بر سر مبلغی خاص توافق می نمایند.

آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک از ضامن ها وجود دارد؟

ضامن چک یا ظهر نویسان چک اشخاصی هستند که با امضای چک مسئولیت چک را در کنار صادر کننده ی چک تقبل می نمایند. و این مسئولیت می تواند از پاس نشدن چک تا مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک باشد، برای همین طبق ماده های تعریف شده برای چک دارنده چک می تواند در صورت عدم وصول چک و وجود خسارت تاخیر تادیه چک آن را از ضامن و ظهر نویسان چک مطالبه نماید.

مرجع صلاحیت دار برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

لازم به ذکر است که دارندگان چک می تواند برای مطالبه خسارت خود و یا هر دعوی مربوط به چک این مطالبه هم در اجرای ثبت صورت بگیرد و هم از طریق دادگستری و دادگاه ها، اما مزیت های که این دو نسبت به هم دارند باعث ایجاد تفاوت در آن ها شده است به طور مثال اگر مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک از طریق اجرای ثبت صورت بگیرد می توان به این مورد اشاره کرد که اقدام مطالبه خسارت تاخیر چک از طریق اجرای ثبت مستلزم دادخواست، هزینه ها و تشریفات دادرسی نیست و اینکه زمان و وقتی که برای مطالبه خسارت در اجرای ثبت صورت می گیرد کمتر است از زمان دادگستری و دادگاه ها است، اما معایبی که می توان برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک در اجرای ثبت دانست عبارت اند از:

 • مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک در اجرای ثبت حق حبس چک را از بین می برد چرا که این حق حبس برای مطالبه خسارت از طریق دادگستری است.
 • مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک در اجرای ثبت فقط علیه صادر کننده ی چک می باشد نه ظهر نویسان و ضامن های چک
 • در صورتی که مطالبه خسارت در اجرای ثبت باشد دارنده ی چک حق شکایت کیفری را از خود می گیرد.
 • اگر مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک در اجرای ثبت صورت بگیرد در صورتی که اموال صادر کننده ی چک توقیف شود این توقیف با اطلاع رسانی است و این شانس دارنده ی چک را پایین می آورد چرا که امکان انتقال به غیر برای اموال وجود دارد اما انجام این اقدام از طریق دادگستری بدون اطلاع رسانی به خوانده ی چک صورت می گیرد.

آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک در اجرای ثبت از طریق وکیل اجباری است؟

قانون در بند، بند مفاد و تبصره های خود هیچگونه اجباری برای انسان ها در هر موضوعی تعریف نکرده است و همیشه سعی بر آن داشته که قدرت اختیار انسان را با محدودیت و اجبار از او سلب ننماید. اما در بعضی مواقع مسائل و حوادثی پیش می آید که اگر انسان بخواهد بدون مشاوره گرفتن و یا پرسیدن از افراد آگاه اقدامی انجام دهد ممکن است این اقدام باعث هزینه و اتلاف وقت و زمان او شود از جمله این حوادث می توان به مطالبه خسارت های که بابت چک و یا سایر اسناد تجاری ممکن است برای او پیش بیاید. بنابراین اگر او از اول کار و مسائل خود را به افراد آگاه مشابه وکلا بسپارد نه تنها که سرمایه و هزینه کمتری از دست می دهد بلکه به تمام حق و حقوق خود در خصوص زیان و ضرری که دیده است می رسد، در نتیجه مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک در اجرای ثبت از طریق وکلای متخصص در این حوزه می تواند پیشنهاد خوبی برای افراد بزه دیده باشد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک در اجرای ثبت بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک در اجرای ثبت را داشته باشند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای خسارت تاخیر تادیه چک در اجرای ثبت چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای خسارت تاخیر تادیه چک در اجرای ثبت معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص خسارت تاخیر تادیه چک در اجرای ثبت در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان

ویژگی‌های دادسان

سریع و اقتصادی
پوشش سراسری
وکلای متخصص
حافظ حریم شخصی

نظرات مشتریان

سوالات متداول

5

میانگین امتیاز از 2 نظر

خسارت تاخیر تادیه چک در اجرای ثبت

دریافت قیمت و رزومه از وکلا متخصص