وکیل رفع توقیف خودرو

وکیل رفع توقیف خودرو

تاریخ آخرین بروز رسانی:
۱۴۰۱/۰۴/۰۹

کلمه توقیف به لحاظ لغوی به معنای ضبط کردن، بازداشت کردن و واقف گردانیدن است. توقیف خودرو به معنای ضبط کردن خودرو و متوقف کردن آن می باشد. توقیف و بازداشت ماشین می تواند به دلایل گسترده ای صورت گیرد اما سوالی که پیش می آید این است که چگونه باید به رفع توقیف خودروی خود بپردازیم؟ آیا بدون وکیل می توان برای برطرف کردن توقیف خودرو اقدام کرد؟

انواع جریمه های خودرو

جریمه مادی

نوع خلاف راننده در جدول نوع جریمه و مبلغ آن در دسته قبض نوشته می شود. و هر نوع خلافی، مبلغ مختلفی جریمه دارد که مبالغ توسط نمایندگان شورای اسلامی تعیین می شود.

جریمه نمره منفی

بر اساس خلاف مرتکب شده توسط راننده، به او نمره منفی تعلق می گیرد.و توسط افسر در قبض جریمه اون درج می شود. گاهی مجموع نمرات منفی می تواند منجر به ابطال گواهینامه شود.

جریمه توقیف خودرو

در این نوع جریمه با توجه به خلافی که راننده مرتکب به انجام آن شده است، خودرو برای مدت زمانی مشخص مصادره می شود.

انواع دلایل توقیف خودرو توسط پلیس

بر اساس ماده ۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، مامورین راهنمایی و رانندگی مجاز به توقیف خودرو نیستند مگر خودرو هنگام رانندگی، مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل را مرتکب شده باشند. موارد زیر از جمله دلایل ضبط شدن خودرو می باشد.

تصادفات منجر به جرح یا فوت

در این مورد، وسیله نقلیه ای که آلت ارتکاب تخلف یا جرم به حساب می اید، ناچارا باید توقیف و بازداشت شود.

دستور مقام قضایی

در صورتی که بر روی وسیله نقلیه شکایتی اعم از حقوقی یا کیفری باشد، با استناد به دستور قاضی دادگاه یا دادستان میتوان وسیله نقلیه را مصادره کرد.

نداشتن بیمه نامه شخص ثالث

بر اساس ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۸، حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. دارندگان اینگونه وسایل نقلیه مکلفند مدرک بیمه‌نامه یاد شده را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ارائه کنند. اگر وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشد، مأموران یاد شده یا پلیس راه موظفند علاوه بر صدور برگ جریمه و الزام راننده متخلف به پرداخت جریمه تعیین شده، وسیله نقلیه را در نزدیک‌ترین پارکینگ عمومی یا محل مطمئن دیگری توقیف کنند. بر اساس ماده ۴ همین آیین نامه، برطرف کردن بازداشت و توقیف وسیله نقلیه موتوری زمینی که به علت فقدان بیمه نامه شخص ثالث توقیف شده است، مستلزم ارائه بیمه نامه معتبر از سوی دارنده وسیله نقلیه به مرجع توقیف کننده است.

عدم پرداخت جریمه ده میلیون ریالی خودرو پس از گذشت یک ماه از ابلاغ به مالک

بر اساس تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برسد، راهنمایی و رانندگان موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده 5 این قانون اقدام نکند، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف و ضبط خودرو تا پرداخت جریمه می‌باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است در خصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند.

ارتکاب همزمان دو تخلف شامل

 • حرکات نمایشی مثل دورزدن درجا و تک چرخ موتورسیکلت
 • سبقت غیرمجاز در راه‌ های دوطرفه
 • عبور از چراغ قرمز
 • حرکت به‌ طور مارپیچ
 • تجاوز به چپ از محور راه
 • توقف در محل پارک ممنوع ( با عدم حضور راننده) در این مورد حتی اگر خودرو حمل و سوار بر جرثقیل حامل باشد و راننده یا مالک تقاضای تحویل خودرو را بنماید مامور مکلف است خودرو را تحویل دهد و اعمال جریمه نقدی کند.
 • توقف داخل پیاده رو ( با عدم حضور راننده)

مستی یا استفاده از مواد مخدر و روان گردان

بر اساس بند ب ماده ۱۰ قانون رسیدگی بر تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، در مواردی قراین و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روان گردان باشد، مأموران با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می‌نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روان گردان از رانندگی فرد مورد نظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دو میلیون (۲،۰۰۰،۰۰۰) ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضایی معرفی می‌شود.

استفاده از پلاک غیرمجاز

بر اساس ماده ۲ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴، هر وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری و یدک متصل که در راه‌ها حرکت می‌کند و همچنین وسایل نقلیه موتوری ویژه کشاورزی، صنعتی و عمرانی باید دارای شماره باشند. رانندگی با وسایل نقلیه‌ای که شماره یا پلاک نداشته یا دارای شماره یا پلاک غیر مجاز باشند، ممنوع است، مگر اینکه پیش‌تر مجوز حرکت از راهنمایی و رانندگی دریافت کرده و همراه داشته باشند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه از تردد خودروهای متخلف از این ماده، تا انجام شماره‌گذاری جلوگیری به عمل خواهند آورد. در این شرایط، ترخیص ماشین منوط به تعویض پلاک است و راننده باید مدارک معتبر و تعهد نامه‌ای مبنی بر تعویض پلاک ظرف مدت حداکثر پنج روز ارائه بدهد.

رانندگی با وسیله نقلیه فاقد مدارک

بر اساس ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای ماشین هایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آنان را ارائه نمایند. مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشند. در صورتی که هیچ یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد، مأموران راهنمایی و رانندگی می‌ توانند تا زمان ارائه مدرک، خودرو را متوقف کنند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده نباشد، مأموران مذکور موظفند با اخذ مدرک مذکور و ارائه رسید بدون توقف وسیله نقلیه،‌ راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک اخذ شده کنند.

رانندگی بدون داشتن گواهینامه

ماده ۷۲۳ قانون‌ مجازات‌ اسلامی تعیین کرده است، هرکس بدون گواهی نامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهی نامه مخصوص است، بنماید و هم‌چنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه‌ موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دوماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد. در صورت ارتکاب جرم رانندگی بدون گواهینامه، افسران راهنماسی رانندگی مطابق ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مجاز هستند متخلفین را متوقف کنند. همچنین طبق بند ج ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، باید وسیله نقلیه رو متوقف و راننده جهت رسیدگی به اتهام و تعیین مجازات به مراجع قضایی معرفی شود.

توقیف قانونی خودرو

ضبط قانونی خودرو از انواع توقیف هایی است که صورت می گیرد. اگر فردی بدهکار باشد، توقیف قانونی ماشین اتفاق می افتد. بدهی مذکور ممکن است برای عدم پرداخت چک، سفته یا مهریه و هر نوع دیگری از دین باشد. در صورت بازداشت قانونی ماشین، فروش آن و یا انتقال به غیر ممکن نیست. 

توقیف فیزیکی خودرو

پس ارائه کردن دادخواست توقیف فیزیکی خودرو به دادگاه، در صورت تایید شدن آن، قاضی اقدام به صدور دستور توقیف و ضبط فیزیکی خودرو می کند. در نهایت با حکم قاضی، دستور بازداشت و مصادره خودرو اجرا شده و توقیف فیزیکی ماشین انجام خواهد شد.

دلایل توقیف موتور سیکلت توسط پلیس

 • حرکت در پیاده رو ها و یا حرکت در جهت مخالف مسیر مجاز
 • ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف
 • حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک
 • عدم استفاده از کلاه ایمنی
 • تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه توقیف می گردد.

رفع توقیف خودرو به چه شکل صورت می گیرد؟

مالک ماشین یا وکیل قانونی وی برای از بین بردن توقیف خودرو می تواند با در دست داشتن مدارکی مانند اصل سند، کارت وسیله نقلیه و... به ستاد های ترخیص در شهر مراجعه کنند.

مدارک مورد نیاز برای رفع توقیف خودرو

 • مراجعه مالک یا وکیل قانونی بهمراه مدارک شناسایی
 • پر کردن فرم اطلاعات فردی
 • اصل سند یا کارت ماشین + کپی
 • گواهینامه راننده + کپی
 • اصل بیمه نامه شخص ثالث + کپی
 • صورت وضعیت خلافی پرداخت شده
 • فیش یا قبض پرداختی عوارض شهرداری
 • پرداخت هزینه حمل ماشین به نماینده مستقر در ستاد ترخیص
 • پرداخت هزینه پارکینگ

لزوم وجود وکیل متخصص در رفع توقیف خودرو

با توجه به گستردگی دلایل ذکر شده، و همچنین پیچیدگی برخی از علل توقیف، لازمه از بین بردن توقیف ماشین، وجود وکیل متخصص و باتجربه است. علاوه بر اینکه وکیل رفع توقیف خودرو آشنایی کامل با قانون اساسی و همچنین تمام تبصره ها و ماده ها را دارد و و این موضوع، روند رفع توقیف را سرعت می بخشد و در مدت زمان کمتری می توان خودرو را آزاد کرد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل رفع توقیف خودرو بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در رفع توقیف خودرو دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

را در نظر گرفته است. کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید

هزینه ی اخذ وکیل برای رفع توقیف خودرو چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای رفع توقیف خودرو معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص رفع توقیف خودرو در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان 

💼 وکلای برتر دادسان
در هر زمینه‌ای بخواهید در دادسان وکیل داریم
⭐️ دادسان از نگاه کاربران
در هنگام انتخاب وکیل می‌توانید نظر سایر افراد را در مورد امتیاز و عملکردشان بخوانید
icon
{{comment.text}}
{{comment.user}}
{{comment.date}} {{comment.type}}
از چه شهری به شما وکیل معرفی شود؟
انتخاب کنید
{{selectedProvince.name}}
انتخاب کنید
 1. {{province.name}}
انتخاب کنید
  موردی یافت نشد