اقامه دعوی علیه شرکت

اقامه دعوی علیه شرکت

تاریخ آخرین بروز رسانی:
۱۴۰۱/۰۵/۲۴

شاید تصور شود که بیشتر شکایات و دعاوی علیه افراد حقیقی و مشخص اقامه می شود، اما اقامه دعوی علیه شرکت ها تعداد زیادی از پرونده های رایج در دادگاه را شامل می شود. افراد حقیقی یا حقوقی در صورت داشتن شکایت از شرکتی، می توانند نسبت به اقامه دعوی علیه شرکت در مراجع ذی صلاح اقدام نمایند. ممکن است فردی که در یک شرکت مشغول به کار است، با مدیران یا قوانین و مقررات آن شرکت دچار مشکلاتی از قبیل دریافت حقوق، پرداخت سنوات، بیمه و ... شود، در این صورت فرد می تواند در مرجع صالح رسیدگی کننده اقدام به اقامه دعوی علیه شرکت نماید. فرد خواهان می تواند برای اقامه دعوی علیه شرکت، از کمک وکیل اقامه دعوی علیه شرکت استفاده نماید. همچنین مشاور حقوقی می تواند در زمینه اقامه دعوی علیه شرکت، فرد خواهان را راهنمایی کند. ما در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی دعاوی رایج شرکت ها، نحوه ی اقامه دعوی علیه شرکت ها و نقش وکیل اقامه دعوی علیه شرکت بپردازیم.

شخصیت حقیقی و حقوقی

با توجه به قانون، دو نوع شخصیت حقیقی و حقوقی وجود دارد. شخصیت حقیقی عبارت است از فردی که دارای تمامی حقوقی می باشد که برای انسان وضع شده است. شخصیت حقوقی شامل سازمان ها، شرکت ها و ادارات می باشند.

اقامه دعوی علیه شخصیت حقوقی

شخصیت های حقیقی یا حقوقی می توانند بر حسب شکایت خود، اقدام به اقامه دعوی علیه شخصیت حقوقی نمایند. اقامه دعوی علیه شخصیت حقوقی باید به گونه ای باشد که شخصیت حقوقی را به عنوان خوانده ی دعوی خطاب قرار دهد. به عبارتی، ممکن است به جای اینکه علیه افراد شاغل در یک شرکت طرح دعوی شود، منافع خود شرکت به خطر بیفتد. به همین دلیل شرکت در جایگاه شخصیت حقوقی قرار دارد و برای شکایت از شرکت، باید اقدام به طرح دعوی علیه شخصیت حقوقی شرکت نمود.

اقامه دعوی حقوقی علیه شرکت

بسیاری از دعاوی که علیه شرکت ها اقامه می شود، به منظور احقاق حقوق می باشد. یکی از رایج ترین دعاوی علیه شرکت ها، مطالبه وجه می باشد. این نوع دعاوی که علیه شرکت ها اقامه می شود، دعوی حقوقی می باشد. اولین مرحله برای اقامه دعوی علیه شرکت، تنظیم دادخواست شکایت از شرکت می باشد. در دادخواست طرح دعوی علیه شرکت، صریحا مشخص می شود که طرفین این دعوی چه افرادی هستند و خواهان از خوانده( که همان شرکت می باشد) چه مطالبه ای دارد. به بیان دیگر، دادخواست حقوقی مشخص می کند که خواهان به چه دلیل اقدام به اقامه دعوی علیه شرکت نموده است و وی چه مطالبه ای از شرکت دارد.

شرکت توسط چه اشخاصی به دعوی اقامه شده علیه خود، رسیدگی می کند؟

مدیران، افراد از پیش مشخص شده یا صاحبان امضای شرکت، وظیفه رسیدگی به دعوی حقوقی اقامه شده علیه خود را دارند.

اقامه شکایت کیفری علیه شرکت

در توضیحات اقامه دعوی حقوقی علیه شرکت، اشاره کردیم که بسیاری از دعاوی اقامه شده علیه شرکت ها، به منظور احقاق حقوق می باشد. اما گاهی اوقات پرونده ی شکایت از شرکت ها، متفاوت با دعوی حقوقی و از نوع شکایت کیفری می باشد. تا سال 1392، موضوع شکایت کیفری علیه شرکت ها وجود نداشت، اما پس از تصویب قانون مسئولیت کیفری شرکت ها، بدان شکایت رسیدگی می شود. بر اساس قانون تصویب شده، در خصوص مسئولیت کیفری شرکت، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است. اگر نماینده، مدیر یا صاحبان امضای شرکت، مرتکب جرمی شوند؛ مسئولیت کیفری شرکت مانع از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی اشاره شده در بالا نمی شود.

اقامه دعوی علیه شرکت منحل شده

در صورتی که فردی در یک شرکت مشغول به کار بوده یا فردی از سهامداران یک شرکت بوده باشد و اکنون آن شرکت منحل شده باشد، وی می تواند از کمک وکیل اقامه دعوی علیه شرکت منحل شده استفاده نماید. پس از منحل شدن یک شرکت، تمامی اموال شرکت منحل شده به نسبت سهام شرکا، بین آنان تقسیم می شود. قبل از آن که اموال شرکت منحل شده بین شرکا تقسیم شود، باید به منظور یافتن طلبکاران احتمالی، حساب های شرکت بررسی شود و پس از تصویه بدهی های شرکت، اموال باقی مانده شرکت باید بین شرکا تقسیم شود. بعد از تقسیم اموال شرکت، نمی توان به منظور دریافت طلب، علیه شرکت منحل شده اقامه دعوی کرد، در آن شرایط باید علیه سهامداران شرکت اقامه دعوی نمود. مدیران و مدیرعاملان شرکت، نقش ویژه و پررنگی در شرکت دارند و نماینده شرکت می باشند. فلذا پس از منحل شدن یک شرکت، جهت احقاق حقوق خود می توان علیه مدیران یا مدیرعاملان شرکت اقامه دعوی کرد.

اقامه دعوی علیه مدیر شرکت

خواهان دعوی مطرح شده علیه شرکت، می تواند شرکت، سهاندار خود شرکت یا شخص ثالث باشد. برای اقامه دعوی علیه مدیر شرکت، می توان دو حالت را متصور بود. این دو حالت عبارت است از اقامه دعوی علیه مدیر شرکت توسط شخص حقیقی و اقامه دعوی علیه مدیر شرکت توسط شخص حقوقی. در ادامه قصد داریم به بیان دو حالت اقامه دعوی علیه مدیر شرکت بپردازیم.

اقامه دعوی علیه مدیر شرکت توسط شخص حقیقی

اگر یکی از سهام داران شرکت یا شخص ثالثی از اعمال مدیر شرکت متضرر شده باشد، می تواند علیه مدیر شرکت اقامه دعوی کند. در این وضعیت، اقامه دعوی علیه مدیر شرکت از جهات آثار و رسیدگی به دعوی، مانند اقامه دعوی علیه هر شخص دیگری می باشد. وکیل اقامه دعوی می تواند نقش پررنگی در کمک به خواهان داشته باشد.

اقامه دعوی علیه مدیر شرکت توسط شخص حقوقی

اگر شرکت از اعمال مدیر شرکت آسیب ببیند یا مدیر شرکت، از شرکت برای منافع شخصی استفاده کند یا اعمال و اقدامات مدیر شرکت بر خلاف قوانین و اساسنامه و مصوبات شرکت باشد، اقامه دعوی علیه مدیر شرکت توسط خود شرکت از دو راه قابل رسیدگی می باشد:
  • اقامه دعوی علیه مدیر شرکت توسط خود شرکت
  • اقامه دعوی علیه مدیر شرکت توسط سهامداران شرکت

در ادامه ی مقاله، دو شیوه ی اقامه دعوی علیه مدیر شرکت توسط شخص حقوقی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اقامه دعوی علیه مدیر شرکت توسط شرکت

این نحوه ی اقامه دعوی علیه مدیر شرکت، بسیار عادی و رایج می باشد. در این روش اقامه دعوی، سایر مدیران و صاحبان امضا، به نمایندگی از شرکت علیه مدیر سابق شرکت یا مدیر کنونی، اقامه دعوی می نمایند.

اقامه دعوی علیه مدیر شرکت توسط سهامداران

اقامه دعوی علیه مدیر شرکت توسط سهامداران، به اصطلاح دعوای مشتق نامیده می شود. در این دعوی، سهامداران شرکت از طرف شرکت اقدام به اقامه دعوی علیه مدیر شرکت می نمایند. در این شیوه، یک نفر یا چند نفر از سهامداران به عنوان ذی نفع، علیه مدیر یا مدیران شرکت اقدام به طرح دعوی می نمایند. بر اساس ماده 276 قانون تجارت، هر گاه شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آن‌ها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد، اختیار خواهند داشت که در صورت تخلف یا تقصیر مدیر شرکت، اعضا هیات مدیره یا مدیرعامل از طرف شرکت و به هزینه ی خود، علیه متخلفان شرکت اقامه دعوی نمایند و تمامی خساراتی را که به شرکت وارد آمده است را از هر یک از آنها مطالبه کنند. در صورت محکومیت مدیر شرکت، هزینه ای که از طرف سهامداران برای اقامه دعوی علیه مدیر شرکت پرداخت شده است، از جانب مدیر شرکت به سهامداران مسترد خواهد شد. در صورت محکومیت سهامداران و مورد قبول واقع نشدن دعوی مطرح شده آنان، پرداخت هزینه های دادرسی به عهده ی آنان خواهد بود.

چگونه احتمال اقامه دعوی علیه شرکت خود را کاهش دهیم؟

از آن جایی که یکی از دعاوی رایج، اقامه دعوی علیه شرکت می باشد، در صورت انجام اموری همچون رعایت قوانین، پرداخت به موقع دستمزد کارکنان و ... می توان احتمال اقامه دعوی علیه شرکت را کاهش داد. در ادامه به بررسی برخی از راهکارها برای کاهش اقامه دعوی علیه شرکت خود، می پردازیم.

تایید جزئیات بطور کتبی

تعداد کثیری از دعاوی اقامه شده علیه شرکت ها، به دلیل عدم شکل گرفتن توافق روشن بین طرفین می باشد. داشتن یک قرارداد کتبی با ارائه تمامی جزئیات مربوط به همکاری، پرداخت و ... و امضای تمامی طرفین قرارداد، از احتمال اقامه دعوی علیه شرکت می کاهد. یک مشاور حقوقی، می تواند قرارداد کامل تری را مکتوب نماید و همه ی جزئیات را در آن بگنجاند و در نتیجه، یک قرارداد کامل تر، از احتمال اقامه دعوی علیه شرکت می کاهد.

خواندن قرارداد قبل از امضای آن

یکی از مشکلاتی که باعث اقامه دعوی علیه شرکت می شود، نخواندن متن قرارداد و امضای قرارداد می باشد. گاهی اوقات کارکنان، مدیران، مدیرعاملان یا سهامداران شرکت بدون خواندن قرارداد اقدام به امضای قرارداد می کنند و وجود مفادی در قرارداد، در آینده باعث بروز مشکل و اقامه دعوی علیه شرکت خواهد شد. بنابریان خواندن تمامی مواد قرارداد، قبل از امضا کردن آن از احتمال اقامه دعوی علیه شرکت می کاهد. همچنین اگر فهم قسمت هایی از قرارداد مشکل می باشد، می توان از مشاور حقوقی کمک گرفت.

توسعه ی روابط شرکت

در صورت داشتن روابط خوب و صادقانه با کارکنان، مشتریان و تامین کنندگان می توان از اختلافات جلوگیری کرد و احتمال اقامه دعوی علیه شرکت را کاهش داد. صداقت یک شرکت، عامل مهم و چشم گیری برای کاهش احتمال اقامه دعوی علیه شرکت می باشد.

آموزش کارکنان شرکت

در صورتی که کارکنان شرکت در زمینه رسیدگی به شکایات مشتریان و حل و فسخ بازخورد های منفی آموزش های ویژه ای دیده باشند، احتمال اقامه دعوی علیه شرکت کاهش می یابد. آموزش الزامات قانونی، مجموعه قوانین و مصوبات شرکت به کارکنان، راهی برای کاهش احتمال اقامه دعوی علیه شرکت می باشد.

مشاور حقوقی

در بسیاری از مواقع می توان از کمک یک مشاور حقوقی با تجربه استفاده کرد و از اقامه دعوی علیه شرکت جلوگیری نمود. گاهی اوقات مدیران یا مدیرعاملان شرکت، صبر می کنند تا دعوی علیه شرکت اقامه شود و سپس به دنبال برتری در دعوی اقامه شده علیه شرکت می گردند، اما استفاده از مشاوره های یک مشاور حقوقی با تجربه پیش از وقوع دعوی برای جلوگیری از اقامه دعوی علیه شرکت می تواند بسیار مفیدتر از ارائه راه حل برای برتری در دعوی اقامه شده علیه شرکت باشد.

آیا مدیرعامل یک شرکت می تواند برای اقامه دعوی از وکیل استفاده نماید؟

مدیرعامل زمانی می تواند برای اقامه دعوی علیه شرکت های دیگر یا اشخاص حقیقی یا ثالث اقامه دعوی کند که اساسنامه یا شرکت اجازه طرح دعوی به او داده باشد و همچنین مدیرعامل دلیل و مدارکی که نشان از سمت وی است ضمیمه دادخواست وکیل خود کرده باشد.

چنانچه شرکتی به حکم دادگاه محکوم به پرداخت خسارت و جبران زیان به وجود آمده شود مدیرعامل شرکت، شخصاً مسئولیتی نخواهد داشت چرا که همانطور که مستحضر هستید شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و تنها برای اعمال حقوق خود و انجام تکالیف شرکت از انسان ها استفاده می کند. بنابراین مدیرعامل در برابر اقامه دعوی علیه شرکت به علت زیان به وجود آمده مسئولیتی نداشته و حکم دادگاه علیه اموال شرکت اجرا می شود.

آیا سهامداران در برابر دعاوی اقامه دعوی علیه شرکت مسئولیت دارند؟

اینکه سهامداران در برابر دعاوی که علیه شرکت هایی که آنان در آن سهم دارند اقامه می شود مسئولیت دارند یا نه، باید گفته شود میزان تعهدهات آنان بسته به نوع شرکت می باشد. به عنوان مثال در شرکت های سهامی عام مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی سهام آنان است و یا اینکه در شرکت های با مسئولیت محدود هر یک از سهامداران به میزان آورده در شرکت مسئول می باشد. البته باید در نظر داشت مسئولیت اصلی ضرر به وجود آمده خود شرکت و اموال آن می باشد.

برای اقامه دعوی علیه شرکت ها باید به کجا مراجعه کرد؟

بسته به نوع شکایت (حقوقی یا کیفری) مرجع رسیدگی به دعاوی شرکت ها متفاوت می باشد به عنوان مثال برای شکایت های کیفری شرکت ها، فرد شاکی باید به دادگاه محل وقوع جرم مراجعه کند. اما برای دعاوی حقوقی ماده 23 قانون آیین دادرسی این گونه تعیین کرده است که «دعاوی ناشی از تعهدات شرکت ها در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم شود اقامه می شود و چنانچه شرکت دارای شعب های مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه نسبت به افراد خارج از شرکت باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر اینکه شعبه گفته شده از محل به طور کل برچیده شده باشد. که در این صورت دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.»

داوری شرکت ها تجاری توسط وکیل

برای هر وضعیتی که ممکن است تاثیری قانونی بر کسب وکار شما داشته باشد باید بلافاصله با وکیل مشورت کرد. یک وکیل توانایی شما برای درک مسائل مهم قانونی را بهبود می بخشد. برای صاحبان کسب و کار وضعیت های ویژه ای پیش می آید که برای حل آن نیاز به دانش و توانایی وکیل متخصص شرکت تجاری دارند. داوری دعاوی شرکت های تجاری نیز یکی از شرایط ویژه ای است که داشتن وکیل در سرعت و بهبود روند نتیجه گیری آن اهمیت زیادی دارد.

نقش وکیل اقامه دعوی علیه شرکت چیست؟

امروزه شرکت ها به دلیل گستردگی و پیچیدگی های حقوقی که در بین آن ها به وجود آمده است. سبب شده اند که افراد حقیقی و حقوقی برای شکایت از این شرکت های متخلف دچار گمراهی و سردرگمی شوند. بنابراین تنها افرادی که می توانند از سردرگمی این افراد شاکی بکاهند وکلای متخصص و با تجربه در این حوزه ها هستند. حضور یک وکیل با تجربه در زمینه اقامه دعوی علیه شرکت علاوه از بین بردن امکان اشتباه، سرعت روند اقامه دعوی علیه شرکت را نیز افزایش می‌دهد و کمک بسیاری به شخص مطالبه کننده می‌کند. وکلای متخصص اقامه دعوی علیه شرکت در دادسان آماده مشاوره و ارائه خدمات هستند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل اقامه دعوی علیه شرکت بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در اقامه دعوی علیه شرکت دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • هزینه مشاوره اولیه
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل اقامه دعوی علیه شرکت چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل اقامه دعوی علیه شرکت معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه ی مشاوره از وکیل اقامه دعوی علیه شرکت چگونه است؟

هزینه ی مشاوره از وکیل اقامه دعوی علیه شرکت در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
💼 وکلای برتر دادسان
در هر زمینه‌ای بخواهید در دادسان وکیل داریم
⭐️ دادسان از نگاه کاربران
در هنگام انتخاب وکیل می‌توانید نظر سایر افراد را در مورد امتیاز و عملکردشان بخوانید
icon
{{comment.text}}
{{comment.user}}
{{comment.date}} {{comment.type}}
این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
(از 2 نظر)
امتیاز با موفقیت ثبت شد
از چه شهری به شما وکیل معرفی شود؟
انتخاب کنید
{{selectedProvince.name}}
انتخاب کنید
  1. {{province.name}}
انتخاب کنید
    موردی یافت نشد