وکیل شهرداری

وکیل شهرداری

تاریخ آخرین بروز رسانی:
۱۴۰۱/۰۴/۰۹

وکیل شهرداری

وکیل شهرداری با تسلط به قوانین و مقررات عام و خاص شهرداری، کمیسیون های شهرداری، آیین نامه ها و بخش نامه ها، می تواند در پیشبرد دعاوی مطروحه علیه شهرداری و اخذ نتیجه مطلوب بسیار موثر باشد. به نوعی می توان گفت وکیل شهرداری شخصی است که با تکیه بر این آگاهی می تواند از حقوق طرفین در دعاوی مربوط به امور شهرداری به خوبی دفاع کند.  

از جمله مواردی که وکیل شهرداری می تواند در آنها حضور موثری داشته باشد، اعتراض به آرا صادره از سوی کمیسیون های ماده 100 و 99 و 77 و 55 شهرداری، اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری مبنی بر توقیف عملیات اجرایی آرا صادره از کمیسیون های شهرداری، اخذ مجوز پروانه ساختمانی و غیره می باشد.

شهرداری از چه کمیسیون ها و شوراهایی تشکیل می شود؟

هر چند که نهاد شهرداری جزو موسسات دولتی محسوب نمی شود ولی با توجه به وظایف محول به شهرداری و واگذاری اختیارات قانونی جهت تضمین حقوق متقابل مردم و شهرداری، کمیسیون هایی برای رسیدگی به مشکلات پیش بینی شده است. در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت:

شورای شهر

شورای شهر سازمانی محلی است که به عنوان نهادی ناظر و تصمیم گیرنده با داشتن شخصیت حقوقی مستقل، اختیار و صلاحیت اداره بخشی از امور و نیازمندی های عمومی مربوط به شهر را بر عهده دارد. در ایران شهردار توسط شورای شهر برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شود اما با این حال شورای شهر، شورای شهرداری نیست که شورا، مجمع عمومی این شرکت و شهردار مدیر عامل آن تلقی شود و به هیچ عنوان شهرداری زیرمجموعه شورای شهر نیست، هر چند که قانون وظایف مهمی را بر عهده شورای شهر گذاشته است.

از جمله وظایف شهرداری موارد زیر است:

 • بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهر ها پس از ارائه آن توسط شهرداری
 • همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی جامع شهرسازی و پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی و نظارت بر حسن اجرای طرح های مصوب در امور شهرداری
 • نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها و میادین و فضای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه

شورای عالی شهرسازی و معماری

شورای شهر، مرجع تصویب طرح های جامع شهری است. از جمله اختیارات این شورا می توان موارد زیر را برشمرد:

 • بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آن ها خارج از نقشه های تفصیلی (استفاده از سطح و فضای قابل اشغال، میزان تراکم و کاربری، تفکیک و تجمیع فضاهای عمومی)
 • بررسی پیشنهاد های لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیئت وزیران
 • اظهار نظر نسبت به پیشنهاد ها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری

لازم به ذکر است که این شورا حق قانونگذاری و به معنای دیگر ایجاد حق و تکلیف برای اشخاص ندارد. به بیان دیگر این شورا می تواند حقوق مالکانه اشخاص را تحدید کند اما سلب این حقوق امکان پذیر نیست.

کمیسیون مندرج در ماده 8 قانون نوسازی

اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداری در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرحهای نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداریهای کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یکنفر آن از طرف انجمن شهر و یکنفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یکنفر از طرف وزارت کشور تعیین می شود، بعمل خواهد آمد. تصمیم اکثریت اعضا کمیسیون در این مورد قطعی و لازم الاجرا است و رسیدگی به سایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصراً در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداری می باشد

کمیسیون ماده 77

در کمیسیون ماده 77 رفع هر گونه اختلاف میان مودی و شهرداری در مورد عوارض است. این کمیسیون از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر تشکیل می شود. همچنین بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده می شود، مطابق با مقررات اسناد لازم الاجرا و به وسیله اداره ثبت قابل وصول است و اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی که سازمان قضایی نباشد، رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شهرستان به عمل خواهد آمد. لازم به ذکر است که رای کمیسیون 77 قطعی است.

کمیسیون ماده 100

ماده 100 قانون شهرداری مالکیت اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم می کند که قبل از هرگونه عملیات عمرانی یا تفکیک اراضی نسبت به اخذ پروانه اقدام کنند. ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی به وسیله ی شهرداری و ارجاع امر به کمیسیون ماده 100 می باشد. این ماده متعرض مناطق خارج از محدوده یا حریم شهر نگردیده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده یا حریم شهر است. در تبصره 2 از بند 3 ماده 99 قانون شهرداری به منظور جلوگیری از عملیات عمرانی غیر مجاز در خارج از حریم تصویب شده ی شهر ها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها پیش بینی شده که کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع "چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد یا رعایت ماده 4 آیین نامهد احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر ها مصوب سال 1355 نسبت به صدور رای قطع بنا با جریمه معادل 50 تا 70 درصد قیمت روز اعیانب تکمیل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان هایی كه طبق مقررات این قانون مذکور نظر كمسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان كار صادر نمایند.

کمیسیون ماده 99 شهرداری

کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری، به منظور جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در بیرون از محدوده ی تصویب شده ی شهرها تشکیل می شود. کمیسیون ماده 99 شهرداری مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی است. لازم به ذکر است که کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری در استانداری ها تشکیل می شود. کمیسیون ماده 99 در صورت وجود تخلف می تواند دستور به تخریب بنا یا اقدام به جریمه ی ذینع کند. این جریمه در ماده 99 قانون شهرداری معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده است.

کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

این کمیسیون از مراجعی است که به صورت خاص به مسائل شهری می پردازد. بر اساس قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری موظف است که نسبت به تهیه برنامه عملیات نوسازی و عمران شهری اقدام کند. در ماده 23 همین قانون نیز، قانون گذار صراحتا تهیه ی نقشه های تفصیلی را از وظایف شهرداری شمرده است. بر همین اساس شهرداری برای انجام چنین وظیفه ای مبادرت به ایجاد واحدی برای تهیه ی نقشه های تفصیلی می نماید که با تصویب قوانین بعدی این واحد تغییر شکل داده و به کمیسیون ماده 5 تبدیل و دارای شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری می گردد.

نقش وکیل متخصص شهرداری چیست؟

با توجه به پیچیدگی و متفاوت بودن قوانین شهرداری، حضور یک وکیل متخصص شهرداری که از تخصص و دانش لازم برخوردار باشد، ضروری است. وکیل متخصص شهرداری احتمال موفقیت در دعاوی را بالا برده و باعث می شود رسیدگی به پرونده با سرعت بالاتری انجام شود. 

چگونه کار خود را بهترین وکیل شهرداری بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در بحث های شهرداری و به خصوص قوانین مربوط به عملیات ساختمانی و احداث بنا را دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را از چند وکیل متخصص مطالبه از شهرداری را در نظر گرفته است. کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید

هزینه اخذ وکیل شهرداری چگونه است؟

هزینه مشاوره با وکیل متخصص شهرداری در بازه قیمتی زیر قرار دارد. 

50 هزار تومان 200 هزار تومان 

هزینه اخذ وکیل متخصص شهرداری بین 8 تا 10 درصد بهای ملک می باشد.

💼 وکلای برتر دادسان
در هر زمینه‌ای بخواهید در دادسان وکیل داریم
⭐️ دادسان از نگاه کاربران
در هنگام انتخاب وکیل می‌توانید نظر سایر افراد را در مورد امتیاز و عملکردشان بخوانید
icon
{{comment.text}}
{{comment.user}}
{{comment.date}} {{comment.type}}
از چه شهری به شما وکیل معرفی شود؟
انتخاب کنید
{{selectedProvince.name}}
انتخاب کنید
 1. {{province.name}}
انتخاب کنید
  موردی یافت نشد