احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر

احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر

تاریخ آخرین بروز رسانی:
۱۴۰۱/۰۴/۰۹

گاهی در دادگاه حکمی صادر می شود، که این حکم می تواند به ضرر ما صادر شود، این حکم قطعی نیست و می توان به طرق مختلف نسبت به رای صادر شده توسط دادگاه اعتراض کرد و احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر را می توان مشاهده نمود.

امکان اعتراض به رای قاضی

طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هر یک از طرف‌ های اختلاف حق دارند در مواردی به رایی که قاضی صادر کرده است، اعتراض کنند البته آن‌ها برای اعتراض به رای مهلت مشخصی دارند. زمانی که قاضی رای خود را صادر کرد، این رای به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از آن مطلع شوند. کسی که رای به او ابلاغ شده است از تاریخ ابلاغ گفته شده، ۲۰ روز و در برخی موارد، دو ماه فرصت دارد تا به رای قاضی، اعتراض خود را اعلام نماید.

احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر به چه معناست؟

وقتی در دادگاه رایی صادر شود و حکم قطعی دادگاه اعلام شود. این حق به طرفین دعوی داده شده است در صورت داشتن هر گونه اعتراض نسبت به رای صادر شده مخالفت خود را اعلام نمایند و بر همین اساس دادگاه تجدید نظر برگزار می شود و دادگاه بدوی پس از بررسی های انجام شده نسبت به دلایلی که طرفین دعوی یا یکی از آن ها آورده است تشکیل دادگاه مجدد می کند. که احتمال تغییر رای در این دادگاه تجدید نظر برابر با محکم بودن مستندات است. و این تغییر رای به معنای نقض رای صادر شده در صورت معتبر بودن دادگاه صادر کننده حکم نیست.

چگونگی احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر

باید در نظر گرفت منظور از پیگیری رای دادگاه تجدید نظر تغییر رای در مورد امور مادی می باشد. و این اصلاح تغییر رای در مورد امور حقوقی نمی باشد. برای مثال ممکن است قاضی پرونده برای حل اختلاف طرفین سه ماه در نظر گرفته است که قاضی در ماه اول بررسی ها رو انجام داده است و در ماه دوم رای خود را صادر می کند. اما قبل از پایان ماه سوم متوجه می شود که در پرونده، به طور مثال اسم یکی از طرفین اختلاف به درستی نوشته نشده است بنابراین رایی دیگر صادر می کند که به آن رای تصحیحی گفته می شود. اما اگر قاضی متوجه اشتباه خود بشود و سه ماه به طور کامل تمام شده باشد باید یکی از طرفین اختلاف دعوی درخواست تجدید نظر در رای دادگاه بدهند و بر همین اساس قاضی باید ظرف مدت 20 روز از مهلت اعتراض اشتباه مادی خود را تصحیح نماید.

آیا احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر قبل از تشکیل دادگاه تجدید نظر وجود دارد؟

وقتی در دادگاه بدوی یا نخستین دادستان حکمی را صادر می کند این حکم در بیشتر مواقع به صورت قطعی نیست و این حق به طرفین داده شده است که در صورت نارضایتی و داشتن دلایل گفته شده در جهات تجدید نظر خواهی نسبت به رای دادگاه بدوی اعتراض کنند. اما اگر خوانده تجدید نظر خواهی قبل از تشکیل دادگاه از خواسته خود دست بکشد و از اعتراض خود نسبت به رای بدوی پشیمان شود پس احتمال تغییر رای اولیه به صفر می رسد و دادگاه و طرفین اختلاف همان رای اولیه را قبول می کنند و پرونده مختومه اعلام خواهد شد.

اگر دادگاه تجدید نظر چنین تشخیص دهد که دادگاه بدوی، رسیدگی‌های لازم را به ‌درستی انجام داده، از تکرار آن خودداری می‌کند و بر رسیدگی دادگاه نخستین صحه می‎گذارد. بالعکس اگر به نظر دادگاه تجدید نظر، رسیدگی دادگاه بدوی اشکال داشته باشد، خود دادگاه رسیدگی را به نحو صحیح انجام می‌دهد و رای شایسته صادر می‌کند.

اگر دادگاه تجدید نظر چنین تشخیص دهد که دادگاه بدوی، رسیدگی‌های لازم را به ‌درستی انجام داده، از تکرار آن خودداری می‌کند و بر رسیدگی دادگاه نخستین صحه می‎گذارد. بالعکس اگر به نظر دادگاه تجدید نظر، رسیدگی دادگاه بدوی اشکال داشته باشد، خود دادگاه رسیدگی را به نحو صحیح انجام می‌دهد و رای شایسته صادر می‌کند.

دادگاه های احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر

دادگاه های احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر عبارتند از:

 • دادگاه عمومی
 • دادگاه انقلاب
 • دادگاه کیفری استان
 • دادگاه های نظامی
 • احکامی که امکان درخواست دادگاه تجدید نظر را می دهند

 • در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از 3 میلیون ریال متجاوز باشد
 • کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی

تبصره: اگر احکامی دیگر وجود داشته باشد برای تجدید نظر خواهی حتما مورد بررسی قرار می گیرد.

وجود جهات تجدید نظر خواهی برای اعتراض به رای صادر شده

 • ادعای عدم اعتبار مستندات.
 • ادعای عدم توجه قاضی به دلایل گفته شده.
 • ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
 • ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره: در صورت وجود جهات دیگر که امکان اعتراض برای طرفین اختلاف وجود داشته باشد حتما مورد بررسی قرار گرفته می شود

در چه صورت می توان به حکم و رای دادگاه تجدید نظر قبل از اجرای حکم اعتراض کرد؟

رای دادگاه تجدید نظر قطعی است و دوباره قابل تجدید نظر نمی باشد اما چناچه رای صادر شده یا مذکور دارای جهات اعاده دادرسی باشد. به طور مثال حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان رایی که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است، دارای تضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد شخص می تواند تقاضای اعاده از رای صادر شده دادگاه تجدید نظر نماید.

تاثیر جهات تجدید نظر خواهی بر احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر خواهی

جهات تجدید نظر خواهی می تواند برای طرفین اختلاف یک راهی و یک واقعیت باشد، برای اینکه دادگاه را وادار به تشکیل دوباره برای صدور رای دیگر کنند. هر چند تقریبا تمام آراء صادر شده در ایران قابل تجدید نظر خواهی هستند. اما تعداد جهات تجدید نظر خواهی هستند که محدودیت فراوانی را ایجاد می کنند و تنها با وجود آن ها امکان نقض رای دادگاه بدوی وجود دارد. و این می تواند احتمال تغییر رای در دادگاه را به شکست نزدیک کند. چنانچه خوانده پرونده، برای درخواست خود از یک وکیل خوب و متخصص استفاده کند می تواند این نوین رو داشته باشد که با یک وکیل می تواند احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر را به بالا برساند.

اگر متهم در دادگاه تجدید نظر حضور نداشته باشد

در این خصوص باید بدانیم که در تمام موارد حکم دادگاه به صورت حضوری صادر می شود. اگر خوانده دعوی یا نماینده قانونی او و یا وکیل او در جلسات دادگاه حضور نداشته باشند و ابلاغیه برای زمان دادگاه بدست خوانده دعوی نرسیده باشد و یا اخطاریه برای او فرستاده نشده باشد. در این صورت حکم به صورت غیابی صادر می شود.

چه کسانی می توانند نسبت به حکم غیابی اعتراض خود را اعلام نماید؟

اعتراض به حکم غیابی صادر شده واخواهی گفته می شود. و این واخواهی حق محکوم علیه می باشد. در اینجا فرد باید ظرف مدت 20 روز نسبت به رای دادگاه صادر شده اعتراض خود را اعلام نماید. مگر اینکه فرد محکوم علیه دچار سوانحی از جمله سیل، فوت نزدیکان، زلزله و..... باشد که فرد باید بعد از رفع آن در اولین فرصت اعتراض خود را به دادگاه اعلام نماید.

چه بر سر افرادی که ادعای آوردن دلایل محکم برای درخواست دادگاه تجدید نظر می کنند خواهد آمد؟

اگر خوانده دادگاه تجدید نظر دلایل خود را برای دادگاه بدوی آورد دادگاه بدوی اول از همه شروع به بررسی و تحقیق این خواهد کرد که آیا دلایل آورنده صحت دارد و قطعی است؟ اگر پاسخ مثبت باشد پس درخواست تشکیل دادگاه تجدید نظر را قبول می کند در غیر اینصورت آن درخواست را رد می کند. و این خودش می تواند روی احتمال تغییر رای دادگاه تجدید نظر تاثیر زیادی بگذارد چون ممکن است دلایل و شهود به اندازه کافی معتبر نباشند، بنابراین دادگاه تجدید نظر تشکیل نخواهد شد.

اگر متهم در دادگاه احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر در دسترس نباشد

در دادگاه تجدید نظر اگر متهم از قصد، خود یا وکیل حقوقی او حاضر نشوند. و هیچ دلیل معتبری برای علت نبودن خود در دادگاه احتمال تغییر رای نیاورد دادگاه می تواند رای قطعی را صادر کند و اگر موضوع پرونده جنبه مالی و اقتصادی داشته باشد می تواند تا جایی که خسارت بزه دیده جبران شود حقوق مادی شخص متهم ضبط گردد. اما چناچه جنبه تنبیه بدنی باشد مثل شلاق و یا حبس، متهم باید باشد و دادگاه هیچ راهی جز پیدا کردن متهم ندارد.

برای تجدید نظر خواهی چه مدت زمانی در نظر گرفته می شود؟

برای اعتراض به رایی که در دادگاه بدوی صادر شده طرفین اختلاف هر کدام که نسبت به رای صادر شده اعتراض دارند دو زمان در نظر گرفته شده است. برای افراد ساکن ایران بیست روز و برای افرادی که خارج از ایران هستند دو ماه پیش بینی شده است.

نقش موکل ها در احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر به چه صورت است؟

در دادگاه بدوی یا همان دادگاهی که اولین بار پرونده طرفین اختلاف در آنجا شروع به جریان می کند. اصولا تمام شرایط را به خوبی تحقیق و بررسی می کند تا دادستان پرونده بتواند رای کامل و قطعی برای طرفین صادر کند. یعنی تا حدود زیادی قاضی پرونده ها سعی می کنند کمتر دچار خطا و اشتباه شوند. ولی با این وجود قانون مدنی این حق و عدالت را به افراد داده است تا در صورت اعتراض داشتن نسبت به رای صادر شده اعتراض خود را اعلام نمایند. بنابراین در اینجا نیاز به یک وکیل خوب و کار بلد برای افراد می تواند برگ برنده ای برای هر کدام از طرفین اختلاف باشد که با دانستن تمام پیج و خم های مراحل قانونی پرونده این امکان را داشته باشند تا اولا امکان تشکیل دادگاه تجدید نظر را به دست بیاورند. ثانیا احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر به در صد بالای خودش برساند و با توجه به مطالب گفته شده در این بخش برای تغییر رای دادگاه تجدید نظر یک فرد دانا و قانون بلد را می طلبد نه یک فرد عادی.

بهترین وکیل برای تغییر رای چه کسانی هستند؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در تغییر رای دارند برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • هزینه مشاوره اولیه
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای تغییر رای چگونه محاسبه می شود؟

هزینه ی اخذ وکیل برای تغییر رای معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه گرفتن مشاوره از وکیل متخصص برای تغییر رای در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
💼 وکلای برتر دادسان
در هر زمینه‌ای بخواهید در دادسان وکیل داریم
⭐️ دادسان از نگاه کاربران
در هنگام انتخاب وکیل می‌توانید نظر سایر افراد را در مورد امتیاز و عملکردشان بخوانید
icon
{{comment.text}}
{{comment.user}}
{{comment.date}} {{comment.type}}
از چه شهری به شما وکیل معرفی شود؟
انتخاب کنید
{{selectedProvince.name}}
انتخاب کنید
 1. {{province.name}}
انتخاب کنید
  موردی یافت نشد